Get Adobe Flash player

Síťochodci

Uprostřed září roku 445 NGL se Rhodanova dcera Eirene přidá k Síťochodcům. K tomu potřebný psionický Imprint dostane na Sabhalu, základně Síťochodců. V relativní blízkosti se nalézá čtyřrozměrný otisk kosmonukleoidu DORIFER, ke kterému přísluší kulovitý prostor o průměru 50 miliónů světelných let, a také mocenské oblasti ID a ESTARTU.

Eirene se při této příležitosti dozví důležité události nedávné minulosti:

Na počátku roku 430 NGL dosáhnou vypovězení Rytíři Hlubiny a jejich průvodci mocenské oblasti ESTARTU poté, co obdrží mentální volání od cizince. V kosmické stanici ke svému překvapení narazí na Cappina, který si říká Testare. Ten jim vysvětlí, že Síťochodci střeží DORIFER, ne z pověření kosmokratů, ale z vlastní vůle. Asi před 50.000 lety neznámý vliv zařídil, že se v oblasti působnosti DORIFERU zvýšila psionická konstanta. Teprve to umožnilo využívat psionickou síť.

Přesto psionická síť existuje jen jako domněnka. Předpokládá se, že je stará jako sám vesmír a je produktem Velkého třesku. Už statisíce let z ní ale národ Querionenů čerpá pohybovou energii. Po manipulaci s DORIFERem, před přibližně 50.000 lety, ho mohou používat i neQuerioni pro kosmické lodě s Enerpsí pohonem. Querionové pro obranu DORIFERu založili organizaci Síťochodci (GdN).

Skupina okolo Rhodana je v roce 430 NGL převedena kosmickou lodí na Sabhal, a narazí tam na toho, kdo vyslal mentální volání: Alasku Saedelaereho. Před dlouhou dobou již byl s Kytominou pomocí osvobozen od svého cappiního fragmentu, který nyní žije jako Cappinovská projekce Testare.

Na Sabhalu se Rhodan setká se svou ženou Gesil a poprvé uvidí svou jen několik málo měsíců starou dceru Eirene.

Icho Tolot touto dobou podniká první pokus navštívit domovskou galaxii svých předků - M 87, nepodaří se mu to, protože psionická síť v předpolí M 87 není průchodná. Waringer a Bull souhlasí se záměry ostatních, nestanou se ale Síťochodci. Už skoro 55.000 let se GdN staví proti Věčným Válečníkům, ale úspěch je dosud nulový. Věční Válečníci se svými kosmickými Zázraky způsobuje na psionickém poli velké škody. Chce přinutit psionickou konstantu k dalšímu stoupání a vyvolat tak mutaci DORIFERU.

V těchto letech Nová orientace informuje Rhodana díky rychlému poslu o tom, že v Mléčné dráze Sotho Tyg Ian stále více upevňuje pozice a galaktikové mohou jednat už jen v utajení. 30. června 432 NGL je Tyg Ianem konečně spuštěn Zázrak Mléčné dráhy Gordický uzel, psionické majákové světlo, které bude napájeno z obrovské černé díry v centru Mléčné dráhy a bude vypadat jako skoro 8.000 světelných let vysoká pěst. Gordický uzel má ještě jednu funkci, neboť majákové světlo je počátek Stygianské sítě, zapředené do Mléčné dráhy. Kvůli oddělení Stygianské sítě od psionické sítě jsou Síťochodci a kosmické lodě s Enerpsí pohonem odříznuti od Mléčné dráhy. Kromě toho Tyg Ian přidělil přibližně 12.000 strážních pevností, takzvaných Feresh Tovaar, do Mléčné dráhy.

Pro Síťochodce je také možné proniknout do vnitřní DORIFEROVY kontrolní stanice. V roce 435 NGL se Rhodan, Atlan a Jen Salik setkají ve stanici v galaxii Dhatabaar s Carfešem, který je opět na cestě jako posel Kosmokratů. Obě strany trvají na svých postojích, proto nedojde k dohodě.

20. září 445 NGL se nyní, několik málo dnů po přijetí Eirene do spolku Síťochodců, vrátí Atlan z inspekční cesty a sděluje, že DORIFER vydává zvláštní signály.

