Get Adobe Flash player

Chronofosíle - Vironauti

Nachor z Loolandre vypráví Perry Rhodanovi příběh o legendárním Ordobanovi a vniku Nekonečné Armady a Rhodana to fascinuje. Kromě toho se vyjasnili dvě ze tří ultimativních otázek, a Rhodanovi je jasné, že kosmokraté odpovědi musejí znát už miliony let. Je mu divné, proč je teda kosmokraté ještě hledají.

Zrovna v této době se znovu objeví Carfeš a upozorní na další věc. Perry Rhodan se dozví, že chronofosilie musí být aktivovány, aby se uvolnila kotva Frostrubinu, což by umožnilo jeho návrat na jeho místo v Morálním Kódu.

Současně jsou Stříbrní posláni do M 82, aby tam odklidily stopy po působení Seth-Apophis. Budou je podporovat barbarské národy Torkrotů.

Koncem září 427 NGL dosáhne galaktická flotila Westside Mléčné dráhy. S nimi přiletí do Mléčné dráhy také Carfeš a Jen Salik. Atlan oznámí Fóru GAVÖKu, aby počátkem prosince v oblasti Andro-Bety počítali s příletem Nekonečné Armady. Salik a Atlan se od Carfeše dozvědí, že na ně čeká důležitý úkol. Cílem této akce je Hlubina, původní stanoviště Frostrubinu. Tam, v tak zvaném prostoru pod prostorem, už dlouhou dobu pracují Časoprostoroví inženýři (krátce RZI) pověření kosmokraty a konstruují náhradu za Frostrubin. Kontakt s RZI se ale nedávno přerušil, z čehož se usuzuje, že se pokus asi nezdařil. Taurec oba na SYZZELu odveze do galaxie Cor, k tzv. Hlubinovýtahu, průchodu do Hlubiny. Dekalogu se mezitím podařilo unést Perry Rhodana z BÁZE. Kazzenkatt Rhodana Elementem času přenese do roku 2402, kdy byla civilizace Dvounosích Mistry ostrovů vyhlazena pomocí Mobyů. Rhodan má znovu prožít pokus Solárního impéria o záchranu Dvounosích, což bohužel ztroskotá; Kazzenkatt doufá, že tímto způsobem přivodí Perry Rhodanovi hlubokou depresi.

V této bezvýchodné situaci zasáhnou bytosti, s kterými ani Kazzenkatt nemohl počítat - Časochodci. Jeden z nich, Nisel, pomůže Perry Rhodanovi utéct do daleké minulosti. Spolu s Časochodci se podaří Rhodanovi do budoucna vyvinout plán na záchranu Dvounosích, což ale nevede k žádnému časovému paradoxu. Plán se podaří a Dvounosí jsou umístěni v Mumifikované jednotce Armady. Současně s přemístěním Dvounosích se Časochodcům podaří zneškodnit Elementy času, což zasadí Dekalogu bolestivou porážku.

Rhodan se vrací zpět na BÁZI, o něco později se ohlásí ID a oznámí, že Frostrubin obdržel první impuls po aktivování Chronofosílie v Andro-Betě.

Atlan a Salik jsou Drul Drulensotem, Hlubinocelníkem, transportováni do Hlubiny, což je n-rozměrná vrstva, obklopující časoprostorové kontinuum a která hraničí s ostatními univerzy. Drulensot oznámí, že Hlubinovýtah je jednosměrná cesta a návrat do normálního prostoru je asi možný jen přes Horu Stvoření, což je původní stanoviště Frostrubinu. Dále referuje, že kosmokraté po zmizení Frostrubinu pověřili RZI vytvořením ekvivalentní náhrady. RZI byli v této době národ, který stál krátce před metamorfózou na Superinteligenci. Najímali si miliardy pomocníků, aby projekt převzali. Starsen, obrovské město, bylo obklopeno vysokou zdí, aby zabránilo mocnostem chaosu v průniku. Tato energetická zeď je přesně 2312 metrů vysoká, což je největší rozměr, kterého může třetí dimenze v Hlubině dosáhnout. Atlan a Jen Salik se dále dozvědí, že Hlubinozemě má průměr přesně jeden světelný rok. Ve vzdálenostech 300‘000 km jsou umístěny obrovské transmiterové dómy, umožňující plynulý pokrok.

Když konečně přijedou do Starsenu, tak po krátké době poznají, že je středem chaosu. Občané jsou podrobeny přísnému kastovnímu systému. Atlan a Salik se rozdělí, aby mohli odděleně posbírat více informací.

Jen Salik po nějaké době potká zvědy, které před tisíci lety vyslali kosmokraté. K Salikově překvapení u sebe mají obrázek bytosti, která nepochybně zobrazuje po rekonstrukci Viroimpéria ztraceného Tengri Lethose.

