Get Adobe Flash player

Kosmická Hanza

Několik dnů po návratu BÁZE do Sluneční soustavy, na počátku roku 3588, navštíví Perry Rhodana cizinec. Cizinec je Carfeš a přenese Pozemšťana na EDEN II. Tam mu ID poskytne pohled do kosmických souvislostí, které dříve znal jen z části.

Na počátku příběhu stojí Ambur-Karbuš, domov tehdy ještě mladé superinteligence ID. Odtamtud začínal pracovat na stabilizaci své mocenské oblasti, když ho navštívil Carfeš, velvyslanec kosmokrata Tyrika. Velvyslanec chtěl, aby ID naprogramoval dva aktivátory buněk pro určité nositele, které před tím vybrali kosmokraté. ID dostal úkol nalézt tyto dva budoucí nositele. Začala tak obrovská pátrací akce, kosmokraté poučili ID a pomohli mu stabilizovat mocenskou oblast. Po dlouhém pátrání, byl konečně nalezen první z nich. Byl to Arkonidan Atlan, kterému pak Carfeš předal první aktivátor buněk. Trvalo ale ještě skoro deset tisíc pozemských let, než byl nalezen i druhý vyvolený, v této době ještě dítě. Byl to Perry Rhodan. ID ho vzal nakrátko k sobě a ukázal mu harmonii kosmu.

Poté se ID odebral do systému Vegy, aby tam položil stopy k záhadě, po kterých se Perry Rhodan o mnoho let později dostal na POUTNÍK.

Perry Rhodan se dále dozví, že lidstvo má po jeho návratu na Zemi založit gigantickou obchodní organizaci: Kosmickou Hanzu. Organizace má podpořit ID v boji proti nepřátelské superinteligenci Seth-Apophis. Kosmokraté ID rovněž podporují a mezitím mezi oběma superinteligencemi budují druh nárazníkové zóny, Limbus. Tam má vzniknout třetí, nestranná moc.

ID vysvětlí Pozemšťanovi také další podrobnosti cibulovitého modelu evoluce, který znázorňuje vývoj života od chaotických energetických procesů až k superinteligenci. Perry Rhodan se dozví, že 20.000 let, které mu superinteligence v roce 1975 při jejich prvním setkání přiznala, má lidstvo společně se všemi ostatními národy Mléčné dráhy k tomu, aby se vyvinuli v superinteligenci.

Když při výstavbě mocenské oblasti získají převahu negativní síly, začne se hroutit a měnit v materiální propad. Když se vyvine pozitivně, vznikne materiální zdroj. Z materiálních zdrojů vznikly kdysi kosmokraté, moc, která založila řád Rytířů Hlubiny, pro zajišťování převahy pozitivní moci ve vesmíru. Ukáže se, že ve boj mezi pozitivní a negativní mocí ve vesmíru byl, je a vždy bude.

Po tomto školení propustí ID Rhodana, aby se s Carfešem vrátil na Zemi a založil Kosmickou Hanzu. Tak se tedy rok 3588 stal rokem 1 Nového galaktického letopočtu (NGL). Roky plynou...

Na planetě džunglí Chircool v galaxii Vayquost žijí Betšidové. Tento národ, který čítá už jen pouhých 250 bytostí, odedávna čeká na návrat legendární kosmické lodi svých předků. Loď, která později na Chircoolu přistane, patří k Vévodství Krandhor a vezme na palubu tři Betšidy: Surfo Mallagana, Brether Faddona a Scoutieho. Po různých testech, trojice Betšidů úžasně zbystří a adaptuje se na nové prostředí. Poznají Krany, kteří vypadají jako směs mezi pozemským vlkem a lvem, dominantní civilizaci této galaxie.

Ve stejné době, roku 424 NGL, přijde na mezitím již ustálenou Kosmickou Hanzu, první vlna útoků Seth-Apophise. V srpnu téhož roku je v soustavě Vega objeven Quiupu, vyslanec kosmokratů, který má založit Viroimpérium. Poprvé před Pozemšťany zmíní pojem Višna.

V Hanzovní kanceláři na Mardi-Gras se mezitím vyskytne mikroskopický cizopasník, který proniká do počítačových systémů a přebírá nad nimi kontrolu. Kromě toho superinteligence Seth-Apophis vyvíjí vliv na různé bytosti a dělá si z nich agenty. Jedním z nich je celník Bruke Tosen, který se brzy objeví na Zemi a setká se tu s rovněž zrekrutovaným Icho Tolotem. Pro oba, kteří se zoufale brání proti vlivu cizí superinteligence, začíná kosmická odysea, která je nakonec dovede do soustavy Arxisto, blízko Arkonu.