Ve dnech poté je DORIFER nedostupný, protože signály jen pomalu ochabávají. Eirene odebere do brány DORIFERU a po dalších událostech se v bezprostřední blízkosti DORIFERU objeví obrovský útvar, připomínající obrovský asteroid. ŠPALEK, jak bude tento útvar brzy nazván, je jednoznačně umělého původu a vypadá jako kus skály veliký 80x25x187 km. ŠPALEK letí směrem k Absantha-Shad a emituje silné psinoické záření, které znemožňuje přiblížení.

Eirene se i přes nenadálý případ přenese na planetu Sam-Ussad v Siom Som. Odtamtud se vydá na Pailliar, kde se stane zajatcem strážce kodexu Dokroeda. Uprostřed listopadu se Rhodanovi podaří Eirene zachránit. Oba dospějí na planetu Topelaz, kde zažijí dobrodružství s Nakkem a Kartaniňanem.

V prosinci 445 NGL následuje Reginald Bull se svou virolodí stopu Kartaniňanů. Dozví, se že v Absantha-Gom byl objeven vrak kosmické lodi, která se typem podobá tomu, který před 15 lety objevil na Aquamarinu. Nemůže vysvětlit, co Kartaniňané hledají 40 miliónů světelných let od svého domova.

Na Bonfire se setká Rhodan s Bullem. Rhodan svému starému příteli vypráví, jak na Topelazu náhodou potkal Kartaniňana, který udává planetu Hubei jako svůj domovský svět. Na Bonfire působí svým smyslem tajná služba, Dům Pěti Stupňů, k níž náleží i jeden Nakk. A ten vysloví podivná slova, která zatím zůstávají nesrozumitelná:

Není žádný život vyjma v Meekorahu. Protože scvrkávají se Tarkan ukrývá jen smrt.

Když se objeví Gucky a oznámí, že v severním sektoru Absantha-Gom viděl několik velkých kosmických lodí, přijme Bull tuto informaci jako další stopu v pátrání po Kartaniňanech.

Spolu s Guckym hledá polohu Chanukaku, kde by se měli nacházet Kartaniňané pracující na Projektu Lao-Sinh. Z vyhořelých stupňů dálkových lodí skládají nové dálkové lodě. Myšob oznámí, že před několika měsíci měl myšlenkový kontakt s Ernstem Ellertem, který svoje virotělo opět uložil a nyní zase jako čisté vědomí zabrousil do vesmíru.

Také Alaska Saedelaere se nachází v Absantha-Gom, protože si myslí, že nalezl stopu po Roji Dantonovi a Ronaldu Tekenerovi. Lainish, jeden z vůdčích členů Domu pěti stupňů, se chlubí, že již poslal mnoho nepřátel do Orphišského labyrintu v Trovenooru. Alaska věří, že dva z nich jsou Danton a Tekener. Saedelaereho cesta vede nejdříve na planetu Majsunta v Temném nebi. Tam existují takzvaní hybridi, bytosti skládající se z parapsychicky nadané rostliny a myslícího tvora, ve kterém se spojila mužská i ženská komponenta. Jeden tento hybrid má k Saedelaereově úžasu komponenty vironautů Jennifer Thyron a Demeter. Saedelaerovi se pomocí šikovné manipulace podaří tohoto hybrida dostat na Lainishovu kosmickou loď HIVVRON. Po prvním kontaktu s Demeter a Jennifer Thyron zjistí, že se ve svém závěru skutečně nemýlil: Roi Danton a Ronald Tekener jsou opravdu vězněni v Orphišském labyrintu.

Po 18 dnech letu dosáhne AVIGNON pomezní oblasti Mléčné dráhy. Tady zjistí, že psionická síť byla pomocí majákového světla upravena. Pokus o kontakt s GOI ztroskotá. Místo toho se vynoří Sothova kosmická loď. Jen 13 vironautů přežije výslech a s ním spojené mučení. Když na strážní pevnost zaútočí kosmická loď GOI, podaří se jim utéct.

