Get Adobe Flash player

Nekonečná Armada

Velitel Armadojednotky 176, Cygrid Jercygehl An, je první kdo spatří TRIICLE-9, který Nekonečná Armada už dlouhé věky hledá. TRIICLE-9 je obléhán stovkou lodí, zřejmě obsazených pomocnými národy superinteligence Seth-Apophis. Kromě toho se zdá, že TRIICLE-9 manipulují. Cygridové, stejně jako všechny členské národy Armady disponující takzvaným Armadoplamenem, ohlásí svůj objev přes příkazovou centrálu Armadosrdci, legendárnímu veliteli Ordobanovi.

Brzy po příletu Armady dorazí k Frostrubinu další, podstatně menší flotila. Skládá se z 20‘000 lodí současného galaktického loďstva Hanzy a GAVÖKu pod velením Perry Rhodana, a je jasné, že takto velká flotila představuje pro Nekonečnou Armadu hrozbu. Dříve než se situace uvolní, objeví se na palubě BÁZE tajuplný cizinec Taurec. Tvrdí, že pochází z druhé strany materiálních zdrojů a jedná z pověření kosmokratů. Dále říká, že byl na tuto akci zvláštně vybaven, například kosmickou lodí SYZZEL a kasárnou. Když ale požaduje velení nad galaktickou flotilou, Perry Rhodan odmítne.

Asi ve stejnou dobu se shromažduje další flotila. Surfo Mallagan, který od Atlanova odletu do Mléčné dráhy působí jako Věštec, shromáždí flotilu, jejíž vlajkovou lodí je zrestaurovaná SOL-buňka 2, a odlétá do galaxie M 82, nejdůležitější v mocenské oblasti Seth-Apophis. Od vévody Gu, který vede Kranské impérium, přijme Mallagan spolu s Faddonem a Scoutie velení nad flotilou.

Když se Perry Rhodanovi a Taurecovi podaří proniknout do Frostrubinu, Taurec vysvětlí Pozemšťanovi, že Frostrubin je pětidimenzionální útvar. Něco na způsob minivesmíru, s 'otiskem' do normálního časoprostorového kontinua. Po přistání na jedné planetě čeká na Pozemšťana další překvapení. Atmosféra vyhovuje orgánům všech myslitelných životních forem. Díky mentálnímu hlasu Rhodan pozná, že zdejší tělesné projekce obsahuje vědomí agentů Seth-Apophis. Frostrubin je tedy záhadný DEPOT. Když se dozví, že Frostrubin je brána do M 82, vyvolá to opravdovou senzaci. Celkově tyto manifestované úlomky vědomí samy o sobě představují superinteligenci. Na základě současných poznatků se Rhodan odhodlá, v krátké době odletět do M 82.

V galaktickém loďstvu se Weidenburnovi přívrženci vzbouří a opustí ostatní galaktiky. Přestože krátce nato padnou do ruky Armadistů, podaří se mu dostat se na Armadopečěťoloď. Tam dostane Eric Weidenburn Armadoplamen. Mezitím se galaktické loďstvo dostává stále více do potíží. Postupně je z jedné strany obkličována pomocnými národy Seth-Apophis a z druhé strany národy Armady. Nakonec zůstane galaktikům jen jedno východisko: Frostrubin. Galaktická flotila proletí skrz, ale Nekonečná Armada ji ihned následuje.

Příjezd do domovské galaxie Seth-Apophis přinese sebou několik překvapení. Alaska Saedelaere náhle ztratí fragment Cappina. Takzvaným Konfetovým efektem, je galaktická flotila roztříštěna po celé galaxii, stejně jako Nekonečná Armada. Kromě toho Jercygehl An naváže spolupráci s Pozemšťany a superinteligence Seth-Apophis utrpí mentální šok.

Uvnitř Nekonečné Armady se Armadokováři, jak se říká synům Ordobana, pokouší získat kontrolu nad Nekonečnou Armadou. Rhodan se pokouší získat Armadoplamen. Přitom je upozorněn na tzv. bílé havrany, kteří, jak se zdá, hrají v rámci Armady tajemnou roli. Když se jeden bílý havran vynoří poblíž BÁZE, Rhodan očekává, že mu poskytne bližší informace, ale ten ho zklame. Dostane pouze zprávu, že se čtyři pozemské lodě nacházejí poblíž Armadokováře.

