Get Adobe Flash player

Tarkan

Perry Rhodan v DORIFERu pocítí účinky deflagrace pararosy v Tarkaniu: teprve když po čtyřech dnech procitne z mdlob, se od LEDY dozví, že se nachází ve vesmíru Tarkan, pravlasti Kartaniňanů. LEDA se nachází v mezigalaktické prázdnotě blízko galaxie Hangay. První měření ukáží, že čtvrtina Hangaye chybí. Těchto asi 50 miliard slunečních hmot se tedy musí nacházet v Meekorahu. Při svém první průzkumném letu objeví Rhodan silný hyperzářič v nápadné sluneční soustavy.

Tarkanské pochmurně červeně zářící pozadí naznačuje, že tento vesmír dosáhl již posledního stupně kontrakce a chystá se ke zkolabování v singularitu, ze které pak možná vznikne nový vesmír.

Po přiblížení k hyperzářiči projeví LEDA domněnku, že tento vysílač je součástí Kartaniňanského úmyslu transferovat Hangay do normálního vesmíru. Rhodan přistane nejdříve na planetě Bentang, kterou si jako tajnou základnu zvolili Hauriové. Hauriové - tenké, vychrtlé postavy s umrlčí hlavou - věří v učení Hexameronu, podle něhož kolaps Tarkanu je bohy předepsaná cesta k dokončení všeho bytí. Označují sebe jako »Strážci tohoto univerza«, podle čehož tedy znají teorii o existenci mnoha univerz v takzvaném MULTIVERZU. Věří na Pána Heptamera, vládce nad Dvanácti místy, přičemž jak se zdá se jedná o skupinu galaxií. Rhodan se ptá, jestli Heptamer je něco takového jako superinteligence v Tarkanu. Podle učení Hexameronu má urychlit kontrakci vesmíru Tarkanu, aby rychleji vzniknul vesmír nový - pošetilý dlouhodobý plán, obsahující smrt mnoha živých tvorů. Hauriové jsou nucení pracovníci Kartaniňanů a ostatních národů Kansahariyya, kteří společně provádějí dislokaci Hangaye. Energii pro tuto dopravu berou Kartaniňané z Perel Řetězu Shamshu. Rhodan věří, že přitom mluví o dvojšroubovici Morálního kódu, který je platný i pro vesmír Tarkan.

Po dobu Haurijského zajetí, se dozví bližší podrobnosti Písně šesti dnů: v legendě se mluví o Pánu Heptamerovi, synovi bohů z knihy Hexameron.

S LEDINOU pomocí se Rhodanovi podaří utéct a nabere kurs na modrou hvězdu, ze které nejprve dostává hypersignály.

SORONG pod velením Nikki Frickel se jako první kosmická loď přiblíží k nenadále se vynořivším slunečním masám. Celá posádka přitom utrpí Strangeness-šok. Tifflor a Deighton jsou proti události nejprve bezradní. Pro větší zmatek přiletí z ESTARTU vironautská loď, jejíž velitel oznámí, že Rhodan je od katastrofy nezvěstný.

Pro ukončení zmatku vyšlou malou flotilu lodí s metagravovým pohonem do ESTARTU, aby zjistili tamější situaci. Vironauti, kteří přiletí zpět, podají zprávu o tom, že psionická síť je nestabilní, což má asi souvislost s aktivitami DORIFERU.

PIG začátkem února v M 33 dostane nového protivníka, Haurie. Jak se brzy zjistí, již překonaly Strangeness-šok z cesty do standardního univerza. Hauriové se nápadně zajímají o pozemskou techniku, především o Hypertropové čerpadlo.

Teprve po skoro šesti měsících procitne posádka SORONGu z bezvědomí. Mezitím se počátkem dubna v lokální skupině materializovala druhá čtvrt galaxie Hangay. Nikki Frickel se brzy nato jako první setká s Kartaniňany z Hangaye. Koncem července 447 NGL je SORONG opět na Zemi, kde podá zprávu.

Krátce předtím neočekávaně dorazí Anson Argyris se zbytky své nezvěstné Hanzovní karavany do Sluneční soustavy. V galaxii Vilameš přečkal útok Stygiana a mnoho let musel bojovat o svou existenci. Teprve koncem ledna mohl po podivném psionickém fenoménu, podle všeho vyvolané deflagrací pararosy v ESTARTU, přemoci pole, které je věznilo. Argyris oznámí, že ve Vilameši se objevily divné lodě. Díky popisu si Tifflor myslí, že se jednalo o jednotky Hauriů. Argyris dále oznámí, že asi před několika měsíci neočekávaně zmizelo celé jedno spirální rameno galaxie Vilameš, skoro 5 miliónů slunečních hmot.