Tři Betšidové mezitím dorazí do Hnízda 17. Kranské flotily, kde propukla 'Spoodijská nákaza'. Spoodiové jsou milimetr velké útvary, které se implantují pod kůži na hlavě a způsobují zvyšování inteligence. Betšidové objeví stopy kosmické lodi, která má být onou dlouho očekávanou lodí jejich prapředků. Na planetě Kraní past pak naleznou ztroskotanou SOL-buňku 2, o které se domnívají, že je to kompletní SOL. Na jednom starém nákresu objeví muže, který na Zemi platí za nezvěstného: Atlana

Jejich nový cíl je planeta Kran. Magellanovi bude implantován druhý Spoodi a na planetě Keryan narazí na takzvané Bratrstvo, opoziční protivládní organizaci, jejímž cílem je mimo jiné svrhnout Věštce z Krandhoru.

Quiupu se zatím nadále pokouší zrekonstruovat Viroimpérium. Přibližne v této době se nečekaně vrací Jen Salik. Byl od boje proti vůdci Hord Amtranikovi nezvěstný a nyní se jako nositel aktivátoru a Rytíř Hlubin vrací do Mléčné dráhy. Stejně jako všichni ostatní Rytíři, tak i Jen Salik získal Rytířskou hodnost v Dómu Kesdšan na planetě Khrat, nalézající se v galaxii Norgan-Tur. Jen Salik vyzve Perry Rhodana k tomu, aby se také odebral do Dómu Kesdšan a dostal Rytířské posvěcení. Dále Pozemšťanovi oznámí, že pod klenbou Dómu se mimo jiné nalézá prastarý zbytek Kamenné charty z Moragan-Pordhu. V této Chartě je také řeč o třech Ultimatních otázkách, které mají trvalý kosmický význam.

Znění těchto tří otázek je:

    Co je to Frostrubin?
    Kde začíná a končí Nekonečná Armada?
    Kdo je tvůrce ZÁKONa a co tento způsobuje?

Viroimpérium, na jehož rekonstrukci z pověření kosmokratů pracuje Quiupu, mělo kdysi pomoci najít na tyto otázky odpovědi.

Brzy na to se BÁZE vydá na cestu do galaxie Norgan-Tur. Na cestě se ale objeví první problémy. Hamillerova trubice, zabudovaná do palubní pozitroniky dálkové lodě Payne Hamillerem v roce 2 NGL, se poprvé aktivuje. Krátce po zabudování tento fyzik za záhadných okolností zemřel. Kolují pověsti, že žije uvnitř svého posledního díla...

Také na Zemi se dějí zvláštní věci. v Shoonaru nedaleko Terranie, se znenadání objeví dvanáctileté děvče Srimavo, známá také jako 'Sphinx'. Ten, kdo se jí podívá do očí, uvidí podivný přelud tmavého plamenu. Děvče se velmi zajímá o vše co se týká Quiupa.

S pomocí takzvaných časových výhybek spustí Seth-Apophis nový útok, tentokrát na Hanzovní kancelář na planetě Arxisto, blízko Arkonu. Na sousední planetě Arxista, Arxistalu, najde Icho Tolot podivuhodnou rukavici, která jak se zdá disponuje tajuplnými schopnostmi. V návalu posedlosti se Bruke Tosen stejně jako Tolot chtějí dostat na DEPOT. Díky telepatickému odposlechu se pozemšťané dozvědí, že DEPOT se nalézá blízko dvojitého kvasaru, vzdáleného od Země skoro 14 miliard světelných let.

Surfo Mallagan se mezitím na planetě Couhrs zúčastní Lugosiády, soutěže, jejímž cílem je zřejmě vyhledávání psí-silami nadaných osob. Ve finále sice prograje, zmizí, později se zase objeví, a setká se se svými přáteli. Nemůže si ale vzpomenout na nic, co se stalo po jeho zmizení. Brzy na to, se tři Betšidové dostanou na Spoodijskou loď, která je k jejich velkému překvapení SOL. Kvůli posthypnotickému ovlivnění Bratrstvem, převezme Surfo Mallagan velení nad SOL. Když SOL přistane na Kranu, jsou tři Betšidové předvedeni k Věštci a Surfo Mallagan je zbaven posthypnotických příkazů. Objeví tam také Spoodijský Oblak, pod kterým leží záhadný muž - Arkonidan Atlan.

V jeskyních planety Lokvorth se setká Quiupu a Srimavo. Quiupu v ní pozná takzvané Višniny komponenty. Po dramatickém střetnutí, zmizí Srimavo beze stopy.