Atlan zatím objeví, že podzemní organizace, která se nazývá Fraternitát, pracuje proti plánům kosmokratům. Ale i Fraternitát má mocného protivníka, Ocelového pána, kterého ve fázi absolutní temnoty, tzv. Černočasu, zastupují speciální roboti. U Starsenské zdi Atlan objeví, že nainstalovaná transmiterová brána, která umožňuje přístup k vlastní Hlubinozemi, už není aktivní. Ocelový pán nemůže být nikdo jiný než Tengri Lethos, přesto ale zůstává otázkám jak se Lethos vlastně do Hlubiny dostal.

Ve vyhloubeném labyrintu pod městem Starsen najde Atlan se Salikem dalšího zvěda kosmokratů a konečně také rostlinný život, Slepé poustevníky. Poustevník Kerzl oba přivede k zásobníku vitální energie, které nápadně připomínají obrovské aktivátory buněk. V tomto zásobníku se Salik a Atlan dozví myšlenkovou cestou události v Hlubině.

Lethosovi se podaří navázat telepatický kontakt s Atlanem. Blízko Hlubinokonstanty se Atlan ocitne v iluzi Dómu Kesdšanu a je prozatímně Lethosem vysvěcen na Rytíře Hlubin. Po vypátrání obou zvědů by měl najít nového zvěda Hlubiny.

Po tomto vyjasnění se trojice vydá transmiterem směrem k Vagendě.

Dostanou se ale jen do země Mhuthan, kde panuje stejnojmenný Šedý Lord. Haluťan Domo Sokrat, který se neuvěřitelnou cestou dostal do Hlubiny, se s psio-energetem Bosinem přidá Rytířům Hlubiny přidá jako Orbiter. Pak potkají Tizidy, jejichž úkol je zkoumat Hlubinozemi. Cíl genových techniků je, vytvořit genetickou mapu Hlubinozemě. Další cesta přivede Rytíře Hlubiny do Schatzenu, země Archivářů. Také tam vzplanou boje proti oddílům Šedého Lorda. U jednoho Archiváře naleznou Rytíři Hlubin podivnou skříň, Tabernákulum z Holtu. Když jsou boje proti Šedému Lordu skoro rozhodnuty, objeví Bosin divoký vitální zdroj. Clio z Purpurových vod, Chylinka, se rovněž jako Orbiterka přidá ke třem Rytířům Hlubiny, a vzpomene si při tom na procesy, které se staly již dlouho zpátky.

Jako předloha pro rekonstrukci psionického pole TRIICLE-9 slouží RZI jako informační zdroj jiná psionická pole. Zkopírují divoký zdroj a podaří se jim tak nalézt nový vzor pro TRIICLE-9. Algoritmus divokého zdroje jim přitom slouží také jako náhodný generátor. Díky tomu, že divoký zdroj způsobuje stálé stěhování národů Hlubiny, se pořád vyhotovují nové informační vzory, které obsahují genetickou a mentální strukturu těchto národů. RZI doufali, že takto náhodou okopírují strukturu TRIICLE-9, k čemuž jim pomáhali národy Chulinů a Lla Sssannů. Pokus je ale zatím bezvýsledný.

Když Rytíře Hlubiny po novém přesunu přivedou zalarmovaní Exterminátoři do úzkých, nezbývá jim nic jiného než utéct: vejdou do proudu vitální energie a doufají, že tak dospějí do Vagendy. Ale v Kyberlandu, říši Jaschemů, se jejich cesta přeruší. Útoky Šedoživota přibývají i zde na prudkosti, ale když už se situace jeví jako beznadějná, zasáhne samotná Hlubina, pomocí Neutrumu, který se nachází na druhé straně Hlubinokonstanty.

Když Rytíři Hlubin prohrávají boj v Technolandu o proud vitální energie, podaří se jim ochromit i Lorda Mhuthana, který krátce před svou smrtí vysvětlí Atlanovi, že Šedí Lordi nejsou nikým jiným, než Časoprostorovými inženýry, kteří propadli Šedovlivu.

Rytíři Hlubin - doprovázeni Orbitery a Exterminátory - se přibližují k Planině světla, která v půlkruhovité formě bklopuje Horu Stvoření.

V únoru 428 NGL se Nekonečná Armada blíží k Magallanovým mračnům, další chronofosílii. Stalion Dove se díky chybnému transmiterovému přenosu dostane na palubu základny LÍHEŇ, kde je zajat. Akce Dekalogu v Magallanu jsou bezúspěšné.

V LÍHNI sleduje Stalion Dove vlastní plán. Podle něj, jako vzoru, se má vytvořit superbojovník. Po určité době se v LÍHNI objeví cizinec, který musí být lidského původu. Giffi Marauder, jak se jmenuje, se díky shodě podivných náhod dostal do LÍHNĚ, protože byl jako Astrální rybář ve službě Perwela Grove Goora, aktivního v tzv. Svobodném hospodářském impériu. Toto impérium leží kdesi daleko ve vesmíru, asi 2 miliardy světelných let od Mléčné dráhy.

Dove a Marauder se pokusí uprchnou a přitom zjistí, že kromě LÍHNĚ existují ještě základny SKLAD a ZESILOVAČ. Taurec a Višna se pomocí Taurecem ukořistěného pedotransmiteru dostanou do LÍHNĚ.