V dubnu 426 NGL vládne v materiálním oblaku Srakenduurn hektická činnost. Různí virologové, mezi jinými také Quiupu pracují na konečné rekonstrukci Viroimpéria. Na různých místech se vynoří tajemná Belice, která má rovněž zájem na Viroimpériu. Krátce než může být práce hotová, objeví se UFOnaut Geredus. Ve jménu kosmokratů nařizuje ukončit práce, ale na varování je už příliš pozdě. Viroimpérium se samo od sebe složí a přijme Belice, inkarnaci Višny. Višna se už jednou pokusila pomocí viroimpéria převzít moc na druhé straně materiálních zdrojů. Tehdy viroimpérium explodovalo a viry se rozházeli po vesmíru. Ihned poté přešel Seth-Apophis do ofenzívy. Porleyterové a ID zasáhli na straně kosmokratů do rozmíšky a virologové dostali rozkaz znovu vybudovat viroimpérium. Při těchto pokusech vznikly nové fragmenty Višny - její inkarnace Gesil, Srimavo a Belice. Višna zmizí v hlubinách vesmíru a vyřkne vůči Pozemšťanům hrozbu. ID na to reaguje, pošle do Mléčné dráhy Ernsta Ellerta a rozběhne se 'projekt druhá Země'.

V srpnu stejného roku se Perry Rhodan vydá pátrat po opěrném bodě flotily Kranů. Brzy narazí na SZ-2 a bílý havran Rhodana upozorní na Armadakroniku.

Nakonec Pozemšťan nalezne bílého havrana, který je mu ochoten dodat Armadaplameny. Rhodan mu nabídne Prsten kosmokratů a Laireho oko. Teprve po odevzdání vzorku Rhodanovi tkáně havran svolí. O pár hodin později se znovu objeví další havran, který rychle vysvětlí, že Perry Rhodan narazil na zběhlého havrana. Vzorek tkáně mezitím dorazí k Verkutzonovi, jedním z Armadokovářů. Chce ze vytvoř Synchroniť a tím získat kontrolu nad Perry Rhodanem. Nemůže ale napodobit impulzy aktivátoru buněk a pokus proto ztroskotá.

Mezitím se na planetě BÁZE-JEDNA začíná budovat základna. Během této kritické a na události bohaté době, se téměř ztratí významná událost: Perry Rhodan se ožení s Gesil.

Na Zemi se zatím podařilo stabilizovat časovou hráz. Ale ani Višna neztrácí čas. Usmíří proti sobě postavené robotské dynastie Klongů a Parsfů, kteří příslušejí k robotské civilizaci Schatt-Armarong, a kteří byli údajně vyhnáni kvůli machinacím hledně Pána. Robotská civilizace začne útočit na Sluneční soustavu a několikrát otřese časohrází, a díky výkyvům časové hráze se několik pomatených pozemšťanů začne považovat za sluhy Pána. Po dobu bojů Pozemšťané zachytí impulzy, které svědčí o tom, že na Zemi přišel jakýsi objekt z budoucnosti.

Ještě téhož roku začne Višna s druhým útokem na Zemi a Měsíc. Zachytí oba do Koridoru hrůzy, hyperenergetického útvaru rourovité formy, který se pomocí pozemské techniky nedá prolomit. Současně pošle Višna na Pozemšťany sedm pohrom. První pohroma je jen nepatrný fenomén, jenž člověk nechápe, a který způsobuje, že se zhroutí komunikační prostředky, kterými se mezi sebou domlouvají počítače.

V této době se na Zemi objeví tajemný cizinec. Chthon, žádná obvyklá rozumná bytost, vypadající jako drsný šedý stín, varuje před nebezpečím, ale nenajde vyslyšení. Babylónský syndrom, jak bylo toto komunikační pomatení nazváno, bude překonán, ale Země Měsíc se nalézají ve vnitřku Koridoru hrůzy na cestě do nejista.

Při pronásledování prchnuvšího Armadokováře Schovkrodona pronikne Rhodan spolu s několika průvodci do soustavy Sooldocků, kteří uctívají Seth-Apophis a jsou nejistí, protože superinteligence už nějakou dobu mlčí. Schovkrodon intrikuje, a tak Rhodan prchne na planetu Maarschen, kde aktivuje zvláště velký hypervysílač, který vedle normální zprávy odvysílá pozemské SOS.