Zcela okrajově se Tifflor dozví, že v mocenské oblasti ESTARTU postupně vypadly galaktické zázraky.

Atlan začátkem února při inspekční cestě na vlastní kůži zakusí, jak se projevilo rozpadnutí psionické sítě na letech do vesmíru a na zásobování jednotlivých planet.

V tuto dobu svolají Querioni valné shromáždění Síťochodců, aby se poradili o situaci. Vironautům nezbývá už mnoho času a zahajují návrat. Waringer zatím předpokládá, že Rhodan se dostal do Tarkanu.

Gesil nahlíží na celou věc klidně, ale když se Atlan vrací z experimentu, získat z DORIFERu nové informace, opustí Sabhal s neznámým cílem. Na svém letu k DORIFERu se Atlan setká s velvyslancem kosmokratů, který ho varuje před Hordami posledních šesti dnů. Jeho zášť ke kosmokratům ještě přetrvává a on této záležitosti nepřikládá žádný význam. Schůzka Síťochodců končí tím, že Querioni organizaci rozpustí. Atlan je tím rozhněván a prosadí, aby se v nouzi se nacházejícím národům galaxií ESTARTU pomohlo.

V Tarkaniu je ještě v březnu chaos. Na ŠPALEK jsou provedeny sabotážní akty a Bao at Tarkan má veliké problémy si udržet své postavení. ŠPALEK náhle zrychlí a nabere kurs na Temné nebe, dřívější rezidenci ESTARTU.

Neočekávaně se touto dobou dostane Tovari Lokoshan do oblasti překrytové zóny mezi galaxiemi Absantha-Gom a Absantha-Shad. Potká Atlana a oznámí mu, že Iruna z Bass-Thetu je v M 33. Po této zprávě plánuje Atlan, se co možná nejdříve vrátit do lokální galaktické skupiny, pokud už přešla kletba kosmokratů. Potom chce následovat Rhodana do Tarkanu.

Na palubě ŠPALKU se přiostří situace, neboť se ukáže, že s Torrenem převzali Hauriové velení. Uzavřeli se Singuvy smlouvu, která obsahuje, že mají být nápomocni Hauriům při transportu obrovských slunečních mas - s cílem do Tarkanu - a jako protiváhu Hauriové budou pomáhat Singuvům zachovat si moc.

Ijarkor oficiálně omilostní Bulla a Kotčistovovou a odebere jim znamení Toshina.

Nastává odchod galaktiků z říše ESTARTU. Mezitím co Ijarkor a Stalker společně s bývalými Síťochodci, nyní zbavených svého původního úkolu, chtějí založit novou organizaci, se nepodcenitelný počet vironautů, kteří mezitím nalezli domov v Clusteru Virgo, setká s ostatními vironauty na místě Eden-Nova, aby se pokusili přes děravou psionickou síť dostat do Mléčné dráhy. 30. července 447 NGL je to nakonec tolik: z původních skoro 650.000 virolodí se jit setká na místě srazu skoro 500.000. K navrátilcům patří také Bull, Kotčistovová, Čubaj, Lloyd, Eirene, Gucky a Waringer.

Roi Danton, Ronald Tekener, Jennifer Thyron, Demeter a Saedelaere zůstali prozatím v ESTARTU.

Uprostřed února se Rhodan pokusí vypátrat tajemství Tarkanu. Hauriové instalovali rušičku, která ruší hypernosný paprsek Kartaniňanů. Cílem těchto projektorů Anklam je transferovat další část Hangaye do standardního univerza. Rhodan pozná Projektovou organizaci, ve které je zastoupeno všech 22 národů, kteří urychlují projekt Meekorah, centrálu Vědomostní autority, domnělou instituci sídlící v hyperprostoru, která sebe označuje za Sublimát vědění minulých generací. Ale také odtud musí uprchnout před proroky Hexameronu. Když ale vypátrá základnu Hauriů a přispěje k odstranění tohoto nebezpečí, získá důvěru Kartaniňanů a Vennoků. Přes jeho varování je vysílač Anklan plně zatížen. Hauriové zaútočí a na vysílacím zařízením dojde k velké poruše. Hlavní stavba je porušena a jako důsledek toho musí být transfer čtvrtiny galaxie Hangay, náležející k Anklanu, odložen.

Rhodan mezitím najde několik průvodců: Attavenna jménem Beodu, souženého podivným sněním a podivného robota jménem Jordan. Tento robot třídy JUATAFU se postará o další překvapení, protože mluví Sothalkem, obvykle používaným jazykem v ESTARTU. V Jordanově kosmické lodi najde Rhodan symbol ESTARTU.

