Get Adobe Flash player

Velká prázdnota

Po pětileté cestě dosáhne BÁZE 14. ledna 1206 NGL svého cíle, Velké prázdnoty. Cestou vybudovali galaktikové několik základen Coma-1 až Coma-10, obsazených androgyními roboty, které zkonstruoval kybernetik Robert Gruener. Po výletu v galaxii NGC 4793 poblíž stanice Coma-6 se na BÁZI vrátí 523 nemocných členů posádky. Mezi nimi je i velitel dálkové průzkumné lodi Harold Nyman. 37 jich zemře. Před odletem BÁZE se vynoří cizí kosmická loď, o které se lidé domnívají, že je vazalem neznámé duchovní moci. Spekuluje se nad tím, jestli tato moc nestojí za onemocněním.

Když se ani Ennox Philip ani arcoanská TARFALA nebo lodě Haluťanů nevrací, vyšle Perry Rhodan mnoho lodí na průzkum. Reginald Bull se s BAS-KR-27 KAHALO vydává k nejbližší hvězdokupě. Perry Rhodan, Henna Zarphis a Cyrus Morgan zkoumají s BAS-KR-41 GEVONIA akreční disk neutronové hvězdy Borgia I. Kromě toho Voltago zmizí beze stopy. Uvnitř akrečního disku objeví galaktici kvádrovitý předmět a přibližně tři sta metrů dlouhou stupňovitou pyramidu z keramických materiálů. Ukáže se, že je to pohřební loď a obsahuje popel vysoké osoby a jejího průvodu. V přibližně kvadratické, nepravidelné skříňce objeví ploché modré krystaly, technické přístroje, postavené pro relativně malé bytosti, a v centrále mumifikovaný zbytek jako člověk velké, ropuše podobné inteligence.

22. ledna 1206 NGL je ukončené vyhodnocení palubního počítače. Neúplný překlad údajů mluví o obrovské hvězdné říši, kterou drží pohromadě víra v elementární fenomén, který souvisí s Velkou prázdnotou. Text mluví o Nicotě, která volá, dojde nebo odmítá. Další pasáže se zmiňují o Věštírně, kde "národy chrání bytost", které byl ale odňat přístup, když se objevily nepřátelské síly.

KAHALO dosáhne 18. ledna NGL soustavy Lakoor. Náhle se posádka lodi dostane do Quidorské hry. Cílem této tajemné hry je splynutí s Quidorem, rozhoduje přitom ne moc nebo síla, ale harmonie a spolupráce týmů. Dříve než všichni definitivně ztratí svou individualitu, podaří se galaktikům nechat se podle pravidel propustit ze hry.

V průběhu další expedice narazí Hanzovní specialistka Dilja Mowak na kulturu Xophachů. Jsou na vývojovém stupni jako lidé doby kamenné, ale používají High-Tech přístroje. Příslušníci expedice jsou nejprve považováni za Xaphach-Shin-Shin (škodlivé poltergeistry), kteří je opětovně navštěvují. Dilja Mowak v nich pozná Ennoxe. Kromě toho objeví Oxtorňanka na planetě symbol Quidoru. Gucky mezitím narazí na národy Gishů a Vatachhů, kteří spolu žijí v symbióze. Jsou svým způsobem válečnický národ a rovněž stojí pod symbolem Quidor.

10. února 1206 NGL konečně vstoupí Philip společně s dalšími padesáti Ennoxy na palubu BÁZE. 22. února dorazí také ATLANTIS ke stanovišti BÁZE. Atlanova expedice v malé, dva milióny let vzdálené hvězdné skupině, objeví šest planet, které jsou obydleny směsí stejných národů. V legendách těchto národů hraje symbol Quidoru velkou roli. Philip potvrdí domněnku galaktiků, že před několika milióny lety existovala na okraji Velké prázdnoty mocná hvězdná říše. Když se před dvěma milióny lety objevila hrozba, několik vůdců se postaralo o vznik aliance. Území Velké prázdnoty bylo zajištěno obranným zařízením. Symbol Quidoru, byl ve svém původním významu výsostným znakem aliance. Ohniska boje aliance tvořily planety, na které se Ennoxové dostanou, když se pokoušejí proniknout do Velké prázdnoty. Philip nazve tyto světy Sampler. V průběhu svého puzení, přistane Haluťan Koul Laffal jako první galaktik na Sampleru Noman. Také ODIN brzy dosáhne této planety a Ertrusanka Lyndara se na vlastní pěst přivést Haluťana zpátky. Nevyhnutelně se obě strany, Haluťané i Ertrusané, dostanou do gravokrychle z Nomanu. Tato krychle je rozdělena na hojný počet menších segmentů, které mají gravitaci asi jeden grav, která má ale různé směrové vektory. Zatímco Haluťané se mohou osvobodit, Ertrusané se dostávají do hlubin krychle. Nakonce dopadnou do vodní clony a vyjdou ven na planetě Mystery.