Konečně se jako první probudí na palubě kosmické lodi PREZIDENT Haluťan Icho Tolot. Zjistí, že loď se materializovala uvnitř slunce Silk, kde národ Silkrinů hledá ochranu před Seth-Apophis. Když se kosmická loď zase dostane do volného vesmíru, přijme volání SOS ze systému Sooldoků a neodkladně odstartuje se tam podle práva podívat.

V této době se na Zemi objeví Grek 336, Maahk z budoucnosti. Přijde z doby, kdy Maahkové dosáhnou vyššího stupně odduševnění. Grek 336 energicky postupuje proti tendenci k oduševnění, což si myslí, že mají Pozemšťané v plánu. Zaútočí na HQ-Hanzy v Terranii a tím citlivě ztíží snahu na udržení časové hráze. Nakonec se Země a Měsíc prorazí zpět do standardního vesmíru. Grek 336 uprchne a jeho útěk vede ke stanici Lookout, kde znovu objeví odduševňující tendence, tentokrát u svého vlastního národa. Zde se to pokusí zarazit, ale pak pozná, že ostatní již vykonali první krok k dalšímu stupni evoluce. Přečká šok a už se tím netrápí.

Mezitím, koncem listopadu 426 NGL doletí skoro celé galaktické loďstvo do soustavy Sooldocků a odlétá ve směru k BÁZE-JEDNA. Roi Danton, Demeter a Taurec odletí na palubě RAKAL WOOLVERa směrem k Mléčné dráze, aby tam podali zprávu.

K soustavě BÁZE-JEDNA dorazí kosmická loď BOSSA COVA a přivede také 'neviditelného posla', díky čemuž se Pozemšťané dostanou k Armadopečeťolodi. Tam se akčnímu týmu podaří najít jednoho Stříbrného, který se vydává za Strážce. Perry Rhodan konečně dostane 10 Armadaplamenů.

První Plamen půjčí Atlanovi, který opět převzal velení nad mezitím kompletní SOL. O něco později zasáhne při rozmíšce dvou Armadonárodů, a po vyřešení se přidá na stranu Torkrotů, také nazývaných Armadobarabaři, proti pověřencům Armadosrdce. Poté dostane velení nad 50.000 loděmi tvořící Barbarovlnu, aby hledal Ordobana. Lukyooni ho upozorní, že Armadaprinc zná umístění Armadosrdce.

Konečně je také Perry Rhodan úspěšný při pátrání po Armadokronice. Pozemšťan se dozví, kde se zdržuje Armadoprorok. Ten mu sdělí svoje proroctví, které bezpodmínečně musejí nastat v uvedeném pořadí:

Po tom, co bude zlomena moc Armadokovářů, dostane se galaktická flotila do Armadojednotky, ve které je sídlo Ordobana, a velení nad Nekonečnou Armadou přejde na Pozemšťany. Mimoto Rhodan ve vizi pozná, že Armada na své cestě musí proletět Mléčnou dráhou.

V lednu 427 NGL dorazí RAKAL WOOLVER do mezitím opuštěné Sluneční soustavy. Posádka zažije právě probíhající rozpouštění Projektované Země.

Ještě v lednu se objeví druhá Pohroma. Jedná se o Parazitickou enklávu, kterou ale Chthon a jeden Siganec zničí pomocí virů zarděnek.

Pozemšťané zatím najdou v plášti Koridoru hrůzy otvory, takzvané Perforace. Ernst Ellert si troufne pokusně takovouto Perforací proletět a zjistím že v mezizóně mezi Koridorem hrůzy a normálním prostorem existuje podivný život. Po tvrdé rozmíšce se Ernst Ellert dostane na EDEN II, ale ID je plně vytížen bojem se Seth-Apophis a může mu poskytnout jen pohled na všech sedm pohrom. Ellert se ještě v únoru stejného roku vrací zpět na Zemi, ale aby se dostal, musí nejdříve do minulosti. O několik dnů později se objeví třetí pohroma: Pán mrtvých. Je to ale opět tajemný Chthon, kdo dodá Pozemšťanům rozhodující informace. Galbraith Deighton dá reaktivovat hypnokrystaly na Luně, při pohledu na ně Pán mrtvých zareaguje alergicky a konečně zmizí.