O něco později se Rhodan se svými průvodci dostane do zajetí Hauriů, zkoušejících psionické přípravky, kterými ho chtějí přímět k přijmutí učení Hexameronu. Když kosmická loď Kartaniňanů Haurie zažene, situace se uklidní. Rhodan je užaslý, protože ho jak Beodu, tak robot oslovují »Pán«. Svůj původní cíl sleduje bez rozpaků dále - pátrání po stopách ESTARTU. Na otázku, jestli nezná jméno ESTARTU odpoví JUATAFU-robot toto: »Je nás mnoho a přesto jsme sami«. Rhodan ho následuje a dostanou se na svět Tuyon, kde žije národ Benguelů, zabývající se astrologií. Očekávají čas zralosti, ale další stopu k ESTARTU tu Rhodan nenajde.

Ale když se jeden Benguel setká s JUATAFU-robotem, vyplní se Beodův sen. Obě různá bytí zemřou v záři, když vzplanou v křiklavě svítícím třpytu. Po tom jsou jak Benguel tak robot schopní už jen primitivních životních funkcí, všechna inteligence z nich vyprchá.

Jednotky Kartaniňanů se objeví v soustavě Benguel a s nimi se Rhodan vrátí zpět do soustavy Anklam. Přitom se dozví, že již 2. dubna bude druhá část Hangaye transferována.

Ernst Ellert a Testare, oba hledající tělo, si dají na své cestě vesmírem pauzu, a Ellert vypráví, co zažil od roku 429 NGL, když byl na EDENU II preparován. V cizí galaxii se setkal s vironauty, kteří se zde usadili. Na stejném světě objevil prastarou stanici neznámé konstrukce, kde ke svému úžasu nalezl poselství Barkona, zvěda národa Barkonidanů. Barkon tehdy řekl, že ještě pátrá po svém národu. Ellert přiletěl na souřadnice, které mu Barkon udal, na místo mezi mocenskou oblastí ID a ESTARTU. Když se tam objeví, nenalezne Barkona, ale zprávu, ve které se Barkon domnívá, že Barkonidané jsou spojeni s Queriony. Další pátrání provádí v galaxii Absantha-Gom, kam ho také Ellert následuje.

Na cestě do Absantha-Gom se ale TAŽNÝ PTÁK ocitl v časoprostorové vráse a ztratí tak více než sedm let. Na okraji Absantha-Gom se skutečně Ellert setká s Barkonem a když se pomocí speciálního transmiteru chtějí dostat do archivu Porleyterů, musí se Ellert vzdát jak kosmické lodě TAŽNÝ PTÁK tak i svého virotěla. Při transitním skoku jsou oba od sebe odděleni a Ellert se dostane do zajetí Ephemeridenů, ze kterého se později osvobodí. Krátce nato se náhodou potká s Testarem.

Testare a Ellert projdou transmiterem. Když se rematerializují, potkají Barkona, a nepochybně se nalézají v hrobce pod Dómem Kesdšan. Barkon již archiv Porleyterů našel a našel podivné výrazy, které mu připadají nápadné. Jedná se o »Krotitele Suprahetu«, »Porodníky ID«, »Chronologickou tabulka z Amringharu« a »Mudrce z Wyomonu«. Trojice se svědkem toho, jak Jen Salik zařídí, že je zrušena klatba kosmokratů třem Rytířům Hlubiny - Rhodanovi, Salikovi a Atlanovi. Salik musí přinést velkou oběť protože vstoupí do Dómu Kesdšan a ztratí svoje tělo.

O něco málo později opustí Barkon, Testare a Ellert planetu Khrat směrem k mocenské oblasti ID, protože někde tam má být místo shledání.

Tovari Lokoshan dorazí opět M 33 a dostane se do rukou Hauriů. Ke svému překvapení objeví na lodi Hauriů Irunu z Bass-Thetu, která se ale nachází ve stavu podivné strnulosti. Podaří se mu ji vyměnit za Lulloga.

Při návratu z ESTARTU do Mléčné dráhy vstoupí Atlan v myšlenkový kontakt s Ellertem a zažije průběh Salikovi oběti. 10. dubna 447 NGL dorazí konečně flotila virolodí do Mléčné dráhy a jen o něco později odstartuje Atlan s kosmickou lodí KARMINA do M 33, aby pátral po Iruně.

Lokoshan má značné pochyby o tom, že se Iruna stala agentkou Hauriů.