Dove a Marauder dále pokračují ve svém boji, a nakonec se jim podaří vzbudit Vesmírného obra. Dekalog ztratí základny LÍHEŇ a ZESILOVAČ. Pán Elementů a Kazzenkatt přivedou SKLAD na orbitu okolo umírajícího slunce Outside. Tam Pán Elementů naplánuje nový útok proti Nekonečné Armadě. Chce použít Ledový houf.

Časodítě, další podivuhodná existence, zasáhne a osvobodí posádku BÁZE ze strnulosti. Mezitím se podaří opět vyměnit bioplazmu na Světě sta sluncí. Tím je aktivována chronofosílie. Důsledkem aktivizace prodělají Posbiové evoluční skok a stanou se stroji s pocity. Zatímco se Nekonečná Armáda přibližuje k Eastside Mléčné dráhy, opustí Višna a Nachor z Loolandre BÁZI, s cílem najít Ordobanovy mentální depoty.

Ordoban splyne s Nachorem. Taurec a Perry Rhodan jsou v této době na jiné misi. Jejich cíl je Frostrubin. Tam Taurec vysvětlí Pozemšťanovi další tajemství kosmu. Vysvětlí mu povahu Morálního Kódu.

Ve stejné době začíná v Mléčné dráze obrovský mediální povyk kvůli budoucímu příchodu Nekonečné Armady. Mediální tender KISCH je přitom často středem pozornosti, protože se dostal do oblasti vlivu psychomrazu. Ledovému houfu se podaří dostat do Eastside. Když je v rámci operace Ranní rosa nasazen přístroj Selphyr-Fataro, je Ledový houf přemístěn zpět do Mínus-světa. Nekonečná Armada krátce na přilétne na Gatas a aktivuje chronofosílii Eastside. Koncem prosince 428 NGL se objeví záhadný Varovatel, který rozšiřuje vizi hrůzy. Tekener a znovu se nalezená Srimavo přijdou na to, že Varovatel je krytý Homerem G. Adamsem.

Ellert se mezitím vrací zpět na EDEN II, aby ho připravil na chronofosílii. Z virosubstance byla k tomuto účelu zformována kosmická loď, TAŽNÝ PTÁK, která disponuje novým enerpsí pohonem. Po připravení chronofosílie, odletí Ellert zase do neznáma.

O několik týdnů později je Sluneční soustava přepadena STROJI, obrovskými kosmickými loděmi. Kosmická lodě sice zaniknou v obranné palbě, přesto ale vniknou Snomolové, kteří Terru uvrhnou do neodolatelné moci neskutečnosti. Tekenerovo vyšetřování přinese první výsledky, protože přijde na to, že Varovatel byl na palubě kosmické lodi TSUNAMI-114 pryč. Snomolové proniknou do pozemské komunikační sítě, takže pozemšťané používající tuto síť propadnou hypnóze. Přesto i tento úder ztroskotá. Rhodan je bezmezně překvapen, když náhodou potká Gesil a přitom zjistí, že s ním čeká dítě.

Kazzenkattova situace je stále kritičtější. Aby přesto zvítězil nad Pozemšťany, odváží si použít Element Temnoty, relikt z pravěku vesmíru, z doby před programem stvoření.

Inkarnace Višny nasadí proti Elementu Temnoty viroimpérium. V surrealistické bitvě se velká část viroimpéria a Elementu Tmy zneutralizuje.

Brzy poté se aktivuje chronofosílie Země a Nekonečná Armada se vydá na cestu k velké galaxii Behaynien v galaktickém clusteru Coma Berenices.

U stále více lidí se rozvíjí touha po dálavách vesmíru, pud, který nutí letět do dálek vesmíru a něco nového objevit.

Asi v této době vrcholí i události v Hlubině. Atlan, Salik a Lethos se svou družinou se blíží k Vagendě. Pomoc se jim dostane od Giffi Maraudera, který se do Hlubiny dostal díky chybné transmisi. Atlan potká tajemnou ženu, Irunu z Bass-Thetu, která, jak se zdá, je Akonanka. Marauder ale pozná kdo ona doopravdy je: Kazzenkattova sestra. Marauder doprovází Irunu a spolu hledají cestu do normálního univerza. Atlan, který se do Iruny zamiluje, doufá, že jí později v normálním univerzu nalezne.

Rytíři Hlubin se konečně dopracují na Planinu světla a naleznou tam poslední Časoprostorové inženýry. Dozvědí se příběh neúspěchu RZI a dále že s návratem Frostrubinu se Hlubinozemě zhroutí do normálního univerza, což bude znamenat smrt pro miliardy živých tvorů. RZI vidí že už je jen jedna šance jak zachránit Hlubinozemi. Lethos je doprovodí na místo, kde Šedovliv Atlan a Salik propadnou Šedovlivu. Aktivátory buněk se jim integrují do těla a Šedoživot a Šedí Lordi triumfují.