V M 82 mezitím zaútočí Armadoprinc Nachor z Loolandre na Armadokovárnu MOGODON. Útok je sice Stříbrnými odražen, ale Gucky zachrání Loolandra a přivede ho na palubu BÁZE. Díky tomu se Perry Rhodan dozví ještě více o Armadě a to zajistí nový cíl BÁZE: Loolandre. Kromě toho se množí příznaky toho, že Seth-Apophis má zase opět procitnout. Po nenadálém vypadnutí miliard vědomí z Frostrubinu upadla do bezvědomí. Nyní, o několik měsíců později, již překonala šok a vzbudí se. Podaří se jí nalákat BÁZI k planetě Aitheran a Pozemšťany se psionicky podmanit. Rhodan, jako nositel Armadoplamene je proti psionickému nátlaku chráněný, bude zajat a na hrůzosvětě Aitheranu se dozví příběh superinteligence.

Když se Rhodan dostane dovnitř Apoštola, dostane se do kontaktu s vědomím Anxima Simsina. Krátce na to vzplanou rozhodující boje, do kterých zasáhnou i Cygridové. Seth-Apophis aktivuje Planoucí vojsko. Perry Rhodanovi a Nochorovi z Loolandre se podaří uprchnout. Díky Simsinově radě vyhledají zvláštní monolit na Aitheranu a najdou tam tělo Heelky, původní tělo Seth-Apophis. Po dobu bojů bude superinteligence odříznuta od svých sil; této příležitosti využije Simsin a konečně vykoná svou pomstu. Superinteligence se vrátí do svéhopůvodního těla. S koncem Seth-Apophis se rozplyne také Planoucí vojsko, které až dosud útočilo na Atlanovu Barbarovlnu.

Zatím Země a Měsíc letí Koridorem Hrůzy stále rychleji vstříc neznámému cíly a postihne je čtvrtá Pohroma. Po xenoformaci v krátké době zahyne pozemské rostlinstvo a je nahrazeno příšernou vegetací. Objeví se Vrahorostliny a ohrožují lidi. Původce katastrofy jsou Xenosové, kteří na základě falešných informací od Višny, posuzovali Pozemšťany jako neinteligentní rostlinám škodlivé živé tvory.

V březnu 427 NGL následuje pátá Pohroma ve formě Fairy Queen, vílám podobných tvorů, který svým hypnotickým vyzařováním probouzí pocity intenzivní náklonnosti. Lidé jsou na vílách závislí a slučují se s nimi. Jako šestá Pohroma se objeví Viroroje. Uzavřou Zemi a Měsíc a napadnou veškerý inteligentní život. Napadení trpí vysokou horečkou a ponoří se do katatonické strnulosti - nemoc bude později známá jako Višnina horečka. Nemocný je přtiom tak naprogramován, že začne konstruovat stále větší stroje, jejichž smysl a účel nikdo nezná. Zakrátko se celá Země hemží takovými stroji. Technomaniakský efekt, šestá Pohroma, Zemi zcela ochromí.

V této situaci se objeví sedmá Pohroma. Miliardy kulovitých útvarů se spouští na Zemi. Současně s nimi se vynoří azurově svítící koule, postavená technomanickými efekty aktivních strojů. Nasává energii z pozemských elektráren a vysílá šestidimenzionální impulzy. Einsteinovy slzy, jak se modré koule nazývají, se pod šestidimenzonální energií proměňují v miniatury Země. Lidé se scvrknou až na velikost virů a nakonec se každý člověk individuálně vznese k miniatuře Země, kterou pak jako jediný obývá. Višna promění území Terranie ve Virohouští a Terra se stane jejím hlavním stanem.

Na palubě lodi ICCUBATH, laboratorní lodi Armadokovářů, vznikli z Weidenburnových přívrženců superorganismus, se kterým se Stříbrní chtějí přiblížit k bráně Loolandre. Rhodan s galaktickým loďstvem je také na cestě tam, ale jak vysvětluje Chmekyr, Loolandrský vrátný, musí překonat ještě čtyři brány. Chmekyr postaví galaktiky před řadu paraleárních realit; v jejich průběhu si Nachor z Loolandre vzpomene na čtyři výroky, z nichž každý otevře jednu bran. Brány jsou bariéry z pětidimenzionální energie, jejichž úkol je bránit neoprávněným ve vstupu k Loolandre.

Jako první napadne galaktiky Epikurský syndrom, psionický nátlak, který nutí posádky kosmických lodí k nevázaným chutím na jídlo a pití. Teprve zásah pararealisty Sato Ambushe jsou galaktikové od tohoto nátlaku osvobozeni. Díky popsaným událostem si Armadoprinc vzpomene na první výrok: Lačnost a sytost stojí v cestě nahlédnutí.