Zachránění jsou ihned přivedeni na velitelskou centrálu GOI v Eastside galaxie. Tam informují Juliana Tifflora o událostech v mocenské oblasti ESTARTU. Brzy nato převezmou speciální příkazy od GOI. Dozví se, že GOI disponuje skoro 23.000 kosmickými loděmi a 18 planetárními základnami. Kromě toho mají malou skupinu tajných psionicky naradných bytostí, takzvané paratenzory, kterým jejich schopnosti zesiluje pararosa. Také vyvinuli novou zbraň, Striktor, se kterou mohou pomocí psionického vysílání vytlačit ze Stygišské sítě kosmické lodě. V této době plánují akci na Zemi, potřebná pararosa má být na Zemi přivezeno na AVIGNONu. Kontaktní osobou je pochybný Skokan nazývající se Kapitán Ahab, který velice nenávidí Sotho Tyg Iana. Ahab při kontaktu se Sothovými oddíly postupuje velice tvrdě. Až později se objasní jaký k tomu má důvod: Ahab není nikdo jiný než Stalker, zachráněný na Tahunu, přitom ale zůstal tělesně zmrzačený.

Po odevzdání malého množství pararosy, odletí posádka AVIGNONU do M 33, kde se má informovat o stavu PIG pod vedením Nikki Frickel.

V únoru 446 NGL se ukáže, že Stygian chce něco podniknout Bluesanům, kteří se vehementně staví proti Kultu válečníků. Komando GOI pronikne do Upanišadské školy na Mount Everestu. Když už nevědí jak pokračovat, zasáhne zase tajuplný pomocník. Podivný muž s uzavřeným hlasem se nazývá Peregrin. Objeví informace, ze kterých vyplývá, že Stygian chce Lokální skupinu zapojit do Permanentního konfliktu. Jako první chce proti Bluesanům použít ultimatní zbraní, nic bližšího se ale nepodaří zjistit. Každopádně má Tyg Ian v mocenské oblasti ESTARTU podporu.

Počátkem března 446 NGL PIG v M 33 na několika planetách objeví loděnice Kartaniňanů, ve kterých se staví dálkové kosmické lodě typu UMBALI, plánované pro přepravu pararosy k ESTARTU. Po prohlášení několika Kartaniňanů, že M 33 je pro ně příliš malá, se od nich Nikki Frickel jednoduše stáhne. Díky náhodě se ale dozví, že je očekáván návrat SANAA z ESTARTU a má s ní přiletět i Dao-Lin-H'ay.

Při návratu SANAA do M 33 se Dao znovu ozve hlas Ardustaar. Jak se ukáže, tvoří ho několik starých Kartaniňanů, přičemž jeden z nich je vážně nemocný. Na jeho místo má podle vůle ostatních nastoupit Dao-Lin-H'ay. PIG napadne SANAA, ale Dao-Lin-H'ay uprchne. Paratensoři přitom poznají skupinu prastarých Kartaniňanů, která stojí za 'projektem Lao-Sinh', takzvaný Klan Vědoucích.

V únoru 446 NGL se Waringer na Sabhalu stále ještě zabývá ŠPALKEM - ale nemůže se dostat dál, přestože bezpečně ví, že ŠPALEK má jinou hodnotu Strangeness a tak musí pocházet z cizího universa. Již delší dobu pracuje na vektorbarovém Grigoroffově projektoru, který má umožnit cílený let do jiného univerza.

V následujících dnech vyšle další testovací sondy a dvě z nich se neočekávaně vrátí. Ze sondy zachytí obrázky ukazující cizí hvězdné konstelace, ale vypadají tak jako by byly zachyceny z vnitřku budovy nebo kosmické lodě. Na několika obrázcích je vidět okurce podobná bytost a bota od pozemského skafandru. Brzy nato získá Waringer jistotu: sondy nebyly v cizím vesmíru, ale ve ŠPALKU.

Když strangeness záření ŠPALKU časem odezní, může do něj proniknout robot. Přinese odtamtud rostlinu na způsob Comanzatary. Další jednoznačné informace brzy následují: ve ŠPALKU je aktivní jeden Pozemšťan a jeden Swoon.

Počátkem března 446 NGL začíná na Yagguzanu Kalydonišský lov v tamním Orphišenském labyrintu. Lainish chce zatknout Tekenera a Dantona, aby Majsutskému hybridovi sehnal chybějící mužskou komponentu. Základnou labyrintu je planetární obr Jupiterova typu protkaný základní realitou a přeložený do paralelní reality. Bytosti, které se vůči Věčným válečníkům dostali nelibosti, jsou přeloženi do Orphišenského labyrintu, hlavně ti, co nedávno způsobili zkázu psionické sítě.