V březnu 429 NGL proběhne ve Sluneční soustavě velká změna. Viroimpérium při boji proti Elementu Temnoty ztratilo tolik substance, že už nemůže plnit svou funkci gigantického počítače. Proto se nabídne Pozemšťanům, kteří tesknou po dálavách vesmíru, ke kterým patří také Bull, Danton a Tekener, jako dopravní prostředek. Z virosubstance se vytvoří sto tisíc kosmických lodí, všechny s Enerpsí-pohonem.

Lidé a mimozemšťané v okolí Slunce začínají cítit galaktiky a začíná se u nich projevovat pocit sounáležitosti - důsledek aktivace Terry.

Homer G. Adams mezitím vzdal svojí dvojí hru. Při zasedání Hanzovních Mluvčí představí extragalaktika, který zastával roli Varovatele: Sotho Tal Ker, později zvaný Stalker, potomek ještěrek, vydávající se za pověřence superinteligence ESTARTU. Má s sebou Skorshe, Animateura. Stalker popisuje mocenskou oblast své superinteligence v nejkrásnějších barvách a nabízí Hanze obchodní styky, přestože je mocenská oblast vzdálena skoro 40 miliónů světelných let. Dále vypráví, že nalezl TSUNAMI-114 v hraničním sektoru galaxie Erendyra, která patří k dvanácti galaxiím ESTARTU. Daleká cesta k ESTARTU by se dala v krátké době s Enerpsi-pohonem absolvovat.

Steskem po dálavách zasažení galaktikové se začnou nazývat Vironauti a skoro všichni si zvolí mocenskou oblast ESTARTU za svůj cíl. Podle Stalkerova vyprávění má každá z dvanácti galaxií přidělen vlastní zázrak. Dále Stalker prezentuje učení Upanišad, životní filozofii, budící latentní síly a vede k dosažení nejvyššího duševního poznatku v deseti životních úrovních.

ID se ohlásí Rhodanovi a dá mu příkaz, aby EDEN II jako poslední chronofosílii aktivoval, ale nedá mu jeho souřadnice. Ronald Tekener Stalkerovi stále více nedůvěřuje a řekne že blufuje, což má zvláštní výsledek. Stalker ztratí ovládání a bojuje s Tekenerem. Krátce na to se omluví za své klopýtnutí a jako náhradu dá Tekenerovi, Dantonovi a Bullovi takzvané permity, připomínající rukavice a v ESTARTU slouží jako průkazy pro všechno.

V březnu 429 NGL dosáhne většina Vironautů mocenské oblasti, s nimi i kosmická loď LASHAT pod velením Ronalda Tekenera, který chce hledat posádky TSUNAMI-113 a TSUNAMI-114. Také Bullův EXPLORER a Dantonův LOVELY BOSCYK dosáhnou okrajové zóny galaxie Erendyra.

První planeta, ke které přiletí, jim poskytne strašlivý obraz: povrch je radioaktivně zamořený a zničený měsíc jako Zázrak vytváří kolem ní prstence. Bullova nedůvěra roste, a vidí že zázrak je jeden obrovský podfuk. Na Cloreonu vyvstane válka a Bull se dozví, že permit je pokládán za 'rukavici válečníků'. Národy Cloreoňanů si poskytli termín 5.000 let aby se připravili na poslední bitvu. To se děje z pověření Věčného válečníka Kalmera, který je v galaxii Erendyra jako místodržitel ESTARTU. Ke kontrolování osvědčení vybraných národů nasazuje Elfahdery. Permit sice na Bulla působí hypnoticky, ale nakonec si ponechá svou vlastní vůli. Zasáhne v poslední bitvě a zabrání krveprolití.

Rhodan s BÁZÍ vyhledá Porleytery, kteří by mu mohli oznámit stanoviště EDENu II. Dají mu ale jen jednu zbraň (Devolátor), která má speciálně působit na Pána Elementů. Porleyterové tvrdí, že Pán Elementů zaútočil proti ID, konceptům a mutantům. Rhodan se má zeptat jednoho Nokturna žijícího ve Fornaxu, nejstaršího z jejich národa, Mudrce z Fornaxu, který možná zná pozici EDENu II.

Giffi Marauder a Iruna z Bass-Thetu mezitím po spletité cestě opustí Hlubinu a materializují se v oblasti galaxie M 33.

Rhodan se ve Fornaxu dostane do kontaktu s Mudrcem. Fáze hejna, nokturnský životní cyklus, vede k výrobě odpadní látky, pararosy. Ta musí být pravidelně likvidována, protože při velkém nahromadění zaniká v řetězové reakci, která vede k mocné psionické bouři. Zeptá se, jestli jsou Pozemšťané je ochotnní převezít zpracování odpadu, a zato od Mudrce dostane souřadnice EDENu II. Rhodan tento návrh přijme. První testy pararosy ukáží, že působí na parapsychické schopnosti. Když BÁZE dosáhne cíle, narazí na Pána Elementů a rozdmýchá psionický chaos, který destabilizuje samotnou superinteligenci. Gesil ho vyzve s devoluční zbraní Porleyterů na souboj. Pán Elementů se cítí vítězem a vzpomene si na slavné dějiny svého národa. Této fáze nepozornosti využije Gesil, a použije na něj Devolátor. Začne nezadržitelný proces, při kterém Pán Elementů v obrácené evoluci prožije všechny vývojové stupně své existence.