Na Sringal IV, opěrné základně Hauriů, dojde k rozhodující rozmíšce, při které jsou Atlan a Iruna hlavními aktéry. Iruna přitom opět získá důvěru Pozemšťanů. Atlan se dozví, že Hauriové znají způsob jak zabránit Strangeness-šoku. Kromě toho pracují na projektu nazývajícím se závěr času. V žebříčku Hexameronu existuje, jak se zdá, bytost ve značné pozici, která se nazývá »Kníže ohně«'.

Koncem srpna se Atlan a Iruna konečně dostanou k X-DOOR, pozorovatelně a shromaždišti mimo Strangeness-hradbu galaxie Hangay.

Krátce nato se opět objeví Peregrin a sdělí, že i ID podporuje »operaci Tarkan«'. ID pro tento účel dá k dispozici substanci 500‘000 virolodí.

Již v červenci vyrazili Ratber Tostan a Posy Poos na cestu do již do standartního vesmíru transferované části Hangaye. Tostanova teorie se potvrdí: Strangeness-šok při tomto přechodu probíhal podstatně mírněji, než u jeho prvního nedobrovolného přechodu - asi si vytvořil určitou rezistenci. A potom se Tostan potká s Kartaniňanem Man-Groem, který se za jeho pobytu v Tarkanu nazýval Tygr královský. Od Man-Gro se Tostan dozví, že transfer třetí části Hangaye se plánoval již na 4. srpna, ale z neznámých důvodů se neuskutečnil. Nejbližší příští možná lhůta je 30. listopadu. S těmito informacemi se Tostan koncem srpna vrací zpět do X-DOOR.

V M 33 nastávají pro Klan Vědoucích tvrdé dny, neboť pararosa ztrácí své účinky, nejspíše důsledkem deflagrace v Tarkaniu a následným zrušením zvýšení psionické konstanty DORIFEREM.

Flotila pod velením Atlana a Ansona Argyrise obsadí Haurijskou základnu na Sringalu IV. Po dalším pátrání po Haurijských stanicích napadnou planetu Zářijové ráno II . Gucky a Nikki Frickel narazí na informace, které berou dech: Hauriové jsou autoři tzv. materiální kolébky, pomocí které po transferu čtvrtky Hangaye zmizí jako protivážná hmota z normálního vesmíru do Tarkanu. Dvakrát se to podařilo, protože jedno spirální rameno galaxie Vilameš a čtyři hvězdokupy galaxie Absantha-Gom již byly přeneseny do Tarkanu. Nyní ale Hauriové chtějí být více aktivní a při příštím transferu třetí čtvrtky Hangaye chtějí přesunout do Tarkanu celou M 33.

Počátkem července má Rhodanův společník Beodu zase jeden ze svých snů, tentokrát se ale, jak se zdá, odehrává v normálním prostoru. V této době - Rhodan se zase dostal do soustavy Anklam - se objeví množství kosmických lodí Benguelů a JUATAFU-robot vysílačkou oznámí, že pátrají po IMAGO: brzy nato Rhodan nezvratně zjistí, že IMAGO je on sám. Jak to vysvětlit neví. Odletí ze soustavy Anklam směrem k novému cíli, do soustavy Charif, kde se v této době nalézá domovský svět Kartaniňanů. Na cestě narazí na čtyři kulovité hvězdokupy, které zná, protože je poznal na okraji galaxie Absantha-Gom. A zde se stane Beodův sen skutečností, protože tu najde Gorim-station. Povrchní průzkum prokáže stanice je již dlouho nepoužívána a tak ji chce opustit a pokračovat v cestě za myšlenkovým hlasem. Najde ale v prachu Gorim-station symbol ESTARTU jen několik dní starý.

O dva dny později dosáhne soustavy Charif, s druhou planetou Vinau, domovským světem Kartaniňanů. První planeta se jmenuje Nansar a k Rhodanovu překvapení je to domovská planeta Nakků. Nansar má malý měsíc Anansar, kde se nalézá velmi malá černá díra.

Flotila Benguelů s JUATAFU se krátce později rovněž dostane do soustavy Vinau, protože pronásledují IMAGO. Kartaniňané se od Rhodana distancují, ale když na Vinau objeví tajnou základnu Hauriů, jejich postoj se změní. Beodu neočekávaně zmizí, Rhodan sleduje stopu a dostane se tak na Nansar. Tam objeví, že Nakkové jsou v mládí vystavování záření Anansarské černé díry. Aby toto »školení« pokračovalo, jsou mladí Nakkové přivedeni na místo, které je zvané Nachod as Qoor, neboli Díra věčnosti.

