Get Adobe Flash player

BARDIOC

V dubnu 3583 dorazí SOL do galaxie Nypasor-Xon, ve které leží ústřední soustava Císařovny z Thermu. Soustava má slunce Yoxa-Sant a 18 planet, a je skoro celá obklopen krystalickými strukturami. V této soustavě se Perry Rhodan dozví něco více o vzniku superinteligencí. Dříve než mu prozradí pozici Země, chce Duuhrt, jak Císařovna z Thermu sama sebe nazývá, od Pozemšťanů ještě jednu laskavost. Na čtvrté planetě soustavy se akumulují negativní substance z podstaty superinteligence a hrozí, že se vyvinou v černý COMP. Nebezpečí se ale podaří odstranit. Před odletem SOL dá Duuhrt Pozemšťanům ještě krystal pomocí kterého s ní mohou okamžitě navázat kontakt.

V červenci 3583 konečně SOL dosáhne Země, která je ale zcela vylidněná. Lidé na palubě SOL později svedou bitvu proti Hulkooům a Malému majestátu, který si na CLERMACŮV rozkaz snaží podrobit zbylé lidi na Zemi. Rhodan křivě obviní BARDIOC ze zmizení lidstva. V průběhu bojů zničí SOL Malý majestát, který vypadá jako obrovský mozek. Na Zemi se zase objeví Molekuloví metamorfové.

V Mléčné dráze Larové zatím drží svou pozici. Vyjde najevo, že ID přijal 20 miliard vědomí Pozemšťanů ze Země do sebe. Nahromaděná substance tlačí na hyperenergetický obal a ID hrozí roztržení. ID proto přijde na nápad s Koncepty. Superinteligence sestaví skupiny ze sedmi kompatibilních vědomí, oddělí je a přemění na tělesnou substanci, propustí je. ID tak zabrání katastrofě a začne nasazovat Koncepty ve vlastní prospěch. Jako jednoho z nich vyšle ID také Ernsta Ellerta, který společně s Gorsty Ashdonem tvoří Dvojkoncept.

Na počátku roku 3584 nečekaně vypoví Mastibekkové služby Larům, což Lary znamená akutní nedostatek energie, protože už od Mastibekků nemohou dále tankovat své lodě.

Keloskové předloží Hotrenor-Taakovi, který nadále nic z jejich dvojí hry netuší, další plán: 800 světelných let od Země se nachází hvězda Arcur, jejíž vývoj k neutronové hvězdě má být urychlen, aby z ní vznikla nová černá díra. Hotrenor-Taak objeví chybu v plánu Kelosků: příliš velkou spotřebu energie. Ti ho však přesvědčí. Přesto vrchní velitel Larské flotily převeze Kelosky na planetu Houxel, která je vzdálena jen několik světelných let od Arcuru. Krátce na to se v soustavě Arcur rozpoutají protonové bouře, které zahajují vnik černých děr, a urychlí implozi. To ale ohrožuje 80-tiletý plán k osvobození Mléčné dráhy. Nakonec na planetu Houxel dorazí Anson Argyris a Kershyll Vanne a podpoří Kelosky.

Perry Rhodan dorazí se SOL do říše Varbů. Tam se BARDIOCOVY inkarnace VERNOC, CLERMAC a SHERNOC pokusí nachystat Soláncům past. Na planetě Dacommion objeví Pozemšťané 'Mága tíže', který jak vyjde najevo, je inkarnace VERNOC. Poblíž Varbské soustavy se shromáždí flotila Hulkooů, které SOL unikne jen díky náhle se objevivší gravitační bouři. Přes VERNOCOVO překvapení se SOL později ještě jednou vrátí do Varbské soustavy a BARDIOCOVY inkarnaci unese. Ve stejné době ale vnikne další inkarnace: BULLOC. Ta energeticky odčerpává už existující a VERNOC, CLERMAC a SCHERNOC nakonec zaniknou. BULLOCOVA moc roste dál a BULLOCOVI se nakonec podaří unést Perry Rhodana.

V době mezi tím se Reginald Bull, Roi Danton a Geoffry Waringer usadili na Měsíci, kde s Koncept Grukel Athosien rozbíhá projekt 'DOMOV II'.

Aby se chránili před smrtícím Mitózovým zářením, zdržují se nositelé aktivátorů Ronald Tekener a Jennifer Thyron v prázdnotě mezi Mléčnou dráhou a Andromedou. Na planetě Terzrock objeví Haluťany se zvýšenou agresivitou, která je zřejmě způsobena tzv. Kanibalskými krystaly. Problém se jim ale podaří vyřešit. Dvojkoncept Ellert/Ashdon informuje Juliana Tifflora o situaci v Mléčné dráze a pokusí se koordinovat osvobozenecký boj. Novým vůdcem GAVÖKu je zvolen Neoarkonidan Mughmann Scerp a Ernst Ellert na planetě Fogha narazí na starého muže, který tvrdí, že pochází z Barkonu.

Konečně se přiblíží konec osmdesátiletého Keloskského plánu. Mastibekkové už dlouhou dobu nedodávají energii a Larové tak trpí jejím nedostatkem. Krátce před vnikem černé díry u Arcur-Beta nechají Larové své spojence z Mléčné dráhy naholičkách a shromáždí se v oblasti Arcur-Beta. Keloskové před vstupem do černé díry udělají poslední nastavení a pak vstoupí do Císařovny z Thermu. Nakonec do černé díry vletí i Larové a podle plánu se ocitnou v Dakkardimballonu, odříznuti od vnějšího světa. Sametové oko se uzavírá. Po 126ti letech útisku jsou národy Mléčné dráhy konečně svobodné. Skoro nepovšimnuta se na Olympu odehraje důležitá událost. Objeví se tam Molekulární metamorfové z pěti galaxií a plánují znovu vytvořit Tba, plán ale ztroskotá.