Tekener a Danton se zachrání díky podfuku a Ijarkor jim musí dát svobodu. Saedelaere zatím zjistí, kde Lainish drží svoje hybridy.

DORIFER je touto dobu stále ještě aktivní a Atlan se odebere na inspekční let do kosmonukleotidu. Nedovoleně se na palubu Atlanovy DORIFER-kapsle dostane Eirene.

V kosmonukleotidu se Atlan dozví, že milióny psionických informačních kvant - takzvaných psiqů - neustále vznikají v neuspořádaných informačních spojeních a formují se do potencionálních budoucností.

11. dubna se Atlan a Eirene vrátí zpět na Sabhal.

V galaxiích ESTARTU se šíří nepokoje, protože jeden z Gorimů vypustil fámu, že ESTARTU už zde více nežije.

Věční válečníci se shromáždí v soustavě Siom v galaxii Siom Som. Chtějí rokovat o situaci. Pelyfor, Věčný válečník z galaxie Muun, dorazil s velkým loďstvem, aby si rozšířil svou mocenskou oblast. Také amnestují Dantona a Tekenera, kteří se rovněž nacházejí soustavě Siom, a jsou na vlastní žádost pověřeni plánováním příští Hry života. Ta se tentokrát nemá konat v Mardakaanu, ale v soustavě Siom na počest Ijarkora. Porada Věčných válečníků se vleče. Pterové (Animaterové) odhodí masku, 12 z nich obviní Věčné válečníky z nevěry. Řeknou, že ESTARTU přikázala, že každý Válečník musí mít po boku Animateura. Ijakor dostane příležitost odcestovat do Etustaru a získat nové informace o kolující fámě.

Pelyfor konečně odstartuje směrem k Mléčné dráze a k jeho flotile patří i mnoho Ztracených dárků Hesperidek, Zázraků Muunu. Pelyfora nepozval nikdo jiný než Sotho Tyg Ian.

V dubnu bojují ve ŠPALKU dva galaktikové o přežití: Ratber Tostan, bývalý specialista USO a Posy Poos, Swoon. Tostan bojuje s velkou ztrátou paměti, ale časem se mu jí podaří získat zpět. Tostan a Posy Poos se probojovávají ŠPALKEM a čelí přitom mnoha různým národům Mamositů. Tostanovi se stále vrací zpět další vzpomínky. Tostan v době Případu Laurin byl majorem USO, ležel v hlubokém hypnospánku a v říjnu 430 NGL měl s TSUNAMI 31 a TSUNAMI 32 splnit tajné poslání v M 33. Grigoroffův projektor jeho kosmické lodi vypadl a loď se objevila v cizím prostředí, pravděpodobně v jiném universu.

Tostanovi se podaří připravit útěk ze ŠPALKU a vyslat radiogram.

Stalker alias Captain Ahab odstartuje novou operaci na oslabení Stygiana. Společně s Tirzou, mutantem z národa Bluesanů, odletí na planetu Terzrock, osvobodit Domo Sokrata.

V Galaktiku, radě galaktických národů, pořád panuje nejednota ohledně toho jak postupovat proti Tyg Ianovi. Nakonec Haluťané ohlásí odchod ze svazu.

Tyg Ianovi se tato situace hodí a zaútočí na Halut. Invazní vojsko 12‘000 gardistů, má přinutit Haluťany padnout na kolena, ale GOI před nimi na Halut tajně dovezla velké množství Anti-KM-plynu, kterým jsou gardisté osvobozeni ze svého klamného boje. Stygian utrpí zatím svůj největší neúspěch v Mléčné dráze.

V květnu 446 NGL se stane toto: Velký bratr rozhodným způsobem zasáhne, když poprvé ve velkém rozsahu testuje Striktor. Velký bratr je roku 434 NGL z Mléčné dráhy zmizelá BÁZE. Na palubě pracuje také podivný vědec, který provedl tento podivný pokus: Peregrin. Vědcům se podaří zachytit průzkumnou loď, předsunutou hlídku Pelyforovy flotily. Zjistí od ní dobu a místo příletu. Hamillerova trubice mezitím s Tabernáklem z Holtu, svou novou komponentou, zjistila pozice 12‘000 stanic Feresh Tovaar.