Počátkem května 427 NGL je již Višna skoro u cíle. Plánuje pomocí virotronického sesíťování použít miliardy lidí ke usměrňování toku informací ve Viroimpériu. Základem toho jsou Viročipy, lidmi obydlené miniaturní Země. Viročipy mají být připojeny k viroimpériu jako Input-Output jednotky a tak zvýšit účinnost mechanismu zpracování dat. Vždy dva až deset tisíc viročipů podléhá kontrole takzvaného Řádového muže; obyvatelé miniaturních Zemí dostanou jméno Bouřkojezdci. Regulují na povrchu viročipů pulsování informačních proudů. Řádoví muži, pseudohumanoidní bytosti z virové substance, obývají časové věže, ve kterých časová šachta reprezentuje epochy vesmíru. Úkol časových šachet je sloužit jako vnější datová paměť. Jako nulové patro, je nazvaná nejhlubší úroveň čaových věží, která sahá miliardy let do minulosti, do časů před velkým třeskem. Nulové patro slouží Višně také k umístění důležitých vězňů. Dopraví tam také Ellerta a Chthona, potom co je oba zajme. Pak ale na osiřelou Zemi dorazí Taurec, Roi Danton a Demeter a po mnoha bojích naváží kontakt s Chthonem, stínem. Ellert od Kamene Nočního světla, pro něj kompetentního Řádového muže, požaduje několik ústupků, které budou užitečné při revoltě Bouřkojezdců, po tom, co jsou tisíce viročipů odpojeny ze sítě. Kámen Noční světlo se vzdá závislosti na Višně a stane se spojencem Pozemšťanů. Mezitím vyjde najevo, že Chthon je součástí Taureca, kterého Višiny manipulace od něj odřízli, při přechodu z druhé strany materiálních zdrojů do normálního prostoru. Po spojení obou získá Taurec, kosmokrat, zpět svou paměť. Pak dojde k boji s odpadlickou kosmokratkou. Taurec zvítězí a vyléčí Višnu od všech paranoidních pomstychtivostí vůči lidstvu. Také dá lidem nějaká vysvětlení a pohledy do minulosti.

Země a Měsíc jsou vráceny na své původní místo ve Sluneční soustavě, virotronické sesíťování lidstva je zrušeno a Viroimpérium se vrací do moci mocností řádu. Řádoví muži a časové věže jsou rozpuštěny a jako viromraky odletí pryč. 20‘000 těchto mraků se rozdělí na Zemi a stanou se z nich virosloupy, které budou lidem sloužit jako spojení s Viroimpériem. Jsou obsazeny posádkou 20‘000 dobrovolných Bouřkojezdců. Ellertovo vědomí je transplantováno do syntetického těla z virosubstancí. Metamorfer, jak se mu nyní říká, může své tělo v případě potřeby rozpustit v jednotlivé viry a pak je zase složit.

Když Země a Měsíc konečně dorazí do Sluneční soustavy, vynoří se ve Sluneční soustavě i Viroimpérium. ID se ohlásí a sdělí Pozemšťanům, že Rhodan v M 82 proti Seth-Apophis vyhrál a že Země na svém místě setrvá nejméně 500 let. Taurec, Višna a Reginald Bull odstartují ve směru k Eastside Mléčné dráhy, aby tam aktivovaly průvodce Nekonečné Armady, Gorgengol, jeden z kosmokraty, koordinátory Morálního kódu, zkonstruované planety v halu Mléčné dráhy, na které bude aktivováno naváděcí světlo, které má stejnou energetickou strukturu jako Armadoplamen a které se nazývá signální plamen. Zapálení signálního plamene ale nezůstane dlouho skryto před mocnostmi chaosu. Tito soupeři kosmokratů a přihlížeči jejich snah, se snaží zvětšit míru anarchie ve vesmíru a podporují vzrůst entropie. Výkonným orgánem mocností chaosu je Dekalog Elementů, skládající se z deseti dílů, z nichž každý je vybaven zvláštní silou.