4. srpen, termín pro transfer třetí čtvrtky Hangaye se blíží. Rhodan nakonec najde Beodu, kterého unesli Nakkové z rozkazu Hauriů. Rhodanovi se nakonec podaří nalézt základnu Hauriů na Nansaru, velitel Hauriů se dává na útěk. Rhodan s Beodu pronásledují uprchlíka v DORIFER-kapsli a domnívají se, že se vrací zpět na svůj domovský svět. Rhodanovo podezření se potvrdí o několik dní později, když se dostanou do soustavy Ushalla, skládajícího se ze dvou hvězd a z více jak 60 planet. Osmá planeta soustavy, Talluur, se odhalí jako domovský svět Hauriů. Na Eperumu, sousední planetě Talluuru, jsou Haurii najímáni příslušníci jiných národů, kteří chtějí vstoupit do služby Hexameronu. Rhodan a Beodu se touto cestou chtějí dostat na Talluur a nechat tam udělat několik zkoušek. Přitom Rhodan nepochybně zjistí, že v soustavě Ushalla se nachází materiální kolébka, jejímž úkolem je pomocí podřízené stanice v normálním vesmíru transferovat hmotu do Tarkanu. Nakonec Rhodan dosáhne Talluuru a identifikuje tam velitele haurijské tajné služby. Když je situace prekérní, objeví se flotila kosmická flotila Benguelů s JUATAFU nad Talluurem. Konflikt a s ním spojená zkáza by se zcela určitě projevila na materiální kolébce a Hauriové proto nechají Rhodana opustit planetu.

Rhodan pošle do soustavy Anklam LEDU, aby Kartaniňany přiměl k odložení transferu třetí čtvrtky Hangaye. Rhodan přiměje Benguelskou flotilu při odchodu ze soustavy Ushalla, aby odletěli na tajný svět Cheobad, kde se nachází řídící svět materiální kolébky. Po tom, co jedna z kosmických lodí Benguelů zanikne v obranné palbě Hauriů, vyjde z místa výbuchu psionická šoková vlna. Rhodan, který mezitím dosáhl Cheobadu, je zasažen šokovou vlnou a ztrácí vědomí. Když se opět probudí, má znalosti o Afu-Metemovi, Knížeti ohně, jednoho z členů Hexameronu a který může přijmout nejrozmanitější formy inkarnace. Když se jako Afu-Metem ohlásí vysílačkou, je Rhodanův bluf rozpoznán a on musí prchnout ze soustavy Ushalla.

V normálním vesmíru nechá zatím Atlan vybavit 12 kosmických lodí Vektorovým Grigoroffovým projektorem, aby se mohl vydat na svou cestu do Tarkanu. Gucky se nevrátí včas zpět, aby se mohl letu zúčastnit, informuje ale Atlana vysílačkou o objevech okolo materiální kolébky. Atlan je zděšen aktivitami Hauriů a chce se v Tarkanu pokusit zabránit protitransferu M 33. 30. září 447 NGL odstartuje Tarkanský svaz. Po přechodu do Tarkanu se virolátky, kterými byly obaleny kosmické lodě, zcela zničí a tím značně ztlumí Strangeness-šok. 15. října dosáhne Tarkanské loďstvo vesmíru Tarkan, nedaleko soustavy Anklam, přesně podle předpovědi ID. Svaz, ke kterému přísluší i Julian Tifflor a Ratber Tostan, vlétne do soustavy Anklam. Atlan se dozví, že Rhodan tu skutečně před několika týdny byl a mezitím odcestoval dále do galaxie Hangay. Touto dobou dorazí posel centrály Vědomostní autority do soustavy Anklam. ID přinese nové příkazy pro Kartaniňany a obrátí se také na Atlana. Varuje Arkonidana před přímým útokem na soustavu Ushalla. Díky událostem minulých týdnů, se ze soustavy stala prakticky nedobytná pevnost. Atlan má místo toho letět do soustavy Zapurush, protože tam by mohl získat důležité poznatky. Atlan to udělá a dozví se, že materiální kolébka je ovládána z planety Paghal, 22. planety, a že se má bezpodmínečně dostat na planetu Zerenghaa, 59. planetu, kde jsou uloženy informace o událostech minulosti.

Zóna na jižním pólu planety se pokládá za uzavřenou oblast, ale díky blufu dostane přímý přístup k svědectví vítězství, obrovskému, skoro 55‘000 let starému kráteru. Dozví se, že tady byla před dávnými časy Pánem Heptameru poražena ESTARTU. Pochybuje ale, že zde byla ESTARTU zcela zničen.