Krátce nato přiletí Pelyforovo loďstvo a díky zapojení Stiktoru se podaří uvrhnout lodě do umělé Möbiovi smyčky, zasazené v psionickém prostoru. Posádkám je aplikován Anti-KM-plyn a jsou prozatím internováni na bezvýznamný svět v centru galaxie.

Plán útoku na Pelyforovu flotilu nepochází od nikoho jiného než od Peregrina, který už později není k nalezení. Ale v jeho kabině se najde technické nákresy, zřejmě detailní plány na enerpsí-pohon. Přes Peregrina se neočekávaně ohlásí ID s věšteckým poselstvím.

V červnu 446 NGL se Kartaniňané v M 33 pokoušejí ošálit PIG. Dao-Lin-H'ay s postupem Vysokých žen ne zcela souhlasí, zvláště když pro tento plán má být obětováno 18 nemocných Kartaniňanů. Pro Nikki Frickel je záhada stále větší. Jsou nalezeny technické relikty, několik tisíc let staré, které s největší pravděpodobností pocházející od Kartaniňanů. Ti jsou ale na kosmické scéně jen několik století.

Asi v této době plánují Tekener a Danton spustit další Hru života v takové výši, aby při této příležitosti provedli rozhodující ránu Kultu válečníků. Velký význam má přitom Síťochodec Ophaler Salaam Siin. Ophaler má schopnost komponovat hudbu s psionickou komponentou: tato hudba na posluchače působí hypnosugestivním vlivem. 1‘300‘000 Ophalů pod vedením Salaam Siina bude dělat psionickou hudbu pro Hru života. Lainish Tekenerovi a Dantonovi nevěří a chce přerušit přípravy. Z toho důvodu přesune 150‘000 pěvců ze světa Pailliar a Lombok na měsíc Ijakor v systému Som. Právě tím ale pracuje pozemšťanům do rukou.

Ophalerové na Ijakoru mu zanotují psionickou píseň takové psionické síly, že vyvolají interakci s kontrolním mechanismem Heraldické brány na Somu. Královská brána se zhroutí a způsobí psionickou šokovou vlnu a ta zasáhne odštěpené skupiny Ophalů na Pailliaru a Lomboku. Ty pak rovněž zanotují svůj zpěv, který šoková vlna umocní. Tamní Heraldická brána se rovněž zhroutí a to se dominovým efektem přesune na všechny Heraldické brány galaxie Siom Som.

V předvečer akce se Ijarkor vrátí z Temného nebe. Věčný válečník je skleslý, protože přináší poselství pro celou mocenskou oblast: »ESTARTU už zde nežije«. Gorimská fáma odpovídá skutečnosti.

Po zničení Heraldických bran, nechají Animateurové sesadí Věčné válečníky a oficiálně galaxii sdělí, že jsou jejími neomezenými vládci, zvláště nyní, když ESTARTU není v mocenské oblasti po ruce.

Počátkem července 446 NGL se Saedelaeremu podaří Lainišovy ukrást Majsuntského hybrida a předat ho Irmině Kotčistovové, která se chce postarat o odloučení Demeter, Jennifer Thyron a tří Siganců ze základní rostliny. Rovněž v této době odstartuje Jen Salik ke galaxii Norgan-Tur, aby v Dómu Kedšan hledal možnost jak tři Rytíře Hlubiny osvobodit z klatby kosmokratů.

Při osvobozování hybrida sehraje Fragha, jeden Nakk, neprůhlednou roli, protože sleduje svoje vlastní plány. Přicházejí od něj tajemná proroctví: mohla by se přihodit kosmická katastrofa, pokud Menetekelské efemeridy z Absantha-Gomu provedou plánovanou akci. Této věci ale věnují pozornost jen dva beztělní. Brzy nato se Alaska Saedelaere dozví kdo tito beztělní jsou: Ernst Ellert a Testare, jeho bývalý fragment Cappina.