Na Kranu se probudí Atlan a oznámí třem Betšidům a Vévodům důležité rozhodující souvislosti:

Před téměr 200 lety dosáhla SOL systému Krandhor a Atlan se stal Věštcem. Z pověření kosmokratů se měl postarat o to, aby mezi oblastmi vlivu obou superinteligencí ID a Seth-Apophis, vznikla nárazníková zóna. Kranská říše se měla stát nárazníkovou zónou, proto musela expandovat a stát se mocenským faktorem. K tomuto účelu přivážela SOL ze sektoru Varnhagher-Ghynnst znovu a znovu Spoodie a urychlovala tak růst Kranského impéria.

Atlan ukončí svou symbiózu se Spoodii a Surfo Mallagan nastoupí na jeho místo, zatímco vévoda Gu převezme roli Věštce. Arkonidan zatím začne s návratem do Mléčné dráhy. Předtím se zastaví v sektoru Varnhagher-Ghynnst. Po několika komplikacích potká Gesil, tajemnou ženu, která v každém vyvolává vizi černých plamenů. Společně s ní vezme Atlan na palubu SOL ještě náklad Spoodiů, a zastaví se na planetě Chircool, vlasti Betšidů. Tamní Betšidé se poté vrátí zpět na palubu lodi svých předků. Krátce na to se SOL dostane do oblasti vlivu podivného rádiového zdroje, kde Buhrlové podlehnou metamorfóze. Opustí loď, zaujmou kuželovitou formaci a odletí vstříc nejisté budoucnosti, která má pravděpodobně cosi společného s rádiovým zdrojem. SOL se nyní definitivně vydá do Mléčné dráhy.

Mezitím BÁZE dosáhne galaxie Norgan-Tur a Perry Rhodan se odebere na planetu Khrat, kde se nalézá Dóm Kesdšan. Ale tam narazí na Seth-Apophis a superinteligence rozdmýchá mentální útok, během kterého se Pozemšťané stanou zajatci psionického labyrintu. Bezprostředně poté zasáhne Tengri Lethos, který sice osvobodil z vlivu Seth-Apophis zmanipulované Ladonnijské psychody, byl ale uchopen jedním z psionických paprsků a jako čistě duchovní látka byl vyzářen do Dómu. Tam se spojí s Hathorem Terak Terakdšanem, zabrání tak zániku Dómu a jako Lethos-Terakdšan se stane novým Strážcem řádu Strážců.

Rhodan může konečně vstoupit do Dómu a v hrobce pod ním nalezne Kamennou Chartu z Moragan-Pordhu. Mentální cestou dostane v jazyce Sedmi Mocných informace o Porleyterech, spolku předcházejícího Rytířům Hlubiny. Pozemšťan dostane ale jen neúplné informace o úkrytu Porleyterů, který má, jak se zdá, bezprostřední souvislost s Frostrubinem, obsahem první Ultimatní otázky. Pod Dómem se nalézá kromě Kamenné Charty ještě několik výrobků nepředstavitelně vysoce vyvinuté techniky. Rhodan usoudí, že odtud má ID předměty jako jsou Fiktivní transmitery nebo aktivátory buněk. Nedalo se ale zabránit tomu, aby se zde neobohatil také Seth-Apophis a neodcizil věci jako je Časová výhybka, počítačová zárodečná buňka a tajemná rukavice. Schránka Dómu zahrnuje ducha všech dřívějších Rytířů Hlubiny. Tato schránka začíná vibrovat a Rhodan se díky ní dostane do kontaktu s duchem v ní a přijme Rytířské posvěcení. Je nyní jedním z Rytířů Hlubiny.

Rhodanův další cíl je kulovitá hvězdokupa M 3 v Mléčné dráze, kam se podle informací Charty stáhly před asi dvěma milióny let Porleyterové do ústraní. Pozemšťané tam objeví podivné artefakty, které vzdorují rozkladu a září. Jde přitom o tak banální věci jako jsou čedičové bloky nebo Stromy života na planetě Impuls II. Lidstvo se dozví zarážející pravdu. Porleyterové se před dávnými časy do těchto artefaktů chtěli přechodně integrovat, ale jejich úkryt se jim stal vězením, ze kterého se jim už nepodařilo utéct. 2011 Porleyterů se podaří z vězení osvobodit a ti podají zprávu o osudu svého národa. Dříve než se před dvěma milióny let stáhli z kosmického jeviště, byli to oni, kdo se ve smyslu kosmokratů staral o zachování řádu ve vesmíru. Pak na ně ale přišla únava a předali úkol své nástupnické organizaci, Rytířům Hlubiny. Jejich posledním velkým skutkem pro kosmické blaho bylo zakotvení Frostrubinu. Poté se stáhli a integrovali se do různých objektů v Novém Miragan-Pordhu a ztratí tak i svá původní těla.