Mezitím se píše 23. listopadu 447 NGL - na transfer třetí čtvrtiny Hangaye je ještě týden času.

Atlan a Iruna již 11. listopadu dospěli na Paghal, ale rostlinstvo této planety je smrtící hrozbou. Teprve použitím zerosnu může Iruna neutralizovat obranné zbraně Hauriů. 24. listopadu přenese Tostan na Paghal nový tým, protože od Atlana a Iruny ještě nedostal žádnou zprávu.

V této době je Afu-Metem na cestě k sílu Pána Heptamerů. Odletěl z Nachod as Qoor a cestou překonal mnoho galaxií. Pak byl ale informován o podivných událostech na Paghalu a vrátil se zpět.

Výsadkovému komandu se na Paghalu podaří ráno 30. listopadu zmařit materiální kolébku a v poslední sekundě zmizet transmiterem.

Afu-Metem přijde příliš pozdě z hrozí Atlanovi vysílačkou. Rhodan se dostane na Nachod as Qoor a tam mu Kníže ohně demonstruje moc Hexameronu.

Na zcela jiném místě a v jiném vesmíru: Ellert, Testare a Barkon se po několika oklikách dostanou na Místo naplnění, které se vyjeví být stanicí Barkonidanů. Tři hledači se dozvědí, že největší skutek Barkonidanů bylo svázání Suprahetu. Ve stanici se nalézají konzervovaná těla Barkonidanů, dva z nich poté Ellert a Testare převezmou. V souvislosti s tím se dozvědí důležité podrobnosti dějin Barkonidanů.

Po tom se znovu ohlásí myšlenkový hlas a oznámí, že jim už nyní pomáhat nebude. Musí vlastní silou nalézt Chronologickou tabulku z Amringharu, která je povede na další cestě. Jen obyčejní smrtelníci mohou nalézt cestu a to Testareho a Ellerta vyděsí, protože jejich zvláštní schopnosti jim budou navráceny až poté.

Barkon zůstane ve staré stanici svého národa, zatímco Ellert a Testare jdou prozkoumat nedaleko stanice ležící kosmický přístav.

V lokání skupině se píše již říjen roku 447 NGL. Údaje, které Anson Argyris při svém posledním nasazení zajistil, ukazují, že hledaná materiální kolébka se nachází ve hvězdokupě Marty-5, ležící na periférii galaxie M 33. Reginald Bull se se svou novou lodí CIMARRON vydá pátrat po planetě Ashkalu, přesném stanovišti materiální kolébky. Počátkem listopadu má jeho pátrání úspěch, přibližně tři týdny po přistání na Ashkalu se Guckymu a jeho průvodcům, podaří materiální kolébku zničit.

Když se termín transferu blíží, přižene se kosmická loď Hauriů do soustavy Ashkalu a prohlásí, že protistanice v Tarkanu je asi zničená. Jen několika kosmickým lodím Hauriů se podaří utéct. Bull dá tyto lodě pronásledovat a dosáhne tak pomezí galaxie Hangay, jejíž třetí čtvrtina se za již známých okolností materializovala. Pozemšťan objeví časoprostorovou deformaci, které je jak se zdá uměle stabilizována. V této deformaci objeví Bull sluneční soustavu a také jednu ještě nedokončenou kosmickou stanici nazývající se Ur amm Taloq, eventuálně Urian, která pozemšťany znovu šokuje, protože Gucky vyslechne Haurijského velitele a tak se dozví, že tato stanice má být použita jako obrovská materiální kolébka, kterou má být do Tarkanu přesunuta také Velká galaxie. Díky blufu se podaří do deformace dostat kosmickou loď, ale když se tato vrátí do normálního vesmíru, tak zjistí, že na Urianu mohla zanechat jen drobné škody.

Při průběhu událostí okolo časoprostorové deformace získá Bulla podezření na jednoho technika, který dokáže čarovat a občas má správné nápady: Benneker Vling.

Bull se chce co nejrychleji dostat do Tarkanu, aby Rhodana a Atlana informoval o stanici Urian, protože se domnívá, že je v Tarkanu protistanice. Po návratu k sběrnému bodu X-DOOR musí ale čekat, dokud Oogh at Tarkan neoznámí, že dostal signál dokončení. Pak přiletí na planetu Wailiki, kde se Bull stane svědkem památných událostí: kosmické lodě Benguelů s JUATAFU-robotů přistane na Wailiki a když přistanou i jednotky Vennoků, začnou organičtí Benguelové a robotští JUATAFU po řadách padat; pak přijde duální sebevražda. Myšlenkový hlas se ohlásí a sděluje, že nemůže dojít ke spojení, protože se tu ještě nenacházejí všechny části. Bull a jeho průvodci letí nyní definitivně s BÁZÍ k X-DOOR.