Mocnosti chaosu nasadí v Eastside Element Zimy, aby zneutralizovaly signální plamen. Koncem června 427 NGL vznikne v okrajové zóně galaxie pásmo zimy, ještě chladnější než absolutní nula. Všechno co se dostane do oblasti vlivu tohoto pásma, bude přesunuto do Mínusvěta, kontinua, kde absolutní nula leží na -961°C. Odtamtud se nedá vrátit do normálního vesmíru. Gorgengolův signální plamen musí proto Taurec předčasně zapálit. Pohybuje se po okraji Mléčné dráhy ve směru k Eastside, aby unikl z oblasti vlivu Dekalogu. Plamen vydává šestidimenzionální impulsy, vytváří zvrásnění časoprostorové struktury, které do vzdálenosti deseti světelných let tvoří bezhvězdný tunel, kterým Nekonečná Armada vlétne do Mléčné dráhy. Hvězdy a planety, ležící v oblasti vlivu tohoto vrásnění, jsou uzavřeny do takzvaného kokonu. Element Zimy se zatím rozšířil dále do intergalaktického prostoru a ohrožuje lety do vesmíru.

Mezitím si Taurec vzpomene, že cíl plamene leží v Gatasanské soustavě Verth, což je jedna z takzvaných chronofosílií, kterými musí Nekonečná Armada proletět a aktivovat je. Gatasané dostanou Elementy Války, které Bluesanům vštěpují nenávist a nepřátelství.

Následně do galaktického dění zasáhne Element Velení. Kazzenkatt, poslední z národa Sarlengortů, v zerosnu vyvine hypnosugestivní schopnosti takové intenzity, že může i přes interstellarní vzdálenosti řídit Elementy Dekalogu. Kazzenkatt stojí v hierarchii Dekalogu hned pod pánem Elementů, který sídlí v Negasféře. Element Zimy má zatím cíl Svět sta sluncí, kde se podle Taurecových informací rovněž nalézá jedna z chronofosílií.

Když Kazzenkatt nasadí celý Dekalog Elementů do boje proti Gatasanům, mají Pozemšťané jasno o moci, proti které stojí. Nicméně GAVÖK vyhraje bitvu o soustavu Verth. Krátce na to začne útok na Svět sta sluncí. S pomocí šestidimenzionálního aktivního kódu vyvolá Kazzenkatt v orgánech plazmy Posbiů reaktivování nenávistného propojení, Posbiové se zase stanou nepříteli organického života, a Svět sta sluncí je obsazen Dekalogem Elementů. Také v Andro-Betě se rozhoří krize, když Tefrodi a Maahkové začnou bojovat proti sobě. Tato krize je ale rychle vyřešena.

V M 82 zápasí posádky kosmických lodí galaktické flotily s indukovaným komplexem viny, s psionickou nákazou, která každou inteligentní bytost sugestivním tlakem svádí k tomu, aby si vzpomněla na zlé činy z minulosti a znovu je vykonala. Na palubě kosmických lodí propukne násilí. Rhodan je jednou fiktivní bytostí těžce zraněn. Za hlubokého spánku se mu zdá o minulosti a vzpomene si na třetí moudrost: Moudrost je, poznat, že minulost určuje budoucnost. Rhodan si vzpomene na dětské zážitky z roku 1948 a najde tím nakonec čtvrtou moudrost: Poslední krok, byť pečlivě promyšlený, přivede mnohé před brany pekelné. Galaktická flotila dorazí do temné haly Loolandre. Začíná závod mezi galaktiky a Stříbrnými o dosažení Armadosrdce, Loolandre. V rámci operace Winzling získají pozemšťané další informace, ale dva z nich se ze svého nasazení nevrátí: Clifton Callamon nalezne smrt, Alaska Saedelaere opět potká Kytomu a následuje jí na její svět. Stříbrní chtějí superorganizmus vytvořený z přívrženců Weidenburna vydávat za Ordobana a získat tak moc nad Nekonečnou Armadou.

Když plamen Gorgengolu dorazí do soustavy Verth, vydá se Taurec směrem k Andro-Betě a tam připraví první chronofosilii na cestě Armady.

V květnu 427 NGL se Ericu Weidenburnovi podaří opět nabýt samostatnosti v rámci superorganismu. Deaktivuje Armadokovářům jejich nejdůležitější zbraně, což způsobí jejich definitivní porážku. Stačí ale Weidenburna izolovat a vzpurníka zabít.

Perry Rhodan a Nachor z Loolandre najdou v Saddreyu hrbatého trpaslík, průvodce. Nachorova paměť se najednou vrátí, když gigantickou branou vstoupí do obrovského sálu. Nachor převezme velení nad Armadou a vypráví Rhodanovi o Loolandre, legendárním Ordobanovi a o vzniku Nekonečné Armady.