Ratberu Tostanovi se v červenci 446 NGL podaří odstartovat se svou kosmickou lodí TSUNAMI 32. Byla v jednom hangáru ŠPALKU, zanechána zdánlivě jako vrak. Společně s Posy Poosem se Tostanovi podaří útěk ze ŠPALKU.

V Eastside se mezitím vyhrocuje situace. Ztracené dary Hesperidek se spustí skoro na všechny planety Bluesanů. Počátkem října je již na všech hlavních světech většina Bluesanů v jejich moci. Hesperidské dárky jsou létající rezervoáry psionické energie vlastnící syntetickou inteligenci. Nakky řízený Kult válečníků je po ruce na všech důležitých místech, zvolna způsobují hromadění energie z vědomí postižených Bluesanů.

S pomocí chlapců z národa Veslařů zachrání GOI Bluesany před nebezpečím, které by dárky mohli vyvolat. O málo dní později se Nakk Arfar, sympatizující s paratensoreny, a Guang-Da-G'ahd, kartaniňanský pozorovatel, setkají na planetě Asporc. Nakk přitom Kartaniňana označí za sestru ducha.

V M 33 uprchne Nikki Frickel před Kartaniňany, a dál už je nechce špehovat. Dao-Lin-H'ay je také s postupem Klanu Vědoucích nesrozuměna. Když zaútočí kartaniňanští espeři, je jim předána kosmická loď WAGEIO. Dao-Lin-H'ay a členové PIGu přežijí útok a proniknou s pomocným člunem do Raknorské mlhoviny v těsné blízkosti Temného mraku. Prachová mlhovina je pro Kartaniňany tabu. Členové PIGu objeví sluneční soustavu, ze které se vysílá rádiový signál Hlas z Ctl.

CTL-2, jak nazvou hlavní svět uvnitř oblasti, je svět takzvaných Šestidenních robotů, robotské dynastie. Členům PIGu se naskytne neobyčejný obraz.

Před skoro 50.000 lety asi 20 národů v M 33, přibližně ve stejné době dosáhlo stejného vývojového stupně, jedni z nich byli Kartaniňané. Oni byli také ti, kdo nechali vystavět robotskou dynastii. Proč Kartaniňané ztratili vládu nad roboty a zdegenerovali, a teprve v novověku vstoupili zpět na kosmické jeviště, zůstane nevyjasněno.

Potom Nikki Frickel prožije ještě větší překvapení: vynoří se kosmická loď NARGA SANT, což lze přeložit jako Kus domova. A na palubě této lodi se nalézá Klan Vědoucích, Hlas z Ardustaar.

Asi ve stejnou dobu se v mocenské oblasti ESTARTU přihodili důležité věci. Moc Věčných válečníků se všude hroutí, Ijarkor, který se stal pochybovačem, se nepohodne se svým Animateurem a odloží titul 'Věčný válečník'. V Absantha-Gom vypátrá Ellert a Testare prostřednictvím Nakků tajemství Menetekelských efemerid, v jejichž hejnu nastal chaos.. Důvodem pro to je obrovská zásoba psychogonu - pararosy.

Reginald Bull je Kartaniňanům stále na stopě a objeví po dlouhém pátrání Tarkanium. To se skládá ze čtyř slunečních soustav, ležících bezprostředně u sebe. Tři systémy tvoří trojúhelník, v jehož středu je soustava s centrálním světem Hubei. Čtyři systémy jsou v jedné rovině, a kolmice vztyčená na straně trojúhelníku přivrácené k Absantha-Shad, ukazuje přesně směrem k otisku DORIFERu.

V Tarkaniu se nalézá také obrovské množství pararosy, několik miliard kapek. Síťochodci v Tarkaniu objeví, že některá zařízení tohoto světa jsou kolem 50‘000 let stará. A trojúhelníkový symbol ESTARTU je ve skutečnosti symbolem Kartaniňanů.