V Mléčné dráze se Ennoxové obrátí s prosbou o pomoc na Homera G. Adamse. Říkají, že jejich svět je ohrožován tlupou Ertrusanů. Přes mladého Hanzovního specialistu Cyrn Dowa se šéf Hanzy obrátí na skokana Mordrer Keyn Haitabu. Ten odveze Ertrusany z Mystery na palubě své lodi. To se ale ukáže jako chyba, neboť 10. června převezme Lyndara moc nad HAITABU. Díky zajetí Borise Siankowa si vynutí vydání vypotřebovaného buněčného aktivátoru, který vykazuje negativní strangeness. Tajné průzkumy odhalí, že také z Ertrusanů vychází negativní strangeness. Lyndara zkusí nesmrtelným v Mléčné dráze vzít různé aktivační čipy, když se ukáže, že vyhaslý aktivátor buněk není hledaným klíčem.

V říjnu roku 1206 NGL je Ronald Tekener na stopě Galaktic Guardians, organizaci, která za Monosovy éry působila jako ochranná žoldnéřská armáda, ale mezitím se vyvinula v mocnou zločineckou organizaci. Mise nositele aktivátoru ale na Novém Pariczu ztroskotá.

U Velké prázdnoty skončí Perry Rhodan, hnán Philipem, s průzkumnými lety a odstartuje k planetám Sampler. Perry Rhodan letí s Voltagem, Milou a Nadjou Vandemarovými v ODINu a s Halutskou lodí k Sampleru Trantar, na palubě je rovněž i kosmopsycholožka Cyta Dow. Brzy na to se ATLANTIS, LAMCIA a TARFALA s Atlanem, Mylesem Kantorem, Colounshabou, Pulandiopulem a Paunarem k Sampleru Canaxu. 20. dubna opouští BÁZI Reginald Bull a Michael Rhodan a směřují k planetě Tornister. Gucky a Alaska Saedelaere se mají nakonec postarat o Sampler Sloughar. Jako další odstartuje FORNAX, s velitelem Janem Ceribou a s Xii-Gien-Qek, fyzikem Normanem Blissem, hypermatemetikem Donaldem Hagenem a chemikem Keithem Junkerem na palubě 1. července k Sampleru Shaft. Každá z výprav objeví na Samplerech fyzikální nemožnost, stejně jako měl Noman. Jako tam byla gravokrychle, je například na Tornisteru je v každém bodě jeho povrchu v jakoukoliv dobu slunce v zenitu. Kromě toho má každá Samplerská planeta v atmosféře izotop vodíku 5H.

Vědci z FORNAXu objeví na Shaft jámu hlubokou 30‘004 kilometrů, ačkoliv Shaft má jen 13‘000 kilometrů v průměru. Když mnoho pokusů selže, vnikne Bliss, Hagen a Junker, aby se přesvědčili, jestli jáma představuje cestu na Mystery, v SERUNech do jámy a zmizí beze stopy.

