Get Adobe Flash player

Teamspeak

channel.png
Přijímací místnost
home.png

channel.png
Delta-Team
locked.png

 
channel.png
ALFA
locked.png

 
channel.png
BRAVO
locked.png

 
channel.png
CHARLIE
locked.png

 
channel.png
OMEGA
locked.png

channel.png
Last Legion
locked.png

channel.png
Game
locked.png

 
channel.png
BF

 
channel.png
CS

 
channel.png
GRAW

channel.png
Parkoviště

channel.png
Volná místnost

Právě přítomno: 11 hostů a žádný člen

Profile for gucky_lee

TOPlist

Heliotské tvrze

Do Sluneční soustavy přicházejí zástupci Thoregonu – Nonggové – a přivážejí velký dar. Tím je Heliotská tvrz, s níž se Rhodan setkal už v galaxii Plantagoo. Heliotské tvrze mají spojovat jednotlivé členy Koalice Thore-gon. Thoregon je ještě ve fázi vzniku, má posloužit k prosazování míru a pozitivního vývoje kosmických civilizací. Začít má blížícím se Konstitučním rokem... Dokonce i černá skříňka, kterou před šedesáti lety předal Rhodanovi Ernst Ellert, souvisí s Koalicí: Na Camelotu v ní vyjde propustka posla a pátrá po Perry Rhodanovi. Centrum a zdroj energie Heliotské tvrze je modrá koule s tou neuvěřitelně intenzívním zářením. Heliotská tvrz Sluneční sou-stavy naváže spojení s obdobným zařízením v systému Teuller a Karakhoumem. Teuller je domovem Nonggů, Karakhoum patří Tvůrcům; obě soustavy leží v odlehlých galaxiích daleko od sebe. Heliotská plástev bude po do-končení tvořit velice vyspělý dopravní sytém.

Tvrz se setká s odporem mnoha Pozemšťanů, přesto je nainstalována na oběžné dráze Země a zahájí svou čin-nost. Mnoho lidí v něm vidí trojského koně. Nonggové vysvětlí lidem, že pomocí tvrze je možno bez časové ztráty a přes milionů světelných roků přenášet gigantické množství materiálu, lidí či surovin. Oblast přenosu má rozměry třicet na dvacet kilometrů, sahá přes sedm kilometrů vysoko a víc než dva hluboko – Nonggové tomuto útvaru říka-jí faktorový element. V tomto objemu se dá umístit mnohé: celá městské čtvrti, průmyslové komplexy, celé vojen-ské svazy, gigantické množství materiálu atd. Při přenosu si místa vyměňují vždy dva elementy. Tvrze mohou pře-nášet do bezpečí celá města a místo nich umisťovat pevnosti a celé armády. Na druhou stranu lze na Zemi či Tro-kan bleskurychle dopravit invazní jednotky.

Náhle se Heliotská tvrz zblázní a zmizí v obrovském výbuchu. Šabazza zničila pomocí baolinských nanokolon nejen Tvrz ve Sluneční soustavě, ale i v Teullerském systém Nonggů...

Na Zemi zůstanou ve dvou městech dvě parní faktorové bariéry. V Terranii, hlavním městě Země, dojde k nepříjemným událostem. Vynoří se krvežízniví Džerrové a vyvolají chaos. Terranii v krátké době promění v hromadu trosek. Taka Fellokk, velitel džerrské tlupy, pomocí brutálních útoků, a milionu rukojmí přinutí Po-zemšťany k vyjednávání. Za odchod ze Země dostanou všechny pozemské lodě třídy Nova krom jediné.

Atlan má však proti barbarským cizincům v rukávu ještě jeden trumf. Do faktorové bariéry a do Hradu se vy-dají Siganci. Střetnou se s Footy, mikrotechniky, kteří patří k Džerrům a starají se o chod GOUŠARANU. Siganci vynesou z faktorového elementu cenné informace. Z Hradu GOUSHARANU se vylíhne obří kosmická loď, a bar-baři zmizí na neznámé místo. Na Zemi začíná obnova zničeného hlavního města.

K rozhodujícímu boje dojde na Size. Džerrové se chtějí zmocnit opuštěného podzemního zařízení, avšak jsou zničeni i se svým Hradem...

Obyvatelé Kalkaty Sever se s faktorovým elementem dostanou do jiné části vesmíru, domova Nonggů, galaxie Gorhoon (NGC 5204). Lidé z městské čtvrtě Kalkata Sever jsou přitom konfrontováni s KONTEM. Tento posel Císařovny z Thermu, který byl poškozen a později zmanipulován Šabazzou, se probudí po výbuchu Heliotské tvr-ze. Tento strůjce chaosu z Norrowwonu se pokusí zničit Nonggy přerušením komunikační sítě, na níž jsou tyto bytosti závislé. Do Kalkaty Sever přicházejí skrze Hřib Rhodan s Bullym. Jelikož nejsou ovlivněny poškozením sítě Nonggů, neuronu, mohou se dostat až ke KONTU a napravit jeho poruchu. Za odměnu dostanou od Nonggů kládové vřeteno KAURRANG...

Perry Rhodan nyní zahájí expedici do galaxie Šaogenská říše nebes, kde mají žít Baolin-Ndaové. Ve vnější části galaxie narazí Pozemšťané na Mnichy, vládce Říše. Pojem Baolin-Nda je zde neznámý. Jak se ukáže, v Šao-genu právě probíhá válka mezi stoupenci Šaogenského hvězdného svitu, který před šedesáti lety vyhasl a Traalem, protikultem z periferie galaxie, kam svit nikdy nesahal. Sedmihlásek, Nebeský pastýř, s pomocí Pozemšťanů agre-sory zastaví. V prastarém archivu pátrá Rhodan po informacích o Baolin-Nda. Musí se vydat do centra moci Traa-lu, na Konnex A. Konnexy A, B a C jsou relikty Baolin-Nda. V centru Konnexu A je mocný zdroj energie, koule, jaké byla umístěna i v Heliotských tvrzích.

Nakonec vznikne mohutné transportní pole, podobné slunečnímu transmiteru Lemurů. Sféra slouží k transportu na velké vzdálenosti. Pozemšťané počítají s tím, že se po průchodu transmiterem vynoří v srdci civilizace Baolin-Nda. KAURRANG se dostane do Baolinské delty. Vnitřek hyperprostorové bubliny je zcela zpustošený, z desetitisíce Baolin-Ndaů zbývají poslední dva, Tautanbyrk a Viviaree. Všichni ostatní padli za oběť útoku nano-kolon, kterou do deltaprostoru poslala Šabazza. Nanokolona přitom vypnula i stanici, který mimo sféru vytvářela hvězdný svit...