ID je ještě velice oslabený, ale dá Gesil aktivátor buněk, který dříve nosil Ovaron. Rhodan chce okamžitě provést aktivaci EDENU II. Gesil je zklamaná libovůlí svého muže a odebere se na palubě BÁZE do skladu pararosy. To jí propůjčí možnost návratu na Zemi v nulovém čase. O málo později vstoupí na poslední Viroloď, protože zachytí mentální volání, a odlétá do nekonečna.

Když se 8. dubna 429 NGL Perry Rhodan pokusí aktivovat EDEN II, je obklopen světelnou aurou a když ta zanikne, zmizí z paluby BÁZE. Rhodan bude přímo duševně napojen na Pána Elementů, jehož vývoj postupně zpětně probíhá až k prabuňce. Když tato prabuňka konečně zanikne, je Perry Rhodan přitaže univerzální psionickou sítí a dočasně pochopí strukturu celého psionického pole Mravního Kódu jako celku a vrací se zpět do svého těla. Po probuzení ID je EDEN II definitivně aktivován.

Tekener nalezne kousky trosek TSUNAMI-113, ale posádku neobjeví. Irmina Kotčistovová dosáhne se svou lodí ESKULAP malé galaxie blízko Gruelfinu a zachrání tam před smrtí podivnou bytost jménem Kido. Koncem května 429 NGL doletí do Erendyrského systému Cepor a potká tam Reginalda Bulla. Přitom objeví, že byl napaden takzvanými kodexovými molekulami, které vycházejí z permitů a způsobuje trvalou závislost. Bull už toho má dost a hodí permit shořet do blízkého slunce Cepor.

Kvůli propuknutí hyperbouře se Vironauti shromáždí v systému Cepor na opuštěné planetě Nagath. O několik týdnů později se poměry opět stabilizují, ale vynoří se 'družina válečníka Kalmera', kosmická flotila skládající se hlavně z lodí Elfahderů. Pozemšťanům je jasné, co je vlastně válečnický kult. Stalkerovi popisy mocenské oblasti ESTARTU neodpovídali pravdě. Než se konflikt stačí vyhrotit, Vironauti stačí opustit soustavu Cepor. Roi Danton a Ronald Tekener vyrazí se svými loďmi do galaxie Siom Som, k Heraldické Bráně, obrovskému transmiteru, sloužícímu k řízení dopravy mezi jednotlivými planetami. Kosmický let s Enerpsí pohonem je v centru Siom Som nemožný, protože tu je rušena sít psionického pole.

15. června odstartuje segment EXPLORERU PENDULUM směrem k Mléčné dráze, aby tam podal zprávu o prodělaných zkušenostech, ale po několika hodinách letu se kosmická loď propadne do neznáma.

Mezitím se na SOL, která byla společně s Nekonečnou Armadou na cestě k 200 miliónů světelných let vzdálené galaxii Behaynien, vynoří posel kosmokratů. Carfeš sděluje, že Solánci připravit Jámu, aby mohl proběhnout bezproblémový návrat psionického pole. Když se toto podaří, objeví se Carfeš znovu a odevzdá Soláncům psionický přijímač, který registruje psionické nouzové signály krajní nouze. 1. června 429 NGL SOL odletí, aby v budoucnu pomáhala národům v nouzi.

Koncem května je Hlubina díky nastávajícímu návratu Frostrubinu stále nestabilnější: Hlubinozemi hrozí, že bude po úlomcích odpuzena do normálního prostoru. Pozemšťané a zejména Rytíři Hlubiny poznají, že kosmokraté jsou ochotni obětovat miliardy živých tvorů, kvůli Kosmonukleotidu. Ale RZI a Rytíři Hlubiny přijdou se záchranným plánem. S pomocí Jaschemů, Osamělého Hlubiny a Tabernákla z Holtu se jim podaří z Hlubinozemě vytvořit 150.000 ostrovů přežití - každý měří 100.000 kilometrů - a obrovské slunce Taknu. Na podzim se Frostrubin vrací zpět, a důsledkem toho se ostrovy přežití ocitnou v normálním prostoru. Šedoživot zanikne a Atlan se Salikem jsou osvobozeni od Šedovlivu. U Hory Stvoření potkají Rhodana, který přiletěl na palubě BÁZE za Frostrubinem. S pomocí své mentální energie vykonají poslední jemné nastavení. Potom pozná další podrobnosti Morálního Kódu. Současně Rhodan pozná, že odpověď na Třetí Ultimatní otázku by jeho ducha nevyléčitelně popletl. Z tohoto důvodu se rozhodne odpověď nepřijmout.