Cestou na Trantar objeví Perry Rhodan s ODINEM dva milióny let starý vrak kosmické lodi, který, jak se ukáže, byl měkkýšovitou bytostí s kovem posílenou kostrou, a který je velice podobný útvaru, který byl pozorován ve druhé Zóně smrti nad planetou Ariga a jinými světy. Syntronické vyhodnocení dokazuje, že takové měkkýšovité lodi už neexistují. Při pokusech získá Voltago nové poznatky. Má pocit, že nicota cosi skrývá. Kromě toho objeví strukturální propusť, průchod, kterým jak se zdá, dospěli Lyndarini Ertrusani z Nomanu na Mystery. Na zpátečním letu z Trantaru přilétne svaz k Shaftu a dozví se výsledky FORNAXU. Voltago vnikne s Milou Vandemarovou do jámy a začíná zkoumat labyrint, který tam objeví. Při průzkumu Voltago mimoděk objeví prizmatickou pyramidu vyzařující negativní strangeness. Podobá se tomu, který se při hyperprostorové paréze na Arkonu II dostal Atlanovi do ruky, ale váží 20‘111 kilogramů. Jeden z jeho jedenadvaceti segmentů schází.

Na planetě Sharra předá Chubuk Thean svůj úřad svému nástupci Siodorovi, který je jeden a půl metru vysoký, kulatější a má žluté oči. Siodor Thean je rozhodnut úřad s veškerou tvrdostí převzít. Brzo tak vystopuje Rhodanův svaz a sleduje ho, protože porušil tabu a vstoupil na zakázanou planetu. Odsoudí galaktiky k deportaci, ti soud odmítnou a vezmou Siodora Theana za rukojmího. Ten unikne a ostatní se vrací zpět na BÁZI.

Lyndara unikne z Mimasu, dosáhne Marsu a objeví tam přechod na druhou stranu, který po celou dobu hledala. V této, při první hyperprostorové paréze vzniklé hrůzné krajině, potká Siankowa a objeví, že je to brána k nadřazeným kosmickým oblastem, k němuž asi není potřebný žádný klíč. Kromě toho zdůrazňuje, že na Mystery pozorovala mnoho energetických jevů, které souvisejí se zobrazením modelu vesmíru. Ertrusanka tlačí na Nexialistu, aby letěl na Enoxskou planetu, a pátral po vyhaslém aktivátoru buněk, v jehož okruhu by mohli vidět to, co je normálně neznatelné. Při Ertrusankou vyprovokovaném útoku na pronásledovatele nalezne smrt v přestřelce. 22. července rozhodne Adams a Siankow uspořádat expedici k Mystery. Když tam oba přiletí, povolají Ronalda Tekenera, aby společně s Dao-Lin-H'ay a Julianem Tifflorem přiletěl na LEPSU na Mystery.

Nesmrtelní se dozvědí více o národu Ennoxů. kteří sami sebe nazývají Veegové. Jsou už po stotisíciletí energetické bytosti. Jednou nebo dvakrát mohou Kreativové rašením zplodit nového Veega. Zcela pro sebe si nechají to, že mnoho novorozenců přijede nazmar. Jak návštěvníci Mystery pozorují, jsou tito hraví a zvědaví mladí Ennoxové zodpovědní za přístrojové poruchy. Když žijí padesát let na planetě jako čistá energie, Veegům se přemění energetické jádro na tělesný tvar, přičemž se na památku dávného setkání, rozhodli vzít na sebe humanoidní podobu. S datovými paměťmi cestují v tomto životním období Aktivní Veegové zkratkou do vesmíru, sbírají informace pro velký model, který jejich národ již věky buduje. Zvědavost těchto mírumilovných bytostí má zcela jiné kořeny než agresivita jiných inteligencí. Aby svou pravdivou podstatu a svůj domovský svět skrývali před cizinci, nechají si Veegové dávat jiná jména a schovávají se za masku provokatérů, egocentrikých chlubilů. Po desátém až dvanáctém použití zkratky, se musí vrátit Veegové domů, aby se energeticky nabili. Po dvěstědeseti letech života začíná zkratkový orgán Veegů hynout. Zatímco schopnost chodit zkratkou po dalších dvaceti letech zanikne, mění se Veegové v Kreativy, kteří budují Velký model, a umírají ve třistačtyřiceti. Díky vyrovnanému poměru mezi narozením a umrtím žijí neustále asi dvě miliardy Veegů. Při svých výpravách objevili Veegové před padesáti tisíci lety Velkou prázdnotu a při marných pokusech se dostali na jedenadvacet planet Sampler. Od té doby se aktivně snaží najít národ, s nímž by podnikli expedici pro vysvětlení této 'největší kosmické záhady', ale národy v okolí Velké prázdnoty jsou buď nedostatečně vyvinutí nebo je svazuje tabu. Jednou se jim podařilo nalézt vhodný národ, ale naděje Veegů se nesplnila. Ani národ Yevo, který už tři tisíce let navštěvují, není připraven k pomoci. Při pátrání po partnerech pro průzkum Velké prázdnoty jsou za doby života Sandeva objeveni arachnoidní Tecové. Tyto bytosti nakonec uniknou ve zdánlivé kolektivní sebevraždě, k čemuž je nutí vyzvání Veegů, a to že nechtějí přijmout kosmickou zodpovědnost. Pocit viny se projevuje u mírumilovných energobytostí hlubokou depresí. V tomto stavu je navštíví ID, který se nazývá 'přítelem' Veegů a nabídne jednomu Aktivnímu nesmrtelnost. Veegové, jejichž společnost bez hierarchie nezná žádná privilegia, to nejdříve odmítnou. Když ale superinteligence Veegům připomene kosmický úkol a představí jim partnerský národ pro průzkum Velké prázdnoty, vyjádří Voya připravenost, přijme pozvání na umělý svět a zřekne se tím možnosti zestárnout a jako Kreativ pracovat na Velkém modelu. Po přistání dvou Teců na domovském světě narazí o málo později Veegové na stopu zmizelého národa. Arachnoidi Veegy znovu odmítnou a Voya se proto začíná věnovat galaktikům, které poznal při zapůjčení nesmrtelnosti.

