Get Adobe Flash player

Kosmické šachy

Píše se rok 3456. Lidstvo a ostatní galaktické národy se zatím úplně vzpamatovali z krize s Rojem. V mnohých oblastech vědy se rázně pokročilo. Po pokusu s novým Nug-Schwarzschildovým reaktorem se MARCO POLO ocitne v paralelním univerzu. V tomto univerzu platí stejné zákony jako v Mléčné dráze s vyjímkou: v paralelním vesmíru už 1500 let utlačuje lidstvo despotický Rhodan II. MARCO POLO se dostává k Terě II, která působí jako z noční můry. Gucky a Ras Čubaj se musí vypořádat s negativními pendanty. Při pátrání po spojencích se Perry Rhodan dostane k planetě Palpyron, kde nakonec najde dva Oxtorňany a staromutanty z PLÁSTVE 1000. Pozemšťanům se při maratónu kosmických lodí hvězdných národů, zničit loď diktátora MARCO POLO II. Avšak Rhodan II a Danton II uprchnou. Perry Rhodan se na útěku dostane na planetu D-Muner. Při následujícím souboji zabije Rhodan svůj věrný obraz. Bezprostředně potom se MARCO POLO vrátí zpět do rodného standardního univerza.

Ještě nikdo netuší, že se lidstvo stalo hračkou dvou superinteligencí: ID a Anti-ID zahajují takzvanou kosmickou hru v šachy o předběžnou vládu nad místní skupinou.

V Mléčné dráze zatím propukne PAD-nákaza, v původním stádiu způsobuje psychické změny, přičemž odstraní z podvědomí požadavky na základní potřeby. V lednu 3457 uzavřou některé galaktické národy jako Skokani, Arasové a Akonané společenství na rozbití Solárního impéria. V této době je již nákaza ve druhém stádiu. Toto stadium spustí u infikovaného silný stesk po domově, takže miliardy pozemských kolonistů se ženou na domovskou planetu, na Zemi. Pátrání po protiléku je bezvýsledné, ale zabrání se tomu aby se nákaza dostala do Andromedy. V květnu téhož roku se PAD-nákaza projeví ve svém finálním stádiu, v kterém je oběť sužovaná bolestmi a nachází se kousek před bezvědomím. V této beznadějné situaci se vynoří Kol Mimo, zřejmě jediný galaktik, který je vůči PAD-nákaze imunní. Navrhne Perry Rhodanovi aby se s pomocí úpravy času zabránilo tomu, že se nákaza vůbec objeví. Rhodan má vyhledat a přemluvit sám sebe v minulosti, aby svůj negativní obraz Rhodana II v paralelním vesmíru zabil vlastní rukou. Tento plán se podaří a časovým paradoxem je způsobeno, že při návratu do přítomnosti PAD-nákaza neexistuje.

Až do května 3457 zůstává situace poměrně klidná, pak ale Kol Mimo odkryje svou pravou tvář. Je to ve skutečnosti Markhor de Lapal, syn vědce Lapala, který se podstatně podílel na vývoji deformátoru nulového času. Markhor de Lapal je nesmiřitelný nepřítel Perryho Rhodana a zajímal se o PAD-nákazu jen proto aby pomohl obětem. De Lapal je nástrojem Anti-ID, unese Perryho Rhodana a vyzářil jeho mozek pomocí transplantačního transmiteru do nekonečna. Současně do Rhodanova těla zasadí Anti-ID androidí mozek. Brzy ale Atlan získá podezření, zničí androidí mozek a dá Rhodanovo tělo do návratu pravého mozku zakonzervovat.