Při pátrání po Perry Rhodanovi se SOL vrátí k Zemi, kde vysadí 1000 lidí k zalidnění planety. Ve stejnou dobu se tam objeví i Homer G. Adams, kterého také přijal ID. Společně a aphlickým vědomím tvoří dvojkoncept, druhé vědomí ale zemře při nehodě. Brzy na to se poblíž Země objeví další problém, neboť Mercierové opouštějí Goshmos Castle a planeta je za pomoci obrovského situačního transmiteru rozpůlena. Nečekaně se na Zemi objeví miliardy Konceptů a brzy nato přejdou na polokouli Goshmos Castle, která v budoucnu ponese jméno EDEN II.

Rhodan se od BULLOCA mezitím dozví některé souvislostí. Dorazí na ústřední svět Parföx-Par v galaxii Barxöft. BULLOC Rhodanovi vypráví, že před čtyřmi miliardami let vesmírem cestovalo sedm neznámých, kteří byli pověřeni rozšiřováním života do neobydlených oblastí. Od svých zadavatelů bylo těchto Sedm Mocných, Kemoauc, Ganerc, Partoc, Lorvorc, Murcon, Ariolc a Bardioc, vybaveno spórovými loděmi. Bardioc si později ale usmyslel plán na získání moci a ukryl spórovou loď s robotem Lairem na palubě. Mocní to ale odhalili, Bardiocovu zradu potrestali vyhnanstvím a oddělili ho od těla. Bardiocův mozek se spojil s flórou a faunou planety Parfox-Par. Během dlouhého procesu se vyvinula superinteligence BARDIOC. Mocný Ganerc, také zvaný Callibso, přijal řízení Roje, který měl poslání Sedmi Mocných zdokonalit. Oldtimerové, společenství 36 národů, bylo vybráno k postavení Roje, a později zasáhli proti hrozbě Supraheta. BULLOC nyní začíne pátrat po původním mozku Bardioca, aby ho zničil a sám pak převzal jeho moc. Ve stejné době Ganerc-Callibso prochází Hrady svých bratří, nikoho v nich ale nezastihne. Dozví se ale o tragickém osudu ostatních Sedmi mocných. Překoná svůj smutek a vydá se na cestu k BARDIOCOVI. SOL mezitím sleduje BULLOCOVU stopu a dostane se do galaxie Barxöft.

Znenadání se slunce Medaillon promění v černou díru, stejně tak trpasličí hvězda Kobold. Mezi těmito černými děrami vznikne hyperprostorové spojení, které vrátí Zemi na její původní místo v Mléčné dráze. Během těchto událostí na sebe strhne pozornost okolí mladý hyperfyzik Payne Hamiller. K překvapení všech Hotrenor-Taak opustil svou flotilu krátce před vstupem do černé díry. Poprosí o azyl a nabídne, že sabotuje Ocelovou pevnost na Saturnově měsíci Titanu. Po návratu Země do Mléčné dráhy začíná Operace Otec poutník, jejímž cílem je dostat Pozemšťany zpět na Zemi. Na Gäa mezitím intrikuje jeden mutant proti Zemi, syn Gäanerky a Vincrana: Boyt Margor. Svými schopnostmi může svou oběť, která se nazývá paratender, zbavit své vůle. Jeho protivníky tvoří takzvaná trojice Gäajských mutantů Bran Howatzer, Dun Vapido a Eawy ter Gedan. Ve stejné době narazí Kershyll Vanne a Tengri Lethos na planetě Lavallall, která přišla z jiné existenční roviny našeho vesmíru, na vyslance ID. Dá jim rozkaz odletět na určité souřadnice, kde vzniká další nebezpečí. Objekt, který se tam nachází, má být navrácen ke svému původnímu určení. Jméno objektu ani jednomu z nich nic neříká a zní: PAN-THAU-RA. Za tímto účelem začíná NATHAN konstruovat novou dálkovou loď, BÁZI. Smysl jeho aktivity ale pozemšťané pochopí až mnohem později. Mají podniknout cestu k PAN-THAU-RA do galaxie Čušik, vzdálené 208 miliónů světelných let od Mléčné dráhy.

V galaxii Barxöft procitne zatím BARDIOC ze svých nočním mur a Ganercovi se podaří zastavit BULLOCA. Mozek BARDIOCU je na palubě SOL přivezen k Císařovně z Thermu, kde se sloučí se superinteligencí. Ukončí se tak konflikt obou superinteligencí ukončí.

Na planetě Mugnammor jsou Harno a Hotrenor-Taak upozornění na spící bohyni Demeter, která je mezitím objevena při vykopávkách na Krétě. Spící bohyni, která spí od roku 8000 př. Kr., se podaří vzbudit, uteče ale před Boytem Margorem.

Krátce před odletem SOL ze soustavy Císařovny z Thermu se u Perry Rhodana objeví Bardioc a požádá ho, aby nalezl jeho spórovou loď. Bardioc nakonec ještě prozradí jméno spórové lodi, se kterým si ale Rhodan neví, co si má počít. Zní totiž PAN-THAU-RA.