V sousední galaxii NGC 7793 zavedou dva Ennoxové LEPSO k planetě Droph, která se nazývá místo prvního setkání, protože na této planetě se jejich předci poprvé setkali s jinou životní formou. Objevili tehdy Drophery, želvovité, šestinohé, želvám podobné bytosti s hustým kožichem pokrývajícím tělo. Pod vedením Ennoxů plují galaktikové do černé díry Zaligo. Blízko akrečního disku Zaligy naleznou vrak pět set metrů dlouhé srpkovité lodi Anoreeů. Při průzkumu černé díry narazili Ennoxové na expedici tohoto národa, holografická nahrávka jejího velitele Zaliga oznámila, že při pátrání po Archaontech vedlo chybné použití černé díry Ganoe k ztroskotání v NGC 7793. Pokus o návrat domů přes Zaligo ztroskotal. Z dojmu z Anoree, které nazývali 'přátelé', přijali Ennoxové humanoidní podobu, ale nechali si Dropské vlasy a barvu pleti a stali se tak velmi podobní Pozemšťanům. 14. října 1207 NGL oznámí Emil, že dokončení kosmického modelu už brzy přinese jejich národu odpověď na Třetí ultimativní otázku. Druhého dne velí Homer G. Adams konec expedice Mystery. Philip se objeví a oznamuje, že BÁZE byla napadena strážci tabu.

Theané obléhající BÁZI naprosto odmítají jednání a žádají odchod galaktiků. Strážci tabu jsou ale technologicky mnohem slabší. Linguidové Arinu Barras a Sui Zolnai přesvědčí Theany aby změnili pohled na galaktiky. Ti následně ozřejmí i původ tabu kolem planet Sampler a propustí poslední zajatce na svobodu. Také ATLANTIS se vrací zpět na BÁZI a tím už chybí jen Gucky a Alaska Saedelaere s DIONE. Theané vysvětlí galaktikům, že před dvěma milióny lety existovala u Velké prázdnoty Tanxtuunra, Aliance tisíce galaxií, se společným znamením, které představuje symbol Quidora. Ze Samplerských planet hrozí této alianci cizí síla, absolutní zlo. Tanxtuunře se snad podařilo odrazit invazi a přechody zapečetit. Ale ještě dne Damurialové bdí nad tím jestli se zlo nevrací. Přestože Pozemšťané Noman-Drakenům dali slovo, že už nikdy nebudou obtěžovat, vrací se galaktici se svolením Theanů zpět na Noman, aby Sampler prozkoumali. Voltago využije příležitosti a pronikne do Gravokrychle. Tam se mu s dvojčaty Vandemarovými podaří dopracovat se na ostatní Samplery a postupně zachránit i ostatní vřetenové segmenty. Na třinácté planetě, zrcadleném dutosvětě, Kyberklon a Mila s Nadjou Vandemarovými také hledají segment. Postupně projdou Dóm Kesdšan na Khratu, fialově černou kosmickou loď, písečnou poušť se ztroskotaným Humanidromem, vesmírnou továrnu a Estartský dóm Mardakaanu. Nakonec se objeví lávka z fošen, která spojuje spolu jakékoliv místo a každý vesmíru. Mezitím, co nositelé aktivátorů cítí, že jejichž duše je s lávkou nerozlučně spjata, odvede je Voltago z mostu a očekává, že na něj Perry Rhodan vstoupí. Na poslední planetě nenaleznou pátrači žádný segment, potkají ale Keitha Junkera, Normana Blisse a Donalda Hagena. Dvacet vřeten je nyní převezeno na BÁZI, všechny vyzařují negativní strangeness, ale žijící navrátilci ne. Na Kallii Nedrunovou působí vřeteno záhadným způsobem, což dává Myles Kantor do souvislosti s tajemným původem své ženy. Mezitím, kdy Theané tlačí na galaktiky s návratem, se podaří Colounshabě s podporou Mily Vandemarové a Haluťanů, stanovit konstelaci dvaceti vřeten, optimalizované do pětirozměrné struktury, jejíž ohnisko je na jednom určitém bodě uvnitř Velké prázdnoty.