Tři Rytíři Hlubiny požadují, aby mohli odložit svůj Rytířský status. Místo odpovědi ale kosmokraté přesunou BÁZI přes psionickou síť do Mléčné dráhy. 23. prosince 429 NGL dorazí BÁZE do Sluneční soustavy. Krátce nato oznámí Stalker, že cesta k ESTARTU je pro Pozemšťany otevřená, když teď už nejsou v podrůčí kosmokratů. Rhodan to milerád přijme a jako důsledek toho se Rytíři Hlubiny octnou v klatbě Taureca. Perry Rhodan, Atlan a Jen Salik musí opustit lokální galaktickou skupinu a už se nesmějí vrátit. Kdyby toto nařízení nerespektovali, propadli by chrobomyslnosti.

Krátce před tím než musí opustit Zemi, dostanou vyhnanci doprovod: Gucky, Fellmer Lloyd a Ras Čubaj stejně jako Waringer a Icho Tolot. Rhodan se touto dobou opět zaslechne mentální pozvání do kosmických dálek, a když z virosubstance vznikne poslední viroloď, je vyhnancům a jejich doprovodu zřejmé, že nyní mohou pozvání vyhovět.

Julian Tifflor, prominentní student Upanišadu, v této době absolvuje první z deseti stupňů tohoto učení. Když v Dašidské komoře 'vdechne ESTARTU', jeho poslední nedůvěra zmizí.

Na rozhraní roku se dějí zvláštní věci i ve Fornaxu. Překvapivě se objeví kosmická loď Kartaniňanů z M 33, a brzy poté začne konflikt s Kosmickou Hanzou, protože Kartaniňané požadují monopol na získávání pararosy.

Na Zemi se objeví kosmická loď z mocenské oblasti ESTARTU, která vedle personálu pro další Unišpadské školy, plánované v Mléčné dráze, přiveze technické plány na přepravní systém Teleport. Platba je dohodnuta velkým množstvím pararosy.

Vůdci Vironautů Bull, Tekener a Danton mezitím dosáhnou galaxie Siom Som. Bull, Danton a Irmina Kotšistovová si za cíl zvolí eastside s říší Pahalerů a tam speciálně svět Mardakaan, kde se koná 'hra života', Tekener si zvolí westside. Tam najde podivnou stanici, zvanou Gorim-Station. Gorim v oblasti ESTARTU znamená nadávka. Na stanici Tekener objeví materiální projekci bytosti jménem Laymonon. Tvrdí, že je Querion. Dále se Tekener dozví, že Gorimové bojovali proti Věčným válečníkům, protože učení Permanentního konfliktu je blud. Cíl ESTARTINÝCH Zázraků je docela jiný - zázraky vytvářejí poruchy v psionické síti, takzvané tišinaté zóny.

Tekener uzavře s Elfahdery příměří a dozví se, že ti kdo v Mardakaanu Gorim-Station vytvořili, vypadali jako lidé.

Irmině Kotšistovové se po krátké době podaří vyvinout protilátku proti Kodexovým molekulám. Ti se používají i v Dašidských komorách v Upanišadských školách, aby se ovládla vůle žáků. Kido se mezitím regeneruje a vzpomene si na své pravé jméno Kralsh. Ukazuje se, že Animateur byl Sotha, který před 50 lety letěl k galaxii Gruelfin. Kralshovi a dalším Kodexovým plynem napadeným vironautům se podaří ukrást segment EXPLORERu a pomocí něj prchnout.

O několik dnů později se EXPLORER setká s [[LIVINGSTONE], který byl v Gruelfinu. Od posádky, k níž nyní náleží i tři Cappinové, se Bull dozví vše, co se v Gruelfinu událo od Ovaronova odchodu z Mléčné dráhy.

V malé galaxii Fornax, rozvíjejí Kartaniňané stále větší aktivity. Ve své domovské galaxii M 33 museli po několik posledních století vést válku proti Maakarů, kteří se vyvinuli z Maahků, kteří před více než 10.000 lety museli prchnout z Mléčné dráhy. Když je v roce 3587 Mléčná dráha postihnuta vesmírotřesením, zjistí Kartaniňané při sběru pararosy, že mohlo vzniknout ve Fornaxu. Brzy na to vyšlou Kartaniňani dálkovou kosmickou loď do Fornaxu a začnou pátrat po oblastech, kde by se dala pararosa sklízet, protože v nich posiluje latentní parapsychické schopnosti.

Po prudkých bojích musejí pozemšťané z Fornaxu ustoupit. MASURA, dálková kosmická loď Kartaniňanů, se vlastní silou nemůže dostat do M 33, protože její technika nezvládne kvůli poškození překonat více než 2 milióny světelných let. Místo toho letí MASURA směrem k Mléčné dráze, která je ještě na její dosah.

Stalker mezitím naplánoval první velkou zkoušku Teleportovacího systému na konec března 430 NGL na Arkon I. Homer G. Adams připravil start Hanzovní Karavany k ESTARTU, pod velením Varia-500 Ansona Argyrise. Stalker chce zabránit tomu, aby se pararosa dostala k ESTARTU. Letí se svou kosmickou lodí do Fornaxu a na cestě potká MASURU. S Kartaniňanskou velitelkou Dao-Lin-H'ay dohodne únos Adamse za pomoc v konfliktu s Hanzou

Testování teleportačního systému na Arkonu dá Kartaniňanům vhodnou příležitost. Nechají větší množství pararosy spontánně deflacovat a za vzniklého chaosu unesou Homera G. Adamsovi. Poruší ale dohodu se Stalkerem.