Na Lokvorthu zatím může Quiupu předložit první výsledky. Podařilo se mu vytvořit takzvané superviry. Jsou identické se Spoodii Kranů. Tyto viry vytvoří plazmatické mračno a tím pro Quiupa skončí rekonstrukce části Viroimpéria. Znenadání se objeví kosmická loď UFOnautů a přenese oblak na sběrné místo, do prachového mračna Srakenduurn, kde má vzniknout Viroimpérium, Quiupu zmizí.

Icho Tolot a Bruke Tosen se začínají orientovat v okolí místa, do kterého je přivedl naváděcí paprsek. Zjistí, že jsou na okraji zóny, kterou nazvou rotující nicota. Má tvar disku o průměru 2000 světelných let a tloušťku 100 světelných let. Ukáže se, že tento disk je jen kousek po kousku natahaná nicota. V okolí disku objeví také různé národy, jako jsou Cruunové či Gerjokové. Znenadání utrpí Bruke Tosen mentální úder na jehož účinky krátce nato zemře. Brzy nato se potvrdí Tolotova domněnka, že rotující nicota je sám Frostrubin.

V Mléčné dráze se zatím shromáždí přeživší Porleyterové, zapnou Kardecový štít, zajmou RAKAL WOOLVER a vydají se sním na cestu k Zemi. Ve stejné době objeví Gucky na planetě Yurgill pozemšťana Cliftona Callamona a Perry Rhodan se dozví, že Frostrubin byl před 2.2 miliony lety zakotven ve směru na Seyfertovu galaxii NGC 1068.

Na Zemi přebírají Porleyterové kontrolu stále více důležitých oblastí a Seth-Apophis dosazuje na důležité pozice ovlivněné Solánce. Tyto události probudí v Pozemšťanech naprostý odpor a Hanzu a LSP donutí k rozvaze. Quiupu, který se mezitím opět objevil, objeví na některých Soláncích Spoodie a začne chytat Solánce, kteří podlehli vlivu. Všichni Solánci jsou nakonec zbaveni Spoodiů.

Současně se na Zemi objevuje stále více plakátů se jménem Eric Weidenburn a pojmem STAC. Weidenburn proklamuje zcela nový způsob letů do vesmíru a je, bez toho aniž by to věděl, prvním lidským spolupracovníkem Nekonečné Armady. Během krátké doby kolem sebe shromáždí skoro 200.000 přívrženců.

Porleyterové vymyslí plán, poslat k Seth-Apophis flotilu složenou z lodí LSP, Hanzy a GAVÖKu. Později se plánu zřeknou, a naopak chtějí vyslat proti superinteligenci je SOL a BÁZI. Jestliže pozemšťané tento požadavek nesplní, Porleyterové chtějí zničit NATHANA.

Mezitím se píše rok 426 NGL a Strážce Tengri Lethos upozorní Perryho Rhodana na pozici Prstenu kosmokratů. Na Lethosem uvedených souřadnicích Rhodan skutečně tento z formovací energie vybudovaný Prsten. Mezitím se několik Weidenburnových přívrženců pokouší zachránit Tolota, a naleznou v troskách kolem Frostrubinu takzvanou brzdící hmotu a neutronovou substanci. Přitom jde zjevně o zbytky trpasličí galaxie, která se před dávnými časy chystala přeměnit na černou díru. Tento proces byl Porleytery zastaven a rotační energie byla využita k ukotvení Frostrubinu. Je už teď zcela zřejmé, že Gerjokové a jiné národy jsou ve službách Seth-Apophise. Docela určitě se pokoušejí uvolnit kotvu. Pozemšťanům se tomu ale podaří zabránit a kotvu upevní.

Potom se BÁZE s Prstenem kosmokratů vrací zpět do Mléčné dráhy. Jen PREZIDENT s Icho Tolotem na palubě zůstane u Frostrubinu. Po návratu BÁZE do Sluneční soustavy zjistí navrátilci, že Porleyterové plánují hromadnou sebevraždu a lidstvo chtějí vzít sebou. Když ale přijde Rhodan s Prstenem kosmokratů, uznají konečně jeho status Rytíře Hlubiny a upustí od svého úmyslu. Slíbí, že pro příště budou podporovat Pozemšťany při tvorbě řádu ve vesmíru. Brzy na to se stáhnou zpět do M 3, situace ve sluneční soustavě se začíná normalizovat a získané poznatky se začínají analyzovat.

Když konečně nastane zase klid, ohlásí PREZIDENT, že v oblasti Frostrubinu se vynořila flotila obrovských rozměrů.