Společně s TARFALOU dorazí LAMCIA 15. prosince s Perry Rhodanem, Atlanem, Icho Tolotem, Voltagem a dvojčaty Vandemarovými na 11.4 milióny let vzdálené místo a vezmou s sebou Roberta Gruenera, který pro Velkou prázdnotu vyvinul čtrnáctý kmen Androgynů. Když Arcoanská loď, dlouhá jako TARFALA, dosáhne cíle, objeví anomálii v hyperspektru. Nakonec objeví Samplerům podobnou, bezsluneční planetu. Její dříve vzkvétající povrch, který je rozeznatelný až při přiblížení na pět set kilometrů, ztuhnul po náhlé katastrofě v led. Po příletu se Voltago dostane do stavu nehybnosti. LAMCIA přistane na temnosvětě, který dostane jméno Charon. Nezvratně je zjištěno, že Charon je již dva milióny let pokryt ledem. Kromě toho naleznou účastníci expedice různé nepravidelnosti, ale ne pro samplery typický izotop vodíku 5H. Brzy nato je zajme bytost, která se jim představí jako Moira. Nabídne Perry Rhodanovi své služby a jako doporučení ukáže nesčetné hlavy ze své sbírky trofejí. Se zděšením pozná Perry Rhodan teprve nedávno ukořistěnou Myšobí hlavu, ale je tajemnou cizinkou ujištěn, že se nejedná o pohřešovaného Guckyho.

Před dvěma milióny let se Moira zúčastnila mocných bojů v oblasti Velké prázdnoty, má na ně jen útržkovité vzpomínky, na legendárního vojevůdce Quidora z Tanxtuunry, Rytíře Hlubiny, kterému se zřejmě použitím zbraní Porleyterů podařilo během padesáti dnů dobít nepřítele. Moira se k Rytíři připojí jako Orbiterka, ale brzy ho zase opustí, protože se ukáže, že je to podvodník, který přirozeným proces vydával za zázračnou zbraň. Svoje vypravování zakončuje tím, že v posledních dvou miliónech letech působila jako žoldnéřka, která se účastnila skoro každé větší události ve vesmíru. Pomohla Lemurům proti Bestiím, pozorovala Rhodana při průniku do OLD MANA, odrazila třetí vlnu útoku Dolanů proti Sluneční soustavě, pronikla do Roje a ještě něco více. Ani Perry Rhodan ani Atlan si nejsou jistí, jestli mluví pravdu.

Po návratu k BÁZI naléhají Theané stále více na odlet vetřelců. Pokus spojit vřetena se podaří, ale hned se zase rozpadnou. Poté transportuje Ennox vřeteno a segmenty do Mléčné dráhy. Přitom dojde ke strašlivému úrazu Ennoxky Megananny, která transportuje jedno vřeteno a segment, a přijde přitom o život. Rhodan rozhodne se vrátit, z čehož je Bull ohromen, protože Gucky se ještě nevrátil. 14. března dorazí konečně Gucky s DIONE k BÁZI. Byl přepaden Gish-Vatachh, přičemž byl Alaska Saedelaere těžce zraněn a Ed Morris a Selma Laron byli zabiti.

