Get Adobe Flash player

Roj

Na zpátečním letu MARCO POLA z Gruelfinu do Mléčné dráhy mu zničehonic vypadne dimesextový pohon. Zjistí se, že to způsobil jeden z takzvaných Nových lidí, kteří sami sebe označují jako Homo Superior. Když se podaří pohon opravit a loď konečně dorazí domů, zjistí členové posádky, že kvůli časové diletaci ztratily tři roky času, a nyní se píše rok 3441. V Mléčné dráze vládnou chaotické poměry, neboť sedm měsíců před návratem MARCO POLA se objevil tajemný Roj. Jedná malou mobilní galaxii. S pomocí manipulací s galaktickou gravitační kontantou, vyvolávají vládci Roje u většiny galaktických inteligencí ohlupování mysli. Jen nositelé buněčných aktivátorů, mentálně stabilizovaní a několik imunních je proti tomu chráněno. Perry Rhodanovi se s MARCO POLEM podaří přistát v Terranii a s korvetou GOOD HOPE odlétí směrem k Roji. Na planetě Hidden World I jsou lidskými osadníky objeveny fosílie, které inteligentním bytostem zjasňuje mysl.

S pomocí Ansona Argyrise se Roii Dantonovi podaří na Olympu zabránit propuknutí chaosu. Edmond Pontonac vlétne na lodi typu Manip do Roje a dosáhne nitra, kde objeví sochu insektoidního bůžka Roje. Mezitím na Zemi přistane Rhodan a s pomocí Galbraitha Deightona a Roie Dantona se mu podaří vzít věci pod svou kontrolu. Poté sledují stopu boha Roje Y'Xanthymona. Kosmická loď DISCOVERER přiletí k planetě Exota Alfa u které hlídkuje. Dojde tam k bojům s praobyvateli, v jejichž průběhu zahyne manželka barbara Sandala Tolka. Ten se z pomsty přidá k pozemšťanům. O několik týdnů později zpozoruje Rhodan houbovitou kosmickou loď Rojostrůjců, která na planetě Testfall vykonává nějaké tajuplné manipulace.

Aby mohla ohrožené duchovní bytosti ID pomoci, odlétá GOOD HOPE na umělou planetu Poutník-beta. Vládci Roje se pokoušejí díky jemným úpravám 5D konstant zneškodnit ID. Z vděčnosti za pomoc dává ID pozemšťanům radu aby se obrátily na Posbie, kteří by mohli proti Roji zkonstruovat zbraň. Současně Reginald Bull a Julian Tifflor svolají konferenci imunních, aby se dohodli na společném postupu proti Roji. Konference se sice nepodaří, ale objeví se tajuplní humanoidi z 'Tajné říše' a vyzvou Rhodana aby hledal 'stopy v minulosti'. Guckymu se podaří vniknout do Roje a objevit krystalický svět Žlutých dbyvatelů, kteří odtamtud díky hypnoimpulsům kontrolují Roj.

Na planetách Aggres a Diane provedou Rojostrůjci tzv. 'sekundární adaptace'. Ta způsobuje zvyšující se gravitaci a teplotu atmosféry. Planeta se tak má připravit pro Žluté dobyvatele. Ale ne všechny planety jsou pro ně vhodné. Selže-li pokus, přemístí se na jiné místo v Mléčné dráze. Na Diane si mohli lidé všimnout toho, že dobyvatelé díky buněčnému a tělesnému dělení, vnikají z novorozeně po sedmi. Je založeno Komando hledačů inteligence (ISK) pod velením Cheborparczete Faynybreta (krátce CheF), které pátrá po ještě neobjevených inteligentních bytostí v Mléčné dráze. Kromě toho pátrají také po stopách tzv. Tajné říše.

Nakonec pozemšťané dojdou k přesvědčení, že už nastal čas aktivně něco podniknout proti Roji. Pomocí toho, že Ribald Corello odpálí Sextagoniovou bombu, prolomí někteří mutanti na palubě GEVARI ohebný štít a dostanou se do Roje. Nasazené komando tam objeví 'černého démona', který jako bojovník slouží jako bůh Roje. Po vítězství mutantů nad démonem odletí GEVARI k planetě Kokon, která se ukáže jako svět osídlený 'žlutými dobyvateli'. Lidé přijdou na to, že dobyvatelé jsou napadeni nějakou infekční chorobou. Pozemšťané izolují virus v naději, že z něj vyvinou zbraň.

