Get Adobe Flash player

Teamspeak

channel.png
Přijímací místnost
home.png

channel.png
Delta-Team
locked.png

 
channel.png
ALFA
locked.png

 
channel.png
BRAVO
locked.png

 
channel.png
CHARLIE
locked.png

 
channel.png
OMEGA
locked.png

channel.png
Last Legion
locked.png

channel.png
Game
locked.png

 
channel.png
BF

 
channel.png
CS

 
channel.png
GRAW

channel.png
Parkoviště

channel.png
Volná místnost

Právě přítomno: 13 hostů a žádný člen

Profile for gucky_lee

TOPlist

PAN-THAU-RA

1. května 3586 vyrazí BÁZE z pověření ID směrem ke galaxii Čušik. Krátce před startem BÁZE zachytí Kershyll Vanne volání o pomoc od superinteligence, které je ale znenadání přerušeno. Stejné volání zachytí i Perry Rhodan na palubě SOL.

V okrajové zóně galaxie Čušik se lidé poprvé setkají vládnoucími Wyngery. Uctívají jediné božstvo, takzvané Všehokolo, centerm náboženství je gigantický svět Välgerspäre s 47 měsíci. Kosmické lodi Krynů tam dovážení mnoho nemocných Wyngerů, kteří tu jsou pomocí Chůze nad Kolem vyléčeni. Roi Danton k překvapení všech zjistí, že Demeter, Spící bohyně, pochází z národa Wyngerů.

Když BÁZE dorazí na udané souřadnice, nalezne tu jen zónu plnou hyperenergetických turbulencí. Náchází se tak pouze několik sluncí stojících krátce před zhroucením v černou díru, další jsou těsně před přechodem v novu. Právě když chtějí tento nehostinný sektor opustit, objeví se SOL. Na generační lodi usilují Solánci, jak se posádka nazývá, stále častěji o získání nezávislosti.

Mezitím se mezi Wyngery začíná množit přesvědčení o tom, že jimi manipuluje nějaká vyšší moc. K tomuto přesvědčení dojde i mladý Povolaný Plondfair, který rozdíl mezi technologickým vývojem svého národa a náboženstvím vidí jako nepřirozený. Když je povolán do Välgerspare, nejdříve se snaží odhalit zdjší tajmeství a cestuje z měsíce na měsíc. V gravitačním pekle Välgerspäre narazí na Hytawatha Borla, který se sem dostal z BÁZE s Wyngerkou Demeter. Společně se jim podaří zaútočit na transmiterovou stanici a dostanou se do umělé kosmické stanice, ve které se nachází město Quostoth, a která je řízena tajuplným LARDEM. Po krátkém zajetí je trojice LARDem poslána na nebezpečnou misi. Přitom zajatci objeví, že Quostoth je jen spodní třináctina obrovské kosmické stanice a zbývajících dvanáct třináctin se rozkládá v hyperprostoru. Nakonec přijdou na to, že stanice je identická se spórovou lodí PAN-THAU-RA.

V Mléčné dráze mezitím z ničeho nic začne invaze Troskolidí, kteří sami sebe nazývají Loowerové. Přilákal je signál, který vychází ze Země, kde se z Boyta Margora stala psí-bomb, a vysadí ve Sluneční soustavě svého superrobota Saqueth-kmh-Helk. Loowerové jsou prastarý národ, který se z vesmíru stáhnul a své stopy zanechal v kryoformních sadách, které jsou uloženy v devítivěžových zařízeních. Všechna tato zařízení pravidelně každých 23 hodin a 18 minut vysílají signál. Loowerové nadále pátrají po Oku, které před statisíci lety schovali na Zemi.

Aby se situace zcela zamotala, objeví se na Zemi ještě Molekulární metamorfové a pokusí se znovu v Mléčné dráze vybudovat Tba. Tento konflikt mezi LSP a Gys-Voolbeerahy, jak si Molekulární metamorfové říkají, skončí překvapivě mírumilovně, poté co se usídli na planetě Targriffe a naleznou tak nový domov a schodu mezi členy svého národa.

Ve stejné době, kdy vyjde najevo, odkud tajemné signály přicházejí, je už Boyt Margor plně nabit a Loowerové jsou lákáni do Sluneční soustavy. Signál vychází z Cheopsovy pyramidy v egyptském Údolí králů. Margor vnikne do pyramidy a ukradne tam tajuplný předmět, 'oko'. Během experimentů s ním zjistí, že s jeho pomocí se může ukrýt v hyperprostoru a hledět do minulosti.

V galaxii Algstogermaht, jak Wyngerové nazývají galaxii Čušik, se pozemšťané dozvědí, že všechny v Einsteinově prostoru pozorovatelné fenomény, mají svou odezvu i v hyperprostoru. Tak například hyperbarie je druh hyperenergie, který v Einsteinově prostoru nechává vniknout hmotě a stejně tak i gravitaci. Hyperenergetická odezva životní energie má jméno On a její pěti rozměrný protějšek inteligenčních schopností se nazývá Noon. Jako všechny ostatní formy energie mají On a Noon kvantovou formu. Po dobu, během které jsou vypuštěny do normálního prostoru, On-kvanta vytváří život a Noon-kvanta do něho mohou vkládat inteligenci. Oběma kvantům se dohromady říká také biofóra. Právě tuto biofóru nakládali spórové lodě, aby z vůle Pověřovatelů z druhé strany materiálních zdrojů rozsévaly život ve vesmíru a ve spolupráci s Rojem také šířili inteligenci. Bardioc však chtěl spóry použít k vybudování své vlastní říše. Ukryl proto svou loď i s nákladem. Spóry se tehdy sloučili s okolní hmotou, během doby vytvořili mnoho bytostí.

Po vzplanutí bojů ve spórové lodi se Hytawathu Borlovi předat tyto informace Perrymu Rhodanovi. Ve stejné době se Pozemšťané dozvědí, že Všehokolo a LARD jsou identické a že už po tisíciletí z pozadí pátrají po Oku.

S pomocí triku se Perry Rhodanově mužstvu podaří proniknout do PAN-THAU-RA a s Pancéřákem se dostanou do částí lodi, které leží v hyperprostoru. Tam dojde k boji s insektoidními Anskeny, kteří ovládají tuto část lodi. Radiogramem se podaří oznámit na SOL souřadnice planety Ansken, kam se Solánci vydají pod vedením Gavro Yaala, kterému pomáhají i mutanti Tatcher a Hainu a Dalaimoc Rorvic.

Mezitím Solánci chtějí stále více získat SOL pro sebe. Ve stejné době se mutantská dvojčata Federspiel a Sternfeuer postarají o nepokoje na generační lodi.

Když se Pozemšťané na palubě spórové lodi dostanou k centrální zóně, připojí se k nim cizí bytost, která si říká Orbiter Zorg. Zorg pátrá po svém nezvěstném pánovi Igsorianu z Veyltu, Rytíři Hlubiny.

V Mléčné dráze se mezitím přijde na to, proč je pro Loowery tak důležité 'Oko': je to klíč k určitému materiálnímu zdroji, který je existenčním smyslem těchto bytostí.

Když se Pozemšťané s Perry Rhodanem konečně dostanou do centrály PAN-THAU-RA zjistí dokonalou senzaci: LARD není nikdo jiný než robot Laire, kterého kdysi zanechal Bardioc na palubě.