12. července 1206 NGL se u Coma-6 vynoří kosmická loď Hamamešanů, ale brzy na ně dotírají Cryperové. Nakonec se objeví Moira a zabije vetřelce. 13. července 1208 NGL nalezne BÁZE na Coma-10 za nezvěstnou pokládanou posádku KEMOAUCU, který byl zadržen cizími vesmírnými nájezdníky a ke stanici Coma se dostali teprve po odletu BÁZE. Na vlastní žádost zůstanou tito muži a ženy se svým křižníkem na svém novém domovském světě, který nazvou Haven. Na Coma-9 opustí Norman Glass 29. listopadu 1208 NGL BÁZI, aby na rajském světě strávil svých posledních čtrnáct let života, který mu jeho nevyléčitelná nemoc Srekko ještě nechává.

V Mléčné dráze je mezitím Boris Siankow a jeho tým unesen FAMUGem (=PAMAS - Pro Arkonskou Moc A Slávu). Má pro Arkonidany zkoumat vřetena a segmenty. Po sedmi měsících se je Yartu Fulgenovi podaří osvobodit. Homer G. Adams mezitím připravuje obchodní smlouvy s Hamamešem.

Po návratu do Mléčné dráhy začnou vědci s intenzivním studiem vřeten a segmentů. 16. března se podaří spolu spojit jedno vřeteno a segment. Při tom vznikne chiméra s negetivním strangeness a za dvacet minut zemře. Nato zastaví Myles Kantor prozatím pokusy. Na Halutu se Icho Tolotovi a ostatním Haluťanům podaří z další dvojice vřetena a segmentu vytvořit nouvou halutskou bytost. Na palubě CHIMAIRA odletí Myles Kantor k dalšímu experimentu. Ale i tentokrát udeří vedle. Vznikne další chiméra, zničí půlku lodi, Kallia Nedrunová je těžce zraněna a jen díky srdnatosti Michaela Rhodana, Cyrna Dowa a Bella Moona se podaří zachránit Kantora. Při pozdějším vyšetřování těžce zraněné Kallie Nedrunové objeví lékaři na Mimasu pro lidi netypický nástavec z aminokyselin, zinkový prst, regulátor jednotky dědičnosti, genetický element, za který zřejmě vděčí vřetenové bytosti na CHIMAIŘE. Kallia Nedrunová je jak se zdá ve stavu kryogenického spánku a někdy mluví ze spánku neznámým jazykem.

Postupně pod Kantorovým vedením vznikne celkem sedm vřetenových bytostí. Potom jsou vřetenové bytosti nejprve drženy od sebe, podaří se jim spolu spojit. Ukořistí poslední vřetena a segmenty a stvoří z toho poslední vřetenovou bytost. V okamžiku, kdy jich je 15, si uvědomí, že jich má vlastně být 21 a že jim schází koordinátor.

Při jednání o situaci 5. října 1212 NGL oznámí Dao-Lin-H'ay, zbývající se Fornaxem, že mladí Nokturnové shromažďují obrovské hejno a snaží se dostat ven z galaxie. V neposlední řadě kvůli Siele Correl, která se před desetiletími stáhla do Hanzovní kanceláře ve Fornaxu do ústraní, se Alaska Saedelaere a Reginald Bull, rozhodnou druhého dne odletět do malé galaxie.