Asi touto dobou se na Zemi objeví Leila Lokoshan, Kamašitka, a pátrá po příbuzných. Také Iruna z Bass-Thetu dosáhne Země a hledá tu Giffi Maraudera. Marauder se dozví, kdo on skutečně je: Tovari Lokoshan, potomek legendárního Patulli Lokošana. Jeho pomocníkem, který se vydával za Shivu nebo Časodítě, není nikdo jiný než Lullog, Erbgott Lokoshanů, který kdysi vzniknul ze splynutí Oka času Angekora a psího robota Lucky Loga.

Když MASURA dorazí do M 33, zjistí její posádka, že Maakarové jsou zase aktivní. Mezi Pozemšťany a Kartaniňany dojde k dohodě, že pararosu budou v budoucnu sbírat společně.

Tekener a Danton zahájí u Mardakkanů Hru života. Projdou prvním kolem, ačkoliv se proviní proti pravidlům, protože místo boje přijdou na mírumilovné řešení. Reginaldu Bullovi se mezitím podaří proniknout do Upanišadské školy. Tam ke svému překvapení potká 48 Pozemšťanů, kteří kdysi patřili k posádce kosmické lodi TSUNAMI. Všichni ale už propadli Kodexu a Bulla zatknou.

Věčný válečník Ijarkor se objeví na Mardakaanu a prohlásí Dantona a Tekenera za vítěze. Bull a Kotčistovová jsou za Kodexové zločiny odsouzeni stát se Toshiny. Dostanou na čelo znamení Toshina, které na základě zvláštního záření znemožňuje asi na 100 let opustit mocenskou oblast ESTARTU.

Ostatní Vironauti opustí na rozkaz Věčných válečníků své virolodě a projdou Heraldickou Bránou, aby dosáhli Královské brány, zatímco Tekener a Danton jsou dále testování.

Královská brána je zvláštní transmiter, který představuje propojení do Temného nebe, která se nachází v oblasti styku galaxií Absantha-Gom a Absantha-Shad. Tam, víc než 1.5 miliónu světelných let daleko od Siom Som, se má zdržovat superinteligence ESTARTU.

Jizi Huzzel, vironautka ze Sigy, přečká ztroskotání své virolodi a brzy nato naváže telepatický kontakt s podivnou rostlinou. Comanzatara umí vidět do budoucnosti, a tak se Jizi Huzzel dozví věci, které Danton s Tekenerem prožijí v Siom Som. Kosmické lodě LASHAT, LOVELY BOSCYK a EXPLORER jsou navedeny do Temného nebe, a tam se náhodou potkají s Dantonem a Tekenerem.

V příštích týdnech se oba dostanou na mnoha světům a přitom se dozvědí mnoho věcí o gigantické Heraldické bráně. Obsluhou transmiteru jsou Nakkové, připomínající obrovské nahé šneky.

Danton a Tekener se nakonec dostanou k Bráně barbarů na planetě Mliron. Také Bull a jeho průvodci se dostanou na tento svět. Reginald Bull objeví stanici Gorimů a zjistí, že na Mlironu měli kdysi takzvaného Desotha, který jejich národu zajišťoval svobodu. Ale Desotho byl vypovězen do Orphišského labyrintu v galaxii Trovenoor, ze kterého se jen málokomu podaří vrátit. Bull nakonec opustí Mliron s letuschopnou Gorim-Station.

Také Srimavo se přidala k Vironautům. Její viroloď měla za cíl galaxii Syllagar a tam nezvratně zjistí, že Rej zpívajících, tančících modulů, zázrak této galaxie, rovněž vytváří tišinatou zónu a tak působí na DORIFER. O něco později se sama vydá - její dosavadní průvodci se v Syllagaru usídlili - do Trovenooru. Tam potká Veth Leburiana, kterému se před časem podařilo utéct z Orphišského labyrintu. Leburian je Mliroňany uctívaný Desotho. Zjistí, že Srimavo má nezvratně kosmokratické fluidum a chce jí použít pro vlastní plány. Z tohoto důvodu zchladí Srimavino tělo skoro až na absolutní nulu. Chce ho přenechat věčnému bojovníku Ijarkorovi, a jako protislužbu za to žádá příležitost kontaktovat ESTARTU, aby získal nové šance pro národ Mliroňanů.

Hanzovní karavana k ESTARTU mezitím dosáhla Fornaxu, aby tam naložila na palubu pararosu, a Anson Argyris nalezne upozornění, které svědčí o události, jež se stala před 50.000 lety. Dozví, se že souhvězdí tenkrát jinak vypadala a měla i jiná jména, Kartaniňanská jména.

