Get Adobe Flash player

Atlan a Arkon

Od Rhodanova fíglu v soustavě Betelgeuze uplynulo již 50 let a z bývalé Třetí moci vzniklo Solární impérium. Existuje pozemská světovláda se sídlem v Terranii a sluneční planety Mars, Venuše a rovněž i měsíce Jupitera a Saturnu jsou osídleny. V roce 2040 se po z podvodní kopule ne dně Atlantiku vynoří skutečných 10.000 let starý Arkonidan Atlan. Právě procitl z hlubokého spánku a věří, že lidstvo nepřežilo následky atomové války. Užasne nad zjištěným novým vývojem Země a brzy se pokusí utéci na Arkon pozemskou kosmickou lodí. Při svém útěku se s Perry Rhodanem dostane na planetu Hellgate, kde je v souboji poražen. Přes toto všechno je to počátek jejich tisíciletého přátelství.

Když je dvěma členům sboru mutantů odepřena buněčná sprcha, obrátí se proti Zemi a zradí Perry Rhodana. Regent Arkonu se dozví, že Země ještě pořád existuje a Perry Rhodan žije. V Mléčné dráze se stále vylidňují záhadným způsobem celé planety. S pomocí Atlana a jeho fotografické planety se brzy přijde na stopu Druufů, kteří dělali potíže starým Arkonidanům již před 10.000 lety. Atlan, který tenkrát na Zemi žil v Atlantidě a obdržel svůj aktivátor buněk, si vzpomene, jak byly Atlantiďané v bojích proti druufům zničeni. Toto byli přímí potomci Lemurů. Brzy vyjde najevo, že vylidnění planety má příčinu v technicky řízené frontě mezi Einsteinovským vesmírem a Druufským vesmírem. Přes jeden takto ohrožený svět se poprvé podaří pozemšťanům se dostat do jiného vesmíru. Zjistí, že čas zde plyne 72.000krát pomaleji než v Einsteinovském vesmíru a že Druufové se to díky přírodním úkazům snaží změnit. Také zmizelí lidé se opět v Druufském vesmíru naleznou, ale přizpůsobení tamnímu času. Těmito činnostmi chtějí Druufové urychlit svůj vlastní čas.

V době, kdy Rhodan a Bull potřebují novou buněčnou sprchu, Poutník náhle zmizí a oni se musí přes 'poloprostor' mezi 4. a 5. dimenzí dostat na Poutníka, kde obdrží buněčnou sprchu. Crest mezitím zjistí, že robot Regent by měl mít v sobě vhodné bezpečnostní zařízení předků. Díky tomu může k Regentovi proniknout Atlan, který se osvědčí vyššími duševními kvalitami než degenerovaní Arkonidané a jako takový převezme jako Imperátor vládu nad Velkým Impériem.

S pomocí Ernsta Ellerta, který se zatím objevil v jednom Druufovi, kulovité bytosti Harna a v neposlední řadě arkonského loďstva se podaří pozemšťanům odvrátit velkou ofenzívu Druufů. Tím ovšem Skokani objeví definitivně pozice Země.

Rhodanova manželka, která trpí nemocí krve, zkusí vyjednávat s Regentem a bude přitom zastřelena jedním Arasem. Jejich syn Thomas Cardif se dozví svůj pravdivý příběh a začne svého otce nenávidět. S pomocí Skokanů se pokusí porazit Atlana a sám se stát imperátorem. Jeho plán ale ztroskotá. Aby se ztlumila jeho nenávist k otci bude mu zasazen hypnoblok.

Ernst Ellert se od Druufů vrátí a přinese sebou údaje pro druufský lineární pohon. Tímto se mohou pozemšťané v blízké budoucnosti zříci obtížných skoků hyperprostorem. Mimoto bude planeta Tramp někým neznámým přepadena a zničena, takže přežije jen 28 myšobů. Crest se chce uchýlit do ústraní pro svůj předvečer života, zemře ale při náhlém útoku vyřazených Unithanů.

Na Zemi se píše rok 2045.