Díky vřetenovým bytostem je na hrůzné krajině na Marsu objeven dva milióny let starý obelisk se symbolem Quidora. Krátce potom se Rhodan a Atlan rozhodnout pustit navzdory ostrým protestům pustit vřetenové bytosti k NATHANOVI. Stane se to, čeho se ostatní tolik obávali: vřetenové bytosti přemohou bezpečnostní zařízení NATHANA a má tak volný přístup k celému vědění lidstva. Dozví se tak to, co se nikdy dozvědět neměly: chybějící vřetena jsou zničena. Překvapivě se na Měsíci objeví Moira a silou přemůže vřetenové bytosti. Moira vypráví Rhodanovi, tázána ohledně svého národa, příhodu, která se stala před několika desetiletími: na Charonu Moira zachytila obrazové vysílání a v bezútěšné krajině plné kráterů se objevil stín 2.80 metru vysoké postavy, která se jí podobala. Moira sice našla ve vzdálenosti 1.5 miliónu světelných let zdroj vysílání, slunce s planetou, ale ani zdání po očekávaných původcích. Zklamaně se vrátí na Charon. K Rhodanovu překvapení prohlásí Moira, že se vydává s vřetenovými bytostmi k Velké prázdnotě a že s sebou bere dvojčata Vandemarova a Alasku Saedelaereho.

Po dalších vykopávkách se na Marsu najdou pozůstatky insektoidní životní formy.

Perry Rhodan se mezitím rozhodne pro další expedici k Velké prázdnotě, a start je určen na začátek roku 1213 NGL. Vzrušující novinky odhalí Voltago. Bezprostředně po svém stvoření v genetické továrně na Qylinamu projevoval klon vzdor a odpor ke svému tvůrci Taurecovi, který ho označil za nepodařeného. Při letu za materiální zdroje nechá kosmokrat SYZZEL s Gesil, Eirene a Voltagem zamířit nejdříve k Velké prázdnotě. Taurec vysvětloval, že asi před dvěma milióny let nastal útok nepředstavitelné moci, která by se již zítra nebo možná až za další dva milióny let mohla vrátit. Posílena Rytířem Hlubiny Quidorem, dosáhla Tanxtuunra vítězství. Hrozba žije ale dál, i když je nebezpečí velmi vzdáleno. Mars a další světy Mléčné dráhy jsou strašně ohroženy. Voltago se má stát Orbiterem Perry Rhodana, který dosud má status Rytíře Hlubiny. Potom jsou Taurec, Gesil a Eirene odvezeny Voltagem za materiální zdroje.

Po tom, co vřetenové bytosti s Moirou dorazí k Velké prázdnotě, a pokusí se marně určit své domovské světy, rozdhodnou se s Moirou spolupracovat. Dozví se o Škole Theanů a zničí ji v neuvěřitelném útoku z pomsty a nenávisti.

4. srpna 1216 NGL dorazí BÁZE k pulzaru Borgia. Tentokrát jsou na palubě všichni nositelé aktivátorů, až na Saedelaereho a dvojčata. Theané, podráždění návratem narušitelů tabu a zkázou Školy Theanů okamžitě na BÁZI zaútočí. Při letu ODINU na Charon jsou galaktikové přepadeny Damuriali a jsou v poslední vteřině zachráněni Moirou. Společně s Voltagem se Pozemšťané na palubě STYXU odeberou k vřetenovým bytostem, kteří označí kyberklona za jednoho z nich. Zdá se, že to v něm uvolnilo dovedně vytvořenou blokádu, protože se Voltago získá v obličeji rysy Taureca a vypráví: zatímco v roce 1144 NGL v Truillau upevňoval jako Strážce svou moc, a chtěl se přeměnou superinteligence ID v materiální zdroj dostat do říše kosmokratů, bedlivě pátral po záhadě Velké prázdnoty a poučil se z legendy o boji Rytířů Hlubiny s Tanxtuunrou proti neznámé hrozbě. Nepozorovaně navštívil kosmokrat několik planet Sampler a z mnochromního světa si s sebou vzal neúplné vřeteno. Informace, které nalezl, ho vedly na Charon, kde se zdržovala Moira. Když je odlákána předstíraným radiogramem z dálky 1.5 milionu světelných let, Taurec odebere vřeteno v zamrzlém jezeře Charonu a jeden z jedenadvaceti segmentů. Na Meliseradu spojuje Kosmokrat vřeteno a segment, přeruší ale tvoření vřetenové bytosti a předá vzniklou biolátku na Qylinamu Prizappovi Mamerulemu a dá mu příkaz, aby z toho naklonoval životaschopnou bytost s kybernetickými prvky. Mamerule vyrobí Voltaga. Voltago vysvětlí, že může určit rodný svět každé vřetenové bytosti. Pětka například pochází z Downunderu. Nato všichni zúčastnění vyrazí na Charon.