Mozek Perry Rhodana přiletí do spirálové galaxie, kterou její obyvatelé nazývají Naupaum. Na planetě Yaanzar se mozek dostane na takzvaný trh s mozky. Na této planetě je možné díky anomálii v gravitaci možno transplantovat celé mozky. Yaanztronec Doynschto získá Rhodanův mozek a transplantuje ho do těla nějakého policisty. Před další změnou těla zachrání Rhodana, nyní v těle Yaanztroňana Hactschytena, Heltamosch. Heltamosch je jedna z nejdůležitějších osobností galaxie Naupaum. Při pátrání po informacích o pozici Mléčné dráhy se Rhodan dostane na planetu Traecther. Na této planetě se nachází bytosti, kterým nedobrovolné transplantace mozku způsobily újmu. Tam potká své dva důležité spolupracovníky, ještěrkovitou bytost Gayt-Coora a Zena, Accalauriera. Nakonec Rhodan potká Torytraeho, lovce Ceynachů, a odvrátí jeho smrtící úmysly. Brzy se sám Torytrae dostane do potíží, protože je považán za vůdce tajné organizace plánují převzetí Yaanzaru. Později se náčelníkem této organizace stane Noc. Vedle Torytrae je Noc poslední z národa Yuloců, který kdysi galaxii Naupaum ovládal. Jako dík za Rhodanovu pomoc mu Torytrae předá upozornění při hledání Mléčné dráhy. Dospěje na Horntol a tam dostane informace o Pehrtech. Díky Rhodanově pomoci může Helmatosch převzít následnictví zesnulého Raytschy a ihned odstartuje expedici do blízké velké galaxii Catron, aby tak vyřešil problém s přelidněním v Naupaumu. Na planetě Penrok objeví Yaanztronové silnou robotskou flotilu, které velí velká pozitronika. Vlastně je velitelem zkamenělý mozek Pehrta. V tomto mozku objeví informace o takzvané Naupaumské bionákaze. Před několika desetitisíceletími měli Pehrtové vojenskou rozmíšku s Yulcy, nedošlo ale k žádnému jasnému výsledku. Vyvinuly tehdy bionákazu, s pomocí které Yulcové za pomoci kovu Uyfinom prováděli genetické změny, které způsobili nárůst porodnosti. Pehrtové doufali, že tak zničí protivníkovu moc. V psychosouboji se Rhodanovi podaří velícího robota, který na planetě Plimt vede těžbu Uyfinomu, přivést k sebezničení. Na planetě Payntec objeví koncový bod takzvané Catronské cévy. Kvůli útoku nepřátelských jednotek jsou Helmatoschovy jednotky skoro zničeny, někteří sice přežijí, ale nemají se jak vrátit domů. Rhodana a Torytrae použijí Catronskou cévu jako hyperenergetické spojení mezi Payntekem na Vatronu a Yaanzarem v Naupaumu. Tato céva byla Pehrty uměle vytvořena a měla několik funkcí. Byla transmiterem mezi oběma galaxiemi, umožnila na obou planetách PPT-operace, posílila a prodloužila účinky bionákazy v Naupaumu rozšířením Uyfinomu.

Další expedice přivede Perry Rhodana do Catronu, kde potká Gayt-Coor a Zeno Callibsa, loutkáře z Derogwanienu. Pátrá po obleku zmaru, který mu byl již před víc než jedním milionem letem ukraden. Nikdo netuší, že tento oblek je v držení Alasky Saedelaereho, který ho dostal od Cyna Schmitta, než opustil Mléčnou dráhu.

Torytrae se mezitím pokusí zadržet Perryho Rhodana v Naupaumu, kde by měl působit jako poradce. Rhodan ale může tento plán zmařit. Catronská céva se přeruší, a v Naupaumu nyní mohou pomýšlet na kolonizaci Catronu. Nakonec se Perry Rhodanův mozek s pomocí PPT-přístroje vyzáří do Mléčné dráhy. Po návratu do svého původního těla musí Rhodan odrazit ještě několik posledních útoků Anti-ID, teprve poté vyřknou vyšší mocnosti kosmu, které stojí ještě výše nad oběma superinteligencemi, svůj rozsudek. Anti-ID bude pro několikanásobné porušení pravidel na 10 relativních jednotek vypovězen do Bezejmenné zóny.