Get Adobe Flash player

Teamspeak

channel.png
Přijímací místnost
home.png

channel.png
Delta-Team
locked.png

 
channel.png
ALFA
locked.png

 
channel.png
BRAVO
locked.png

 
channel.png
CHARLIE
locked.png

 
channel.png
OMEGA
locked.png

channel.png
Last Legion
locked.png

channel.png
Game
locked.png

 
channel.png
BF

 
channel.png
CS

 
channel.png
GRAW

channel.png
Parkoviště

channel.png
Volná místnost

Právě přítomno: 15 hostů a žádný člen

Profile for gucky_lee

TOPlist

Atlan a Arkon

Od Rhodanova fíglu v soustavě Betelgeuze uplynulo již 50 let a z bývalé Třetí moci vzniklo Solární impérium. Existuje pozemská světovláda se sídlem v Terranii a sluneční planety Mars, Venuše a rovněž i měsíce Jupitera a Saturnu jsou osídleny. V roce 2040 se po z podvodní kopule ne dně Atlantiku vynoří skutečných 10.000 let starý Arkonidan Atlan. Právě procitl z hlubokého spánku a věří, že lidstvo nepřežilo následky atomové války. Užasne nad zjištěným novým vývojem Země a brzy se pokusí utéci na Arkon pozemskou kosmickou lodí. Při svém útěku se s Perry Rhodanem dostane na planetu Hellgate, kde je v souboji poražen. Přes toto všechno je to počátek jejich tisíciletého přátelství.

Když je dvěma členům sboru mutantů odepřena buněčná sprcha, obrátí se proti Zemi a zradí Perry Rhodana. Regent Arkonu se dozví, že Země ještě pořád existuje a Perry Rhodan žije. V Mléčné dráze se stále vylidňují záhadným způsobem celé planety. S pomocí Atlana a jeho fotografické planety se brzy přijde na stopu Druufů, kteří dělali potíže starým Arkonidanům již před 10.000 lety. Atlan, který tenkrát na Zemi žil v Atlantidě a obdržel svůj aktivátor buněk, si vzpomene, jak byly Atlantiďané v bojích proti druufům zničeni. Toto byli přímí potomci Lemurů. Brzy vyjde najevo, že vylidnění planety má příčinu v technicky řízené frontě mezi Einsteinovským vesmírem a Druufským vesmírem. Přes jeden takto ohrožený svět se poprvé podaří pozemšťanům se dostat do jiného vesmíru. Zjistí, že čas zde plyne 72.000krát pomaleji než v Einsteinovském vesmíru a že Druufové se to díky přírodním úkazům snaží změnit. Také zmizelí lidé se opět v Druufském vesmíru naleznou, ale přizpůsobení tamnímu času. Těmito činnostmi chtějí Druufové urychlit svůj vlastní čas.

V době, kdy Rhodan a Bull potřebují novou buněčnou sprchu, Poutník náhle zmizí a oni se musí přes 'poloprostor' mezi 4. a 5. dimenzí dostat na Poutníka, kde obdrží buněčnou sprchu. Crest mezitím zjistí, že robot Regent by měl mít v sobě vhodné bezpečnostní zařízení předků. Díky tomu může k Regentovi proniknout Atlan, který se osvědčí vyššími duševními kvalitami než degenerovaní Arkonidané a jako takový převezme jako Imperátor vládu nad Velkým Impériem.

S pomocí Ernsta Ellerta, který se zatím objevil v jednom Druufovi, kulovité bytosti Harna a v neposlední řadě arkonského loďstva se podaří pozemšťanům odvrátit velkou ofenzívu Druufů. Tím ovšem Skokani objeví definitivně pozice Země.

Rhodanova manželka, která trpí nemocí krve, zkusí vyjednávat s Regentem a bude přitom zastřelena jedním Arasem. Jejich syn Thomas Cardif se dozví svůj pravdivý příběh a začne svého otce nenávidět. S pomocí Skokanů se pokusí porazit Atlana a sám se stát imperátorem. Jeho plán ale ztroskotá. Aby se ztlumila jeho nenávist k otci bude mu zasazen hypnoblok.

Ernst Ellert se od Druufů vrátí a přinese sebou údaje pro druufský lineární pohon. Tímto se mohou pozemšťané v blízké budoucnosti zříci obtížných skoků hyperprostorem. Mimoto bude planeta Tramp někým neznámým přepadena a zničena, takže přežije jen 28 myšobů. Crest se chce uchýlit do ústraní pro svůj předvečer života, zemře ale při náhlém útoku vyřazených Unithanů.

Na Zemi se píše rok 2045.