Počátkem ledna 448 NGL je vybaven CIMARRON vektorovým Grigoroffovým projektorem. Krátce před startem přijde na palubu Eirene a také se zúčastní letu do Tarkanu. Krátce na to se jako první setká s podivným technikem Bennekerem Vlingem.

Po CIMARRONově odletu do vesmíru Tarkan, vyrazí Nikki Frickel se SORONGem s cílem do Hangaye, najít základnu Hauriů.

Bull dá uvrhnout posádku CIMARRONa do hlubokého spánku, aby zmírnil Strangeness-šok. Všechno by ale bylo marné, kdyby Eirene a Benneker Vling, který se ukáže poslem superinteligence ID, nezavolali Matku Entropie, Si kitu, aby zahalila kosmickou loď do hyperorientovaného ochranného pole. Si kitu se projeví rozzlobeně a říká, že pomohla CIMARRONu jen proto, že souhlasí s jejich plánem. Pozemšťané jsou ale ochráněni před Strangeness. Každý, kdo hranice mezi univerzy přestoupí, udělá v určitém smyslu zločin. Večer 10. ledna dosáhne CIMARRON řídící soustavy pro čtvrtou čtvrt galaxie Hangay. Rhodan sám ale stále ještě pátrá po Nachod as Qoor. Rhodan ztratí několik týdnů a je několikrát blízko smrti, než pochopí souvislosti. Teprve ráno 30. listopadu 447 NGL se mu podaří, se svou DORIFER-kapslí právě včas opustit třetí čtvrt Hangaye, dřív než je transferovaná do normálního univerza.

Při této příležitosti odhalí kapsle polohu Nachor as Qoor, která se nachází skoro 250‘000 světelných let od hlavní roviny Hangaye. LEDA doletí na toto místo a Rhodan pozná neuvěřitelnou pravdu: Nachod as Qoor asi není velice hmotná černá díra, ale kosmonukleotid jako DORIFER. 4. prosince dosáhne Rhodan stanice, která vypadá jako vstupní brána DORIFERu. Zde narazí na JUATAFU-roboty. Když Rhodan s LEDou vletí do Nachod as Qoor, pozná absolutní pravdu: díra věčnosti je identická s DORIFERem. LEDA se dostane do víru Psiqů a Rhodan tak zažije různé fáze minulosti na vlastní kůži. Bude svědkem, jak Pán Heptameru před skoro dvěma milióny let zvýšili gravitační konstantu Tarkanu, aby urychlili jeho kolaps. Stejně uvidí, jak Heptamer před 55.000 lety porazil na planetě Zerenghaa ESTARTU. Obě bytosti vidí ve tvaru mlhovité energetické oblasti.

Když 3. ledna 448 NGL konečně zase DORIFER respektive Nachor as Qoor opustí, dostane se nenadále do zajetí knížete ohně Afu-Metema. Ten ale k jeho překvapení neusiluje o jeho život. Naopak vydá v šanc převahu a dokonce vydá zajímavé informace. Podle něho byl Hexameron organizace síly a víry a skládala se ze tří knížat síly, kteří nesli titul 'Metem', a tří knížat víry, nazývajících se 'Letel'. Knížata síly jsou Kníže ohně, Kníže bouře a Kníže světopotopy; ke knížatům víry náleží Kníže čistoty, Kníže dogma a Kníže uctívání. Jakou roli v tomto hraje Heptamer, Afu-Metem zamlčí, ale zdá se, že Heptamer je srovnatelný se Superinteligencí.

Spíše náhodou se Rhodan dozví, že Atlan se dostal do Tarkanu a již se s Afu-Metem setkal. Reginald Bull se mezitím náhodou setká s Atlanem, krátce před tím objeví materiální kolébku Borj amm Droar, protějšek Urianu. Atlan se dozví, že Rhodan je zajatý na palubě kosmické lodi blízko Nachor as Qoor.

V normálním univerzu se podaří komandu pod vedením Galbraitha Deightona, s pomocí lodí TSUNAMI zničit Urian.