Na Zemi zatím lidé získají z větší části svou původní inteligenci, posádka MARCO POLA se vrátí na palubu a podaří se jí konečně proniknout do Roje. Cynové, jak si vládci 'tajné říše' říkají, začínají být stále více aktivní. Pozemšťané se dozvědí, že Cynové mohou díky paradaru přijmout parafyzikální formou věrný obraz jakékoliv bytosti. Kromě toho se objeví Polocyno Dalaimoc Rorvic dokáže, že je velice schopný. Společně se svým psychopartnerem, Marťanem třídy A, Tatcherem a Hainuem jsou krátce na to přijati do sboru mutantů.

Uvnitř Roje zatím na planetách GEPLA-I a GEPLA-II dojde k bitvě mezi pozemšťany a bůžky Roje. Bůh Y'Xantramon je posádkou MARCO POLA zabit. Alaska Saedelaere se mezitím znovu setká s divkou Kytomou.

Mezitím vědci na Světě sta sluncí hlásí první úspěchy. Vyvinuli přístroj, který způsobuje imunitu nosiče proti síle Roje. Gucky krátce na to přijde na tajemství Karduuhlů, také známých jako bozi. Ze žláz novorozených dobyvatelů získávají bohové sekret, který jim prodlužuje život. Protože jsou bohové na elixíru závislí, musí se o Dobyvatele starat. Dělení Kartieů, jak se dobyvatelé také nazývají, způsobuje záření, které bohové využívají k nastolení ohlupování. Proto se dělení odehrává jen mino ohebný štít. Všechny lodě křižující Mléčnou dráhu, slouží jen k hledání vhodné planety pro mláďata. V roce 3442 se stane to, čeho se všichni obávají: Roj pohltí Sluneční soustavu. Slunce se stane jednou z 800‘000 hvězd této mobilní minigalaxie. Když se poté přibliíží flotila Roje, stačí pozemšťané aktivovat paratronový štít a odvrátit tak útok. Pozemšťané pomocí Cynů zničí jeden ze zásobovacích světů Roje. Obrovská soustava se pak už nemůže transitovat a propukne v ní chaos, protože jeho obyvatelé nemohou Roj opustit.

Když se pod vedením 'žlutých dobyvatelů' chce od Roje oddělit jeden interní svět, jsou napadeni domorodými Tubbody. Konečně se Cynosové rozhodnou prolomit své mlčení a ukážou pozemšťanům cestu k planetě Tronko y Artefo. Bohužel klíč k moci nad Rojem se tam už nedá nalézt, protože takzvaná Tabora byal mezitím od Pai'uhn K'asaltic, mistrovských zlodějů, ukradena. Gucky ale z domovského světa mistrovských zlodějů Taboru přiveze. Krátce nato prchne ale na planetu Stato II, která se nachází v hyperprostoru. Tu tam Cynové přesunuli, kdyby došlo k výpadku Stato I.

Cyno Schmitt odhalí pozemšťanům další tajemství: Roj byl před několika milióny lety postaven neznámými, aby ve vesmíru šířil a podporoval inteligenci. Teprve mnohem později se Cynové stali místodržiteli Roje. Na své dlouhé cestě narazily na Karduuhly, přijali je do Roje a parafyzikálně s nimi manipulovali. Následovalo povstání Karduuhlů, které bylo podporováno zrádcem Cynem Heszem Goortem. Pomohl dostat rebelům do rukou Taboru a umělou líheň bytostí, a pomohl jim tedy převzít moc. Brzy poté byly Cynové vyhnáni z Roje a usídlili se tam, kudy Roj právě prolétal - v Mléčné dráze. Vládci Cynosů, Devět imaginárních, se proměnilo v energetické bytosti a přestálo tak na Stato II dobu potřebnou k zpětnému dobytí Roje. Cynové Schmitt a Nostradamus, kteří sami sebe nazývají IMAGO I a IMAGO II, byli jedinými důvěrnými služebníky Devíti imaginárních.

Schmitt s pomocí Tabory zničí energeticky zakonzervovaných Devět imaginárních. Zničením energetických mumií se uvolní psimodifikovaná hyperenergetická hradba, která vede ke zničení Karduuhlů. Nostradamus přijme kontrolu nad Stato II a nadále vede Roj. Když Pozemšťané požádají propuštění Země z Roje, dojde k napětí mezi dvěma rozštěpenými tábory Cynů. Zničehonic se objeví Ovaron a vyjasní se, proč se Pozemšťané po odchodu z Gruelfinu neohlásili. Země se vrátí na svou původní dráhu v Mléčné dráze a Roj veden Cyny opustí Mléčnou dráhu a vydá se plnit svůj původní úkol. Přesto po odchodu Roje zůstane nevyřešeno mnoho otázek, například to, kdo Roj postavil a kdo ho cíleně vyslal ve vesmíru šířit inteligenci.