Kosmická loď WAGEIO pod velením Nikki Frickel zatím na rozkaz Homera G. Adamse sonduje situaci v M 33. Po delším pátrání tým nalezne metanový svět. Vše svědčí o tom, že se tam ve spěchu budují dvojstupňové kosmická lodě zvláště velkého doletu. Zůstane otázkou, proč Kartaniňané tyto kosmické lodě potřebují.

Dao-Lin-H'ay, přední Kartaniňance, se touto dobou zase ozve mentální hlas Ardustaar a ohlásí ji, že brzy už bude muset s velkou flotilou vyrazit, aby provedla něco velkého. Nikki Frickel je bezmezně ohromena, když zjistí, že dálkové kosmické lodě Kartaninů mají za cíl 40 miliónů světelných let vzdálenou galaxii Absantha-Shad. Její hlášení zůstane na Zemi skoro nepovšimnuté, protože touto dobou se vrací vironauti z mocenské oblasti ESTARTU a oznámí, že Hanzovní karavana pod velením Ansona Argyrise byla asi zničena velkou flotilou.

Ijarkor, věčný bojovník, v poslední době stále častěji pochybuje o ESTARTU. S Tekenerem a Dantonem očekává, že informacemi z Temného nebe své pochyby potvrdí nebo vyvrátí. Je překvapen, když mu oba pozemšťané s radostí oznámí, že pochází z galaxie Muun, domovské národa Pterů. Jako odplatu za informace chce Ijarkor propustit Srimava.

Na Boldaru, pouštním světě, se o něco později koná shromáždění všech dvanácti Věčných válečníků, kterého se zúčastní i oba nositelé permitu Danton a Tekener. Jsou při tom svědky představení nového Sotha. Sotho Tyg Ian na ně udělá rezolutní, bojovný dojem. Jeho cílem je Mléčná dráha, protože Sotho Tal Ker selhal. Tyg Ian odletí s velkou flotilou k Mléčné dráze. Srimavo se podaří prchnout. Zkusí se dostat do Mléčné dráhy před flotilou Stygiana, aby mohla před jejich příchodem varovat.

U jižního okraje galaxie Vilameš, zažije Srimavo, jak Tyg Ianova flotila zaútočí na Hanzovní Karavanu ESTARTU. Karavana musí přistát na cizím světě a psionické pole jí brání v odletu. A potom je pravděpodobně Hanzovní Karavana zničena ohnivou ranou.

Zvláštní rostlině Comanzataře se v létě 430 NGL podaří sebe a Jizi Huzzel přenést přes nesmírné hlubiny vesmíru na Srimavinu viroloď. Srimavo dosáhne Medoplanety Tahun, a tam se mu podaří díky přivezenému Anti-KM-plynu osvobodit Tifflora a jiné Pozemšťany z vlivu Permanentního konfliktu.

V červenci 430 NGL dojde na planetě Terzrock k souboji obou Sothů, ze kterého vyjde vítězně Tyg Ian. Ze Stalkera zůstane jen nepatrná, kyborga připomínající, hromada buněk. Terzrock je zapečetěn, ale krátce před tím se Julianu Tifflorovi podaří, zdánlivého kyborga zachránit a přivést na léčení na Titan.

Tyg Ian oznámí, že Mléčné dráze daruje zázrak, který všechno zastíní: majákové světlo, viditelné až z konce vesmíru.

Bull mezitím dorazí do Absantha-Shadského vodního světa Aquamarin, kde se má nacházet Gorim-Station, a kde žijí lidem podobní Gorimové. Když vstopí do stanice vystoupí, je bezmezně užaslý, protože se před ním objeví Perry Rhodan.

Rhodan vypráví Bullovi v hrubých rysech příběh organizace, která se staví na odpor proti moci Věčných válečníků - příhody Síťochodců (GdN) - jak se Gorimové sami nazývají. Bull se dozví, že k GdN patří také Atlan, Gucky, Jen Salik, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Icho Tolot a Gesil.

Po tomto rozhovoru se jejich cesty opět rozejdou. Také Tekener a Danton zažijí překvapení, protože se dopracují na planetu Etustar, které se říká Zahrada ESTARTU. Tam se oba dozvědí, že zakladatelem učení Upanišad byl jakýsi Oogh at Tarkan. Etustar je pokrytý rostlinami, které jim předají telepatické poselství a stopu k ESTARTU. Superinteligence sama odtud asi před padesáti tisíci lety zmizela. Ukáže se, že Pterové techniku ESTARTU sice používají, ale při jejím výpadku jsou bezmocní. Ijarkor je přesvědčen Animateury (Pterové), kteří žijí na Etustaru. Vrací se a jeho pochyby zmizí. Poté co je zařízení pro stvoření Sothů neopravitelně poškozeno, vypoví oba Pozemšťany do Orphišského labyrintu v galaxii Trovenoor. Jennifer Thyron a Demeter musí společně se třemi Siganci pokusí uprchnout z Temného nebe. Pro všechny ale nastane čas nejistoty. Permanentní konflikt ESTARTU panuje dále a nyní zasahuje i Mléčnou dráhu, protože Tyg Ian začal uplatňovat svůj režim.