Nikki Frickel přijme tajemnou zprávu v kartniňanském kódu a přiletí na tajný svět. Tam potká robota zvaného Toto Duga, a podivnou existenci Hirdal, která vypráví příběh:

Když se ESTARTU při boji s Pánem Heptameru na planetě Zerenghaa ocitl ve velkém nebezpečí, poručila, aby z prachu toho světa stvořili 500 robotů, Toto Duga a dal jim příkaz chránit její dědictví. Toto Duga, taktéž zvaní Juatafu, opustili Zerenghaa bez vědomí sil Hexameronu. Usídlili se pod povrchem planety Ushini, kde postavili továrny a loděnice a vyrobily další 4 miliardy Toto Duga, aby bylo dědictví ESTARTU dále rozváděno. Našli národ Benguelů, a dědictví rozdělili také na 4 miliardy těchto bytostí.

Po procesu, nazvaném duální fúze, při kterém se jak Juatafu tak i Benguel zhroutí mrtví, vznikne součást nového ESTARTU. Také Hirdal tímto způsobem vznikl z tisíců duálních fúzí Juatafů a Benguelů.

Koncem února 448 NGL se přiblíží sjednocené loďstvo Benguelů a Juatafů, doprovázené expedicí galaktiků a CIMARRONem, k poslední čtvrtce Hangaye, která má být zakrátko transferována do standartního univerza.

Afu-Metem rozdmýchá v soustavě Dao-Ban ohnivou bouři. Termická energie je čerpána z okolního sektoru centrální oblasti, takže lineární a metagravový pohon jsou vyzařeny. Afu-Metemův cíl je zabránění spojení Juatafů a Benguelů. Ale Rhodan a Atlan nakonec svedou ohnivou bouři na jinou dráhu a Kníže ohně se tak dostane do působnosti své vlastní zbraně a nalezne přitom smrt.

28. února 448 NGL je konec: gigantický projekt Kansahariyya pod vedením Kartaniňanů je dokončený, poslední čtvrt Hangaye se materializuje ve standardním univerzu. Z vesmíru Tarkan se vrátí kosmické lodě pozemšťanů i s Perry Rhodanem. Na planetě Narma dojde k velkému setkání a z úlomků vědomí ESTARTU, které obsahují Benguelové a Juatafové, vznikne díky duální fúzi nová superinteligence. Forma podobná obrovské verzi Hirdalu se zvedne k nebi Naransu a vydá napospas další podrobnosti z událostí ESTARTU:

ESTARTU volání o pomoc Kansahariyya následovala nejen ze soucitu ke svazu 22 národů. Věděla, že přirozenost se chýlí k tomu, uspořádávat univerza v hyperprostoru ve skupiny tzv. Clustery. Tarkan a standardní univerzum patřili přitom ke stejnému Clusteru, a to co by se v Tarkanu přihodilo, by mohlo mít vliv i na standardní vesmír.

Když ESTARTU dorazila do Tarkanu, vede Kartaniňany organizování projektu projekt Meekorah, který obsahoval zachránit galaxii Hangay před termickou smrtí přemístěním jí celé do standartního univerza. Ale moci Tarkanu se tomuto záměru vzpírají, protože je jím zbržďován průběh posledních šesti dnů. Při rozmíšce s Pánem Heptameru musí ESTARTU rozdělit své vědomí na roboty, aby zachránila své dědictví. Z fragmentů vědomí Toto Duga a Benguelů vzniknou dlouhověké duální bloky - útvary čtyřdimenzionální struktury a vysoce pohyblivé -, které jako centrála Vědomostní autority Kansahariyyau podporovala při realizaci projektu Meekorah.

ESTARTU kdysi informovala ID, že v budoucnosti znovu vznikne a že bude potřebovat vůdce, který Benguelům a JUATAFU ukáže správnou cestu. Díky speciální modulaci svých aktivátorů buněk přijali pak Rhodan a Atlan roli IMAGO, který měl zajistit spojení obou národů.

Když se Hangay zcela materializuje a vznikne nový ESTARTU, vrátí se superinteligence do své mocenské aglomerace.

Kosmické lodě Tarkanského svazu se vydají ke sběrnému bodu X-DOOR, aby podali zprávu o událostech na Narně.

Když se pak kosmické lodě Pozemšťanů, mezi které patří i SORONG, vydávají směrem k domovu, objeví se první strukturální vrása, vlna která proběhne vesmírem a o jejímž nebezpečí se může jen spekulovat, a není jasné jak bude vesmír po bouři vypadat. DORIFER, jak se zdá, se uzavírá.

Mnoho otázek z předchozích měsíců zůstane nerozluštěných: Nakkové se jeví jako že se nezajímají o aktuální dění, jejich myšlení se rozprostírá na další rovině skutečnosti a lidem je nepřístupné.

Tarkanský svaz se blíží okrajové zóny Hangaye a tím i ke sběrnému bodu X-DOOR...