Počátkem listopadu dorazí Ratber Tostan s kosmickou lodí THAAL do Mléčné dráhy. Další paměťová štěrbina se zaplní a on si vybaví čas krátce před Grigoroffovou nehodou na kosmické lodi TSUNAMI. Posádka byla tehdy po celé měsíce v bezvědomí, bezpochyby jako následek Strangeness šoku. Hodně jiných věcí poukazuje na to, že se nalézali v jiném vesmíru. Tento vesmír načervenale zářil. Dosáhli tehdy cizí galaxie, kde žil jeden zvláště agresivní národ, který, jak se zdálo, se nebál smrti. Tostan přišel do kontaktu s bytostí. která se nazývala Tygra královský. Pomohl při vystrojování kosmické lodi a nastoupil s ní na cestu do jiného vesmíru. Touto kosmickou lodí byl ŠPALEK.

ŠPALEK náhle zrychlí a zmizí v hyperprostoru, poté co dostane zprávu, kterou překvapivě pošlou Kartaniňané. ŠPALEK se ve skutečnosti jmenuje NARGA PUUR, což znamená Více domova.

Kotčistovová oddělí Demeter, Thyron a tři Sigance od hybrida z Majsunty.

V M 33 už pro Nikki Fricke neexistují žádná překvapení. Objeví v NARGA SANT tajný sektor, kde, jak se zdá, odpočívá prastarý Kartaniňan v hlubokém spánku. Když se probudí, vyjde najevo, že je to Oogh at Tarkan, zakladatelé Upanišadské víry v ESTARTU. Další podrobnosti dějin Kartaniňanů jsou odhaleny.

Někteří, kteří měli zachovávat původní znalosti, zůstali kdysi v NARGA SANT a jako Hlas z Ardustaaru se zaměřili na vývoj Kartaniňanských národů. Pod jejich vlivem se rozvinuli lety do vesmíru a sběr pararosy. Pararosa byl údajně v Tarkaniu používána, aby zastavila vládu Kultu válečníků a na místo vládců staré říše znovu dosadila Kartaniňany.

Kartaniňané nazývají Mléčnou dráhu Sayaaron, Dálavá mlha. Universum samo o sobě nazývají Meekorah. A od Oogh at Tarkan pochází věta: »Není žádný život vyjma v Meekorahu. Protože scvrkávají se Tarkan ukrývá jen smrt«. Po svém probuzení provede Oogh at Tarkan na hypnosugestivní bázi proslov, který se rozšíří do všech Unipašadských škol Mléčné dráhy a ESTARTU. Obžaluje Singuvy, že Třetí cestu ESTARTU zperverzovali v Kult válečníků.

Počátkem prosince se situace v Mléčné dráze ještě více přiostří. Tyg Ian vidí, že se mu jeho moc hroutí a hrozí, že zničí Mléčnou dráhu pomocí přehřátí centrální černé díry.

Nakkové přislíbí Pozemšťanům pomoc, byť jen jejich věšteckou vazbou. Když se zdá, že Mléčná dráha je ztracená, objeví Sato Ambush poslední šanci na záchranu. Stalker nakonec v souboji zabije Tyg Iana.

Mléčná dráha je po letech utlačování zase svobodná. Tifflor pošle Guckyho do ESTARTU, aby informoval Síťochodce, zatímco se Stalker s mrtvolami Tyg Iana a Animateurů vydá do ESTARTU a pokusí se zabránit pomstě Kultu válečníků.

Když je po všem, objeví se znovu Peregrin. Říká, že situace ještě není zcela klidná, protože z DORIFERU vychází mnohem větší nebezpečí. Kosmonukleotid může vyvolat chaos.

V ESTARTU se Rhodan dozví konečně pravdu. Peregrin je ve skutečnosti kronikář superinteligence ID. Rhodan zažije, jak posel kosmokratů vyhledá Peregrina a vůči ID vznese prudké výčitky. ID je asi vinen toho, že DORIFER se stal nevypočitatelným. V těchto dnech sděluje Testare Saedelaereovy, že chce s Ernstem Ellertem hledat jeho ztracené tělo.

ŠPALEK se vynoří na severním okraji Absantha-Gom a nabere kurs na Tarkanium.

Síťochodci naplánují další útok proti Zázrakům z ESTARTU, tentokrát proti Menetekelským efemeridám z Absantha-Gom.

Pak Querioni poruší mlčení a Síťochodci se dozvědí, co se před více než 50.000 lety přihodilo a co ve finálním efektu vedlo k založení organizace:

V letech 54‘023 až 49‘990 př. n. l., byla tato organizace založena, když 600 let před tím zmizela ESTARTU ze své mocenské oblasti a právě v této době zvýšil DORIFER z neznámých důvodů psionickou konstantu v oblasti svého vlivu.

Před dávnými časy si byli ESTARTU a ID velice blízcí. Vznikli v bezprostřední blízkosti a ID někdy ESTARTU nazýval sestrou. Oba vedli své mocenské oblasti jiným způsobem. Pak ale před 54‘650 lety zachytila ESTARTU volání o pomoc z kosmických dálav. ESTARTU chtěla pomoci a musela opustit svou mocenskou oblast. Předtím jako místodržitele určil Ptery. Část tohoto kdysi bratrovražednými válkami sužovaného národa Synguvé z extrémní planety Singu, strhla na sebe moc a předělala učení ESTARTU v Kult válečníků.

O mnoho let později se ale objevily známky života ESTARTU, s čímž nikdo nepočítal. Jen 400‘000 světelných let daleko od planety Etustar se vynořila obrovská kosmická loď, ze které se ohlásí jakýsi Oogh at Tarkan. Na palubě obrovské kosmické lodi dleli příslušníci mnoha národů, mezi jinými také Nakkové. Oogh at Tarkan byl Singuvům trnem v oku, protože by ohrozil jejich mocenské nároky. Když chtěl Singuvé zničit NARGA SANT, zmizela v psionické síti.

Ijarkor se nyní jednoznačně postaví na stranu Pozemšťanů a pokusí se ostatní Věčné válečníky získat pro boj proti Animateurům.

Rhodan se mezitím ptá, poté co se dozvěděl, že Kartaniňané, Nakkenové a Zatarové patří k těm, kterým chtěla ESTARTU pomoct, kde leží jejich domov, jestli v galaxiích ESTARTU nebo v M 33.

Rok pomalu končí. Kartaniňanům v Tarkaniu působí pararosa stále více problémů, Efemeridy na to zareagují a hrozí deflagrace.

Pět Nakků z Absantha-Gom, kteří Efemeridy řídí, vyjádří ochotu je zneškodnit. Tento myšlenkový obrat souvisí se setkáním s Kartaniňany, protože Nakkové poznají, že jsou s nimi příbuzní. Uprostřed ledna shromáždí Bull spolu s Elfahderem Volcayrem více než 10‘000 kosmických lodí, které mají odpoutat nebezpečné Efemeridy. Oogh at Tarkan oznámí, že před více než 55‘000 lety nejrozvinutější národy galaxie Hangay, vedené Kartaniňany, začali záchrannou akci proti zániku své posvátné galaxie. Jejich volání o pomoc přijala superinteligence ESTARTU a objevila se v Hangayi.

Senzační informace je ta, že Hangay se nacházív cizím vesmíru zvaném Tarkan. Tarkan kontrahuje a jde vstříc singularitě. Stáří tohoto vesmíru se dá jen ztěží odhadnout, ale činí určitě 100 miliard let.

Oogh dále oznámí, ve ŠPALKU při jeho útěku z Absantha-Gom vypukla vzpoura. O pár let později začal být patrný syndrom zapomění, důsledek strangeness šoku. Národy degenerovaly zatímco NARGA SANT zakotvila v Raknorské mlhovině. Národ Vennoků, rovněž z Hangaye, vybudoval robotskou dynastii z CTL.

Rhodan pronikne s LEDOU, jeho DORIFER-kapslí, do kosmonukleotidu, protože tamní aktivity stále narůstají.

Pak ale zasáhne náhoda. Bull dorazí s flotilou Elfahderů do Tarkania. Flotila za sebou táhne silný roj Efemeridů, a tak se 31. leden 447 NGL stane dnem Velké katastrofy, neboť přílet Efemerid způsobí v sekundě mocnou deflagraci několika miliard kapek pararosy. Epicentrum psionického chvění eleží Tarkaniu, ale v DORIFERu. V lokální galaktické skupině se nejdříve projeví tyto důsledky: 880‘000 světelných let od Mléčné dráhy se protrhne časoprostorová struktura a do intergalaktického prostoru přilétnee obrovská hvězdná masa z cizího vesmíru.

Rhodan se ze své výpravy do DORIFERU nevrátí - je od této